Berichten van het Bestuur

Op deze pagina staan algemene berichten van het Bestuur
en diverse onderwerpen, zoals aanmelding voor nieuwe leden, automatische incasso, AVG, Corona protocol, enz.

Bestuursmededeling 16 juli 2021  (18-07-2021) 

Beste leden,

Tot onze spijt moeten wij u mededelen, dat Theo Straten het bestuur van S.G.S. heeft verlaten. De reden van zijn aftreden is een verschil van inzicht omtrent het toepassen van de corona maatregelen.
Wel blijft Theo lid van de toercommissie.

Theo was sinds 2014 lid van ons bestuur en wij danken hem voor zijn bijdrage en inzet, die hij geleverd heeft.

Jan Willem Heshusius,
secretaris.

Coronaregels SGS vanaf 18  juli 2021

Afstand houden 1,5 meter (zeker in het clubhuis en ook langs de boundary) en regelmatig handen wassen.
Wij volgen de regels, looplijnen en de aanwijzingen van de ontvangende club.
Zij, die een mondkapje dragen, worden gerespecteerd.
De kleedkamers zijn open, maar kom bij voorkeur verkleed naar veld om te volle kleedkamers te voorkomen.
We helpen elkaar om ons als SGS aan de regels te houden en de ontvangende club geen onnodige problemen te bezorgen.
Bezoekers/kijkers graag een eigen zitstoel meenemen. 

Van het Bestuur: uitstel Algemene Ledenvergadering 2021  (17-02-2021)

Geachte leden,

In elk normaal jaar is het gebruikelijk dat wij op de laatste zaterdag van maart de Algemene Ledenvergadering uitschrijven en dat wij elkaar in Bunnik een goed cricketseizoen toewensen.

Door alle perikelen met corona was 2020 geen normaal jaar. Daardoor waren wij gedwongen de ALV van 2020 via de mail te organiseren. Het is duidelijk dat wij een herhaling liever willen voorkomen.

Wat 2021 ons gaat brengen zullen wij moeten ondervinden, maar duidelijk is dat een fysieke ALV eind maart nog niet tot de mogelijkheden behoort. Daarom heeft het bestuur besloten tot uitstel.
Zodra deze ALV gehouden gaat worden ontvangt u een uitnodiging.

Het groene boekje met de verslagen en persoonlijke prestaties alsmede het witte ledenboekje zullen wij u in maart toesturen.

De wedstrijdcommissarissen zijn druk bezig met het plannen van onze cricket- en golfwedstrijden en wij hopen allemaal dat het mogelijk is eind april te starten.
Wij groeten u hartelijk en spreken de wens uit dat iedereen gezond blijft.

Namens het bestuur,.
Jan Willem Heshusius,
Secretaris.

Van de voorzitter bij de start van het jaar 2021  (11-01-2021)

Beste vrienden en vriendinnen van Still Going Strong,

Namens alle leden van het bestuur en commissies spreek ik onze allerbeste wensen uit voor alle vrienden en vriendinnen van S.G.S. en wij hopen met ons allen op een jaar dat we gezond kunnen blijven, maar ook dat we het normale leven weer op kunnen pakken en als het S.G.S. betreft natuurlijk weer cricket en golf te kunnen spelen zoals we gewend waren. Maar voordat ik verder ga, wil ik eerst nog een moment stilhouden bij onze leden, die ons in 2020 ontvallen zijn.

Dit zijn Rob de Haas, Satar Alladin, Cocky Hoenderkamp, Mariette Vogelaar, Harry Melsen, Rob  Biermann, Emelie Offerman, Tony Opatha, Ferry Dukker,  Josephine van der Burg, Niek Schepman en onlangs nog Wim Slendebroek en Dick Kramer. Aan een aantal van hen heb ik bijzondere herinneringen en zo zal het voor ons allemaal gelden. Leden of vrouwen van leden met soms een lange historie binnen S.G.S., waarvan de naam of de persoon de jongere leden niet zo veel zal zeggen, maar waarbij de oudere leden speciale herinneringen hebben, omdat zij jaren met of tegen iemand hebben gespeeld. Precies, en dat is ook S.G.S.. Hun achtergronden worden zoals altijd bijgehouden door Duco en als blijvende herinnering vind je de In Memoriams terug op onze website.

