Berichten van het Bestuur

Op deze pagina staan algemene berichten van het Bestuur
en diverse onderwerpen, zoals aanmelding voor nieuwe leden, automatische incasso, AVG, Corona protocol, enz.

Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 16-04-2022  (07-05-2022)

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering SGS gehouden op 16 april 2022 in Reeuwijk.

Voorzitter Pieter van der Hammen,opent de vergadering om 14.10 uur.Aanwezig zijn 5 bestuursleden en 11 leden. Daarnaast zijn er 17 afmeldingen.
De overleden leden staan vermeld in het Jaarverslag met de groene omslag en eveneens op de SGS website. Zij worden staand herdacht. Het zijn helaas dit kalenderjaar 12 overledenen.

De notulen van de vorige ALV worden traditiegetrouw voorgelezen en met applaus goedgekeurd.
Ook het Jaarverslag van de secretaris en dat van de penningmeester worden goedgekeurd. Allen hebben tijdig het Jaarverslag 2021 met alle gegevens ontvangen.

Financieel: de kascommissie doet verslag van de kascontrole over het boekjaar 2021 en stelt voor de penningmeester en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid voor het verenigingsjaar 2021. Wouter Herklots wordt met dank benoemd tot het 3de lid van de Kascommissie.

De contributies respectievelijk wedstrijdgeld en entreegeld blijven ongewijzigd (30, 20 en 5 euro). Het bestuur gaat wel de financiële ontwikkelingen in 2022 m.b.t. veldhuur en beverage goed volgen voor evt. consequenties in 2023. De begroting 2022 wordt goedgekeurd.

Ten aanzien van de finaledag T20 bij de dames geeft Pieter aan dat over het gewijzigde format nog overleg zal zijn met de KNCB en de rol die SGS daarbij kan spelen.

Bestuursverkiezing: Hans van Kerkwijk licht zijn aftreden als penningmeester toe. Arjen van de Pol wordt benoemd tot penningmeester a.i. tot een nieuwe penningmeester binnen de club is gevonden. Arthur van Lunszen blijft nog 1 jaar aan als wedstrijdsecretaris. Secretaris Jan Willem Heshusius tekent voor 3 jaar bij. Manish Moorjani is benoemd als bestuurslid en is tevens afgevaardigde van het bestuur in de toercommissie. De commissies worden aangepast en komen in het nieuwe SGS-boekje te staan. Maarten Ingelse geeft aan dat hij de ledenadministratie nog één jaar blijft beheren. Er gaat gezocht worden naar een opvolger.

Wedstrijdprogramma: er zijn voor het komende seizoen 34 wedstrijden vastgelegd, waarvan 18 tegen clubs. Senioren Onderlinge spelen 20 wedstrijden. Het aantal inschrijvingen is wel een zorgenkindje. De wedstrijden tegen clubs bieden mogelijkheden tot werving van nieuwe leden.

N.a.v. de ingekomen brief van Johan Vriezen komt in de captainsinstructies te staan dat Nederlands en Engels de voertaal is. Quick 1888 verzoekt bij monde van Marc Meinema NIET meer te roken op Quick. Verder onderstreept het bestuur, dat het vanaf nu echt verboden is zelf meegebracht eten en alcoholische drank te nuttigen.

In november 2022 zal Senioren Onderlinge het 50-jarig bestaan vieren.

Verder is men is druk met het organiseren van de wedstrijd op Sparta 14 mei van SGS tegen het Oud Nederlands Elftal en het 4-landen toernooi van 15-22 oktober 2022 te La Manga in Spanje.

De Fair Play Trofee 2021 zal op de komende ALV van de KNCB door Pieter aan Excelsior worden uitgereikt en het bijbehorende bedrag te besteden aan de jeugd wordt overgemaakt.

De winterevenementen 2021/2022 zijn afgezegd wegens corona en te kleine belangstelling. Alleen het Pitch en Putt op Papendal kon doorgaan. In het najaar wordt een nieuwe start gemaakt.

