Still Going Strong Cricket Club

Berichten van het bestuur


Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2008 (15 maart 2008)

Op 15 maart is de Algemene Ledenvergadering gehouden in "Het Wapen van Bunnik". Natuurlijk zijn de standaard agendapunten, zoals jaarverslag, financiŽn, commissiewerk, enz. behandeld. De vergadering was weer zeer geanimeerd en werd voortreffelijk geleid door voorzitter Duco Ohm. De notulen van de vorige vergadering werden traditioneel voorgelezen door onze secretaris, Maarten Ingelse. Het was een prima verslag met hier en daar een vrolijke noot er in.
Namens de Kascommissie voerde Roelof Kruijshoop het woord. De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en het was prima voor elkaar. 
De bestuursverkiezing en de benoeming van de commissies verliepen vlot onder applaus van de vergadering. De contributies en het systeem betreffende de automatische incasso en het entreegeld zijn ongewijzigd opnieuw vastgesteld. Zie de webpagina "bestuur / commissies".
In de pauze kreeg iedereen een lekker drankje naar keuze. Na de heropening van de vergadering werden de plannen van de diverse commissies gepresenteerd en toegelicht. Belangrijk was het uitreiken van de jaarlijkse prijzen. Alle winnaars glunderden van plezier en dankbaarheid. Een aantal prijzen hebben al een zeer oude traditie en het is een grote eer die te mogen ontvangen.

Klik op de foto en deze wordt groot geopend in een nieuw venster. Foto's Donald Noorhoff

Het is goed toeven op het terras van het "Wapen van Bunnik". Zeer aangename temperatuur en vrijwel geen wind. We zouden de vergadering misschien zelfs wel buiten kunnen houden !?

Wij zoeken toch de vertrouwde zaal op, waar koffie en koekjes op de tafels staan en op ons wachten.

De zaal mocht voller zijn, maar er zijn toch ruim dertig SGS'ers naar de vergadering gekomen.

Roelof Kruijshoop voert het woord namens de kascommissie. De penningmeester heeft uitstekend werk geleverd!

Willy van Nierop wordt hartelijk bedankt door Duco Ohm voor het gedurende vele jaren beheren van het verenigingsarchief. Willy ontvangt een "lekker flesje" en is blij met de geste.

Rudy Don Griot heeft bericht en een groot aantal foto's ontvangen van de dovenschool in Sri Lanka. Hij heeft een prachtige collage van nde foto's gemaakt en toont deze, terwijl Duco Ohm zijn uitgebreide verslag voorleest. 
In de pauze genieten de aanwezigen van een lekkere consumptie die door SGS is aangeboden. De pauze wordt ook gebruikt om nog even te overleggen t.a.v. het komende cricketseizoen. SGS is een vereniging, waarbinnen erg veel activiteiten worden ondernomen!


De commissies aan het woord. Wij gaan zeker weer een fijn seizoen in en de zaken zijn goed georganiseerd.

Hierna het prijzenfestival:
A.J.H. Eyken-trofee : Amin Kasam
Louis de Bruin-beker : Alexander de Geer
Century-cup : Steven Lubbers
Offerman-beker : Raimond v.d. Berg v. Saparoea
R.G. Ingelse fielders-cup : Theo nStraten
Jaap van Noortwijk-schaal : Ton Schellart.

 

 

 

Tenslotte de rondvraag, waarbij een aantal serieuze vragen en opmerkingen zijn behandeld.

Het was een uitstekende vergadering!

Het SGS-Bestuur 2008-2009: v.l.n.r.: Raimond van den Berg van Saparoea, Arthur van Lunszen, Satar Alladin, Pieter van der Hammen, Duco Ohm, Carel Hubert en Maarten Ingelse

Bestuursmutaties 2008

In de jaarvergadering, die van 15 maart 2008, zijn volgende mutaties in Bestuur en commissies tot stand gekomen

Voor een volledig overzicht van de samenstelling van bestuur en commissies wordt verwezen naar de sub-pagina Bestuur en Commissies.