Als ik dit stukje begin te schrijven heb ik CNN aanstaan om de laatste ontwikkelingen in Washington te volgen. Ik weet niet hoe het jullie verging, maar met de ontwikkelingen op het scherm kwamen bij mij weer de gevoelens van 9/11 naar boven. Het ongeloof over wat je ziet gebeuren en de diepere angstgevoelens van wat dit gaat betekenen voor de toekomst.

We zien door de corona-pandemie en de 4 jaar Trumphysterie, tot op het criminele af, dat het beeld van de maatschappelijke verhoudingen scherper wordt neergezet.  Hopelijk kunnen we ervoor zorgen dat de tegenstellingen in Nederland en Europa niet zo diep zwart-wit worden gegraveerd als in de USA. Maar helaas zien we daarvan ook in Europa al een aantal duidelijke voorbeelden.

Onze cricketvrienden in de UK  liggen weliswaar met hun eiland geografisch gezien nog op dezelfde plek, maar de virtuele afstand tot Europa is groter geworden en ik hoop dat de vele uitwisselingen tussen cricketclubs op een eenvoudige manier door kunnen blijven gaan en dat wij in staat zullen zijn het 4-landen toernooi in La Manga dit jaar wél te organiseren.

Ondanks de wisselende en bijzondere omstandigheden mogen we ons gelukkig prijzen, dat we in 2020 een behoorlijk aantal wedstrijden van cricket en golf konden spelen. Weliswaar op aangepaste, maar toch op een redelijk normale wijze. De mannen achter de schermen in de verschillende commissies waren er maar druk mee, met Georg Kamerbeek voorop, die zelfs wedstrijden afreisde om naast het umpiren toezicht te houden op het Corona gedrag van de spelers. Oh en ik weet niet of dat met het klimaat te maken heeft, maar het weer zat ons ook beslist niet tegen………

Over het klimaat gesproken. Ik denk dat we straks leden verplicht moeten stellen om met een elektrische auto of fiets te komen, liefst alleen in te schrijven voor wedstrijden in de buurt waar je woont, je bat moet een FSC certificaat hebben en we lunchen natuurlijk alleen nog veggie. Dit laatste heeft geloof ik niets met het klimaat te maken, maar we moeten ook als S.G.S. met alle maatschappelijke ontwikkelingen mee willen gaan.

Over ontwikkelingen gesproken. Met alle technische mogelijkheden die er zijn kunnen we het onszelf met het voeren van de administraties van leden, financiën en de wedstrijdorganisatie eenvoudiger maken. De KNCB heeft al ervaring met een en ander en samen met andere bonden is er door softwareleveranciers een flexibel platform gebouwd. We hadden al e-cricket, maar de nieuwe software gaat dit vervangen en we kunnen ook als S.G.S. bij deze ontwikkeling aansluiten. Voorzichtigheid is ook hier de moeder van de porseleinkast en eerst gaan we met pilots uitzoeken of het voor ons gaat werken en op welke manier. Het ziet er veelbelovend uit, maar om in crickettermen te blijven: eerst rustig inspelen voordat je de grote slagen gaat maken. We houden je op de hoogte.

Het zou mooi zijn als we het seizoen kunnen beginnen met vooraf weer een algemene ledenvergadering begin april in Bunnik. Laten we vooral optimistisch blijven, maar de ervaring heeft ons inmiddels geleerd dat vooruitkijken een kristallenbol-wetenschap is geworden.

Het allerbelangrijkst is, dat wie herstellende is weer helemaal gezond wordt en degene die gezond zijn dat ook kunnen blijven! Pandemie of niet we gaan ons voorbereiden op een nieuw seizoen en ik hoop uiteraard dat we elkaar weer kunnen zien en spreken. Inspiratie genoeg met de wedstrijden, die nu onder de evenaar gespeeld worden. Net prachtige innings van Australie en India gezien, is een aanrader en het inspireert. Gezondheid, geluk en (cricket)plezier wens ik jullie allemaal! Proost! 