Roelof Kruijshoop geeft aan dat Raimond v.d. Berg v. Sararoea  en hijzelf nog zullen doorgaan met het bijhouden van de bestaande website. E.e.a in afwachting van de nieuwe website van AllUnited met een openbaar deel aan de voorkant komt en er achter een aparte inlog voor de leden de afgeschermde informatie, waar onder de bestaande website.
Verder protesteert hij tegen deze vergadering in Reeuwijk vanwege de decentrale locatie en enorme rijafstand. Vanachter de bestuurstafel wordt bevestigd dat de volgende vergadering centraal in het land zal zijn met hopelijk ook een beter gevulde zaal.Het golfen heeft te maken met de sterk gestegen prijzen en beperkt in dit jaar tot het spelen van slechts 4 wedstrijden.

Voorzitter Pieter van der Hammen reikt de jaarlijkse prijzen uit zoals vermeld in ons jaarverslag, maar alleen de winnaars van de Jaap van Noortwijkschaal (Donald Noorhoff) en de Offermanbeker (Jan Willem Heshusius) zijn aanwezig. Alle bekers gaan weer met Dirk Coster mee voor 2023. Bij de SO wint Aad de Neef de Jopie de Bruin prijs en Deo Baidjnath Misier de Frits d’Archard van Enschut bokaal.

Jaarcijfers prestaties: bij de rondvraag bedankt Pieter allereerst Peter van Giezen voor het op een rij zetten van de cijfers waarbij Donald Noorhoff heeft meegeholpen deze kloppend en leesbaar te maken. Alles is opgenomen in het groene Jaarverslag 2021.

Slotwoord van onze voorzitter:

“Wij leven in de schaduw leven van o.a. de dreiging van een nieuw virus en de slecht nieuws berichten over de oorlog in Oekraïne, maar desondanks gewoon doorgaan met alle voorbereidingen van een nieuw cricketseizoen en wenst de wedstrijdsecretarissen veel inschrijvingen en alle spelers vast heel veel succes. Alle bestuurs-en commissieleden worden weer heel erg bedankt voor hun inzet om alles goed te laten verlopen. In het vertrouwen dat taken en verantwoording niet te zwaar vallen omdat het toch vooral gaat om als vrienden bij elkaar te komen en zaken samen voor elkaar te krijgen. Naast taak en verantwoording moet je dat energie en lol geven. Wij verwachten dat ons team op La Manga goed voor de dag gaat komen. Heel veel succes vast vanaf deze plek.Tot slot een woord van dank aan de aanwezige leden voor hun aanwezigheid en inbreng sluit ik de vergadering met de belofte dat de drankjes en hapjes aangeboden worden door het bestuur.”

Arjen v.d.Pol

Fotoserie ALV2022 16 april 2022   Foto's Donald Noorhoff
Klik op de link en de fotopresentatie opent. Alle foto's kunnen worden gedownload.

Still Going Strong open voor 35 plussers

SGS Cricket Club heeft tijdens de voorjaarsvergadering op 23 maart 2013 de grote beslissing genomen om lidmaatschap voor spelers van 35 jaar en ouder open te stellen. 35 jaar is al lang de norm voor het veteranencricket in ons land en SGS hoopt dat vele jonge veteranen zich ‘oud’ genoeg voelen om zich bij onze vereniging aan te sluiten.

SGS is een actieve vereniging met een zestigtal wedstrijden per seizoen. De meeste wedstrijden spelen wij 's middags op door de weekse dagen.
Wij beginnen om 13.00 uur. Het veteranencricket op de zaterdagen lopen wij niet voor de voeten ! Naast de wedstrijden tegen cricketclubs in Nederland spelen wij ook regelmatig onderlinge wedstrijden waarbij regionaal gedacht wordt bijv. Amsterdam - Rotterdam, Noord Holland - Zuid Holland, Schiedam tegen de rest van Nederland, Oost tegen West Nederland, enz..

