Still Going Strong Cricket Club

Berichten van het bestuur


Aanmeldingsformulier nieuwe leden

Zie hetgeen vermeld is op het aanmeldingsformulier.

Link naar aanmeldingsformulier als pdf-document
Link naar aanmeldingsformulier als Word-document


Automatische incasso contributies en wedstrijdgelden

Maak het uw penningmeester en uzelf makkelijk en geef toestemming voor automatische incasso van de verschuldigde contributie en/of wedstrijdgelden.

Link naar Autom.Incasso - Acrobat pdf-formulier
Link naar Autom.Incasso - Word-formulier

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Rob de Haas, Penningmeester SGS CC


Still Going Strong open voor 35 plussers

SGS Cricket Club heeft tijdens de voorjaarsvergadering op 23 maart 2013 de grote beslissing genomen om lidmaatschap voor spelers van 35 jaar en ouder open te stellen. 35 jaar is al lang de norm voor het veteranencricket in ons land en SGS hoopt dat vele jonge veteranen zich ‘oud’ genoeg voelen om zich bij onze vereniging aan te sluiten.

SGS is een actieve vereniging met een zestigtal wedstrijden per seizoen. De meeste wedstrijden spelen wij 's middags op door de weekse dagen.
Wij beginnen om 13.00 uur. Het veteranencricket op de zaterdagen lopen wij niet voor de voeten ! Naast de wedstrijden tegen cricketclubs in Nederland spelen wij ook regelmatig onderlinge wedstrijden waarbij regionaal gedacht wordt bijv. Amsterdam - Rotterdam, Noord Holland - Zuid Holland, Schiedam tegen de rest van Nederland, Oost tegen West Nederland, enz..

Ook gaan wij regelmatig op crickettoer naar het buitenland. Meestal zoeken wij dan de warme landen op en maken er een leuke vakantie van.

Voorts heeft SGS een bloeiende golf afdeling en in de wintermaanden organiseert onze contactcommissie voor jong en oud en met de kinderen er bij fietstochten, stadswandelingen, boottochten, bezoeken aan musea en onze nieuwjaarsreceptie.

SGS leeft en is er gelukkig in geslaagd van het ‘oude mannen imago’ af te komen.

Tot slot is de financiële kant van een lidmaatschap niet verontrustend:

- Entreegeld € 20,00 (u ontvangt hiervoor dan wel een SGS-shirt.)
- Lidmaatschap € 35,00 per jaar; korting € 5,00 bij betaling met automatische incasso,
- Matchfee € 5,00 per gespeelde wedstrijd.

Welkom bij Still Going Strong !