Pieter van der Hammen
voorzitter Still Going Strong Cricket Club
 

Still Going Strong open voor 35 plussers

SGS Cricket Club heeft tijdens de voorjaarsvergadering op 23 maart 2013 de grote beslissing genomen om lidmaatschap voor spelers van 35 jaar en ouder open te stellen. 35 jaar is al lang de norm voor het veteranencricket in ons land en SGS hoopt dat vele jonge veteranen zich ‘oud’ genoeg voelen om zich bij onze vereniging aan te sluiten.

SGS is een actieve vereniging met een zestigtal wedstrijden per seizoen. De meeste wedstrijden spelen wij 's middags op door de weekse dagen.
Wij beginnen om 13.00 uur. Het veteranencricket op de zaterdagen lopen wij niet voor de voeten ! Naast de wedstrijden tegen cricketclubs in Nederland spelen wij ook regelmatig onderlinge wedstrijden waarbij regionaal gedacht wordt bijv. Amsterdam - Rotterdam, Noord Holland - Zuid Holland, Schiedam tegen de rest van Nederland, Oost tegen West Nederland, enz..

Ook gaan wij regelmatig op crickettoer naar het buitenland. Meestal zoeken wij dan de warme landen op en maken er een leuke vakantie van.

Voorts heeft SGS een bloeiende golf afdeling en in de wintermaanden organiseert onze contactcommissie voor jong en oud en met de kinderen er bij fietstochten, stadswandelingen, boottochten, bezoeken aan musea en onze nieuwjaarsreceptie.

SGS leeft en is er gelukkig in geslaagd van het ‘oude mannen imago’ af te komen.

Tot slot is de financiële kant van een lidmaatschap niet verontrustend:

- Entreegeld € 20,00 (u ontvangt hiervoor dan wel een SGS-shirt.)
- Lidmaatschap € 35,00 per jaar; korting € 5,00 bij betaling met automatische incasso,
- Matchfee € 5,00 per gespeelde wedstrijd.

Welkom bij Still Going Strong !

Gegevensbescherming S.G.S. CC (09-02-2019)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt voort uit de Europese regelgeving General Data Protection Regulation (GDPR) en vervangt sinds 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. Binnen de Europese Unie is met de GDPR één privacywet van kracht.

Dit betekent dat de gegevens van de leden van S.G.S. beschermd opgeslagen dienen te worden en dat we het hoe en waarom moeten kunnen uitleggen of moeten kunnen laten zien.

De wijze van omgaan met uw gegevens binnen S.G.S. kunt u vinden op de website onder Clubinformatie bij Gegevensbescherming.

Het bestuur

Aanmeldingsformulier nieuwe leden

Zie hetgeen vermeld is op het aanmeldingsformulier.

Link naar aanmeldingsformulier als pdf-document
Link naar aanmeldingsformulier als Word-document

Automatische incasso contributies en wedstrijdgelden

Maak het uw penningmeester en uzelf makkelijk en geef toestemming voor automatische incasso van de verschuldigde contributie en/of wedstrijdgelden.

Link naar Autom.Incasso - Acrobat pdf-formulier
Link naar Autom.Incasso - Word-formulier

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Rob de Haas, Penningmeester SGS CC

Corona Protocol SGS CC  (Versie 05-07-2020) 

Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.

U dient zelf ruim voldoende desinfecterende doekjes mee te nemen om de bal en uw handen regelmatig schoon te maken. 

1. Schud geen handen. Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes. Was je handen zeer regelmatig.
2. Carpoolen/meerijden is niet toegestaan. Partner mag natuurlijk in dezelfde auto.
3. Parkeren gebeurt uitsluitend op de openbare parkeerplaatsen van de verenigingen.
4. Het clubhuis, het terras en kleedkamers zijn geopend. Houd de hele dag 1,5 meter afstand in het veld, in en rond het clubhuis en langs de lijn.
    1,5 meter afstand geldt ook in de kleedkamer! Het beste is en blijft thuis verkleden!
5. Douches mogen niet gebruikt worden (probleem afstand en kans op legionella).
6. Hygiëneregels hangen bij de ingang van de locatie en worden binnen herhaald. Op diverse plaatsen worden hand-desinfectiemiddelen geplaatst.
7. In de toiletten en buiten wordt, waar nodig, gebruik gemaakt van bewegwijzering en afscheidingen om bezoekers te helpen afstand te houden.
8. Het gebruik van het toilet wordt verzocht tot een minimum te beperken. En de bril na gebruik schoon maken.
9. Toeschouwers (partners uitgezonderd) zijn niet toegestaan op het veld. 