Ook gaan wij regelmatig op crickettoer naar het buitenland. Meestal zoeken wij dan de warme landen op en maken er een leuke vakantie van.

Voorts heeft SGS een bloeiende golf afdeling en in de wintermaanden organiseert onze contactcommissie voor jong en oud en met de kinderen er bij fietstochten, stadswandelingen, boottochten, bezoeken aan musea en onze nieuwjaarsreceptie.

SGS leeft en is er gelukkig in geslaagd van het ‘oude mannen imago’ af te komen.

Tot slot is de financiële kant van een lidmaatschap niet verontrustend:

- Entreegeld € 20,00 (u ontvangt hiervoor dan wel een SGS-shirt.)
- Lidmaatschap € 35,00 per jaar; korting € 5,00 bij betaling met automatische incasso,
- Matchfee € 5,00 per gespeelde wedstrijd.

Welkom bij Still Going Strong !

Gegevensbescherming S.G.S. CC (09-02-2019)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt voort uit de Europese regelgeving General Data Protection Regulation (GDPR) en vervangt sinds 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. Binnen de Europese Unie is met de GDPR één privacywet van kracht.

Dit betekent dat de gegevens van de leden van S.G.S. beschermd opgeslagen dienen te worden en dat we het hoe en waarom moeten kunnen uitleggen of moeten kunnen laten zien.

De wijze van omgaan met uw gegevens binnen S.G.S. kunt u vinden op de website onder Clubinformatie bij Gegevensbescherming.

Het bestuur

Aanmeldingsformulier nieuwe leden

Zie hetgeen vermeld is op het aanmeldingsformulier.

Link naar aanmeldingsformulier als pdf-document
Link naar aanmeldingsformulier als Word-document

Spirit of Cricket in onze S.G.S. Cricket Club  (02-04-2019)

Naast de Laws die door de MCC zijn opgesteld kent cricket van oudsher ook veel ongeschreven regels.
Deze zijn in de late 1990 vastgelegd onder de noemer ‘Spirit of Cricket’.
Dit begrip herinnert spelers aan de verantwoordelijkheden om de sport cricket altijd sportief te spelen en ook als zodanig uit te dragen.
De Spirit of Cricket is nu een belangrijk onderdeel van de cricketsport.
Ook dit jaar hebben alle captains van de alle clubs in Topklasse en Hoofdklasse het Spirit of Cricket Akkoord ondertekend waarin ze aangeven zich te houden aan de Spirit of Cricket.
Specifiek voor Still Going Strong Cricket Club hebben we gedragsregels afgeleid van de Spirit of Cricket.
Wij vinden het belangrijk dat wij als SGS CC in alle opzichten een sportieve en gastvrije club zijn.
Lees a.u.b. bijgaand document met de gedragsregels door (het is niet veel en allemaal heel logisch), houd het in gedachten en: handel ernaar.
Het Bestuur.

Spirit of Cricket in English

Next to the official Laws of Cricket by the MCC, cricket also contains many unwritten rules of old.
These have been transformed into the 'Spirit of Cricket' in the late '90's.
This reminds players of the responsibility to always play cricket in a sportsmanlike way, and to also propagate cricket as such.
The 'Spirit of Cricket' nowadays plays an important part in the sport.
Also this year all captains of the Top- and Hoofdklasse have signed the Spirit of Cricket Agreement, in which they promise to abide by it.
Specifically for Still Going Strong Cricket Club we drafted a policy of conduct which has been taken out of the Spirit of Cricket.
We think it is important that we as SGS CC are a sportsmanlike and welcoming club to all visitors.
Please read the Spirit of Cricket and the guidelines (it's not that much and very logical) and: please act accordingly.
The board
Link naar het de pagina met "Gedragsregels SGS Cricket Club 2019"  (in het Nederlands en in het Engels)