Tijdens de innings 

1. Geen “huddles” als felicitatie. Houdt afstand.
2. De batsmen rennen ieder aan één kant van de pitch/mat op het gras.
3. De bal wordt na iedere over schoongemaakt met een desinfecterende doekje.
4. De wicketkeeper staat 1,5 m achter het wicket, de slips staan op 2 armlengtes van elkaar.
5. Alle veldspelers wassen hun handen na elke vijf overs met water of een desinfecterend doekje.
6. Er mag niet gespuugd worden, ook niet op de bal bij het poetsen.
7. Er mag niet gelikt worden aan vingers.
8. De umpires dragen geen uitrusting van de spelers (truien, petten, slipovers en zonnebrillen). Zelf als speler buiten het veld leggen.
9. De umpire neemt geen spullen aan van de bowler.
    Caps, zonnebril en eventueel andere spullen van de bowler worden achter de umpire en in lijn met de umpire en het wicket gelegd en
    mogen daarbij gebruikt worden als marker.
    Indien een van deze spullen op deze plek tijdens het spel geraakt worden geeft dat geen penaltyruns en is het spel niet dood. 
10. De umpire staat 5 meter achter het wicket en 1,5 meter uit de loop van de bowler, beweegt in de lijn (recht achter het wicket), nadat de bowler is gepasseerd.
11. Scorers zitten op 1,5 meter afstand van elkaar
12. Het batting team houdt onderling 1,5 meter afstand langs de lijn. 

Het Bestuur heeft een Covid 19 manager aangesteld, die let op de naleving en event. corrigerend kan ingrijpen. 
NB. Neem zelf als speler, scorer of toeschouwer ook ruim desinfectiedoekjes en handschoentjes mee t.b.v. het tussentijds reinigen van de bal en/of handen. 

Spirit of Cricket in onze S.G.S. Cricket Club  (02-04-2019)

Naast de Laws die door de MCC zijn opgesteld kent cricket van oudsher ook veel ongeschreven regels.
Deze zijn in de late 1990 vastgelegd onder de noemer ‘Spirit of Cricket’.
Dit begrip herinnert spelers aan de verantwoordelijkheden om de sport cricket altijd sportief te spelen en ook als zodanig uit te dragen.
De Spirit of Cricket is nu een belangrijk onderdeel van de cricketsport.
Ook dit jaar hebben alle captains van de alle clubs in Topklasse en Hoofdklasse het Spirit of Cricket Akkoord ondertekend waarin ze aangeven zich te houden aan de Spirit of Cricket.
Specifiek voor Still Going Strong Cricket Club hebben we gedragsregels afgeleid van de Spirit of Cricket.
Wij vinden het belangrijk dat wij als SGS CC in alle opzichten een sportieve en gastvrije club zijn.
Lees a.u.b. bijgaand document met de gedragsregels door (het is niet veel en allemaal heel logisch), houd het in gedachten en: handel ernaar.
Het Bestuur.

Spirit of Cricket in English

Next to the official Laws of Cricket by the MCC, cricket also contains many unwritten rules of old.
These have been transformed into the 'Spirit of Cricket' in the late '90's.
This reminds players of the responsibility to always play cricket in a sportsmanlike way, and to also propagate cricket as such.
The 'Spirit of Cricket' nowadays plays an important part in the sport.
Also this year all captains of the Top- and Hoofdklasse have signed the Spirit of Cricket Agreement, in which they promise to abide by it.
Specifically for Still Going Strong Cricket Club we drafted a policy of conduct which has been taken out of the Spirit of Cricket.
We think it is important that we as SGS CC are a sportsmanlike and welcoming club to all visitors.
Please read the Spirit of Cricket and the guidelines (it's not that much and very logical) and: please act accordingly.
The board
Link naar het de pagina met "Gedragsregels SGS Cricket Club 2019"  (in het Nederlands en in het Engels)