Still Going Strong Cricket Club

Berichten van het bestuur


Impressie Algemene Ledenvergadering 2009 (21 maart 2009)

Op 21 maart werd de Algemene Ledenvergadering van het 80 jarige SGS gehouden in "Het Wapen van Bunnik". Als altijd kwamen er de standaard agendapunten, zoals jaarverslag, financiën, commissiewerk, enz. aan de orde. De vergadering was gelukkig goed bezocht en er werd zeer positief gediscussieerd. Voorzitter Duco Ohm had de zaak goed onder controle.
De notulen van de vorige ALV werden traditioneel voorgelezen door onze secretaris, Maarten Ingelse. Hij leverde weer goed werk af. Dat gold ook voor het financieel verslag van de penningmeester.
Namens de Kascommissie voerde Roelof Kruijshoop weer het woord. Deze commissie heeft de boeken gecontroleerd en prima voor elkaar bevonden.
De geringe contributie verhoging werd geaccepteerd, al kwam er de suggestie dat het wel wat royaler verhoogd kon worden, hetgeen volgend jaar beoordeeld zal worden.

De penningmeester en de voorzitter, resp. Carel Hubert en Duco, beiden aftredend en herkiesbaar, werden onder applaus herkozen.

Voor de pauze werden twee SGS-ers onderscheiden: Gerard van Vuuren werd vanwege zijn grote inzet voor de Senioren Onderlinge tot Lid van Verdienste benoemd.
Dirk Coster, die sedert 1996 in diverse commissies actief is en bij alle evenementen betrokken is, kreeg het Gouden Ereteken uitgereikt.

In de pauze kreeg iedereen een drankje naar keuze, aangeboden door Joep Hesseling die zich herinnerde dat hij precies 25 jaar geleden zijn (maar ook een beetje onze) Truus voor het eerst gekust heeft!

Na de heropening van de vergadering kwam SGS en de Dames cricketers aan de orde.
De voorzitter formuleerde zeer zorgvuldig dat hij de vergadering wilde polsen over het eventueel toetreden van cricketspelende veteranen dames binnen onze mannenvereniging. In tegenstelling tot eerdere jaren toen een enkele dame zich wilde aanmelden, hetgeen toen werd verworpen, bleek nu dat de aanwezige leden niet tegen een damesdivisie zijn: zelfstandig, alles zelf organiserend, spelend als damesteam maar wel onder de SGS vlag. Niemand in de zaal uitte een bezwaar. Duco vond dat een kleine 40 stemmen te weinig was om nu reeds met de dames in zee te gaan en verklaarde dat het bestuur zich deze zomer zal beraden over de verdere gang van zaken waarbij hij aan een enquête onder de leden dacht. Wordt vervolgd.

Een voorstel (van Steven Lubbers) om 38 en 39-jarigen al uit te nodigen om voor SGS te spelen tegen sterke tegenstanders, werd geaccepteerd. Zij zullen moeten worden voorgedragen en worden uitgenodigd om in het jaar waarin zij 40 worden volwaardig SGS lid te worden. Regionaal wordt bekeken welke spelers uitgenodigd moeten worden. Dit alles om de gemiddelde leeftijd van onze actieve cricketers te verlagen en de kwaliteit te verhogen, waardoor wij tegen sterke tegenstanders beter voor de dag zullen kunnen komen. Het is niet de bedoeling dat deze ‘qualifiers’ aan het drielandentoernooi deelnemen en evenmin dat zij een ‘groot’ aantal wedstrijden meespelen.

Na het jaarlijkse prijzenfestival werden de webmasters Roelof Kruijshoop en Raimond van den Berg van Saparoea bedankt voor het bijhouden en verbeteren van onze goed bezochte website.

Ons Lid van Verdienste Charles Verheyen dankte het bestuur voor de goede diensten en omarmde in zijn slotwoord het idee van dames cricket binnen SGS. De dames van Nederland hebben het moeilijk en indien de oudere dames (gedacht wordt aan 35 jaar en ouder) blijven spelen kan dat invloed hebben op de jeugdige dames. Een goede taak voor SGS.

Met een verzoek om cricketspullen een tweede leven in Suriname te gunnen of de R.G. Ingelse Still Going Strong Stichting voor Gehandicapten financieel te ondersteunen en het uitspreken van de traditionele wens voor hoge scores, veel wickets, vangen en fraai zomer weer voor de cricketers en hetzelfde fraaie weer maar met lage scores voor de golfers sloot de voorzitter de vergadering.

Maarten Ingelse

Klik op de foto en deze wordt groot geopend in een nieuw venster. Foto's Donald Noorhoff

Het is goed toeven op het terras van het "Wapen van Bunnik". Zeer aangename temperatuur en geen wind. We zouden de vergadering misschien zelfs wel buiten kunnen houden !?
Wij zoeken toch de vertrouwde zaal op, waar koffie en koekjes op de tafels staan en op ons wachten.

De zaal mocht voller zijn, maar er zijn toch zo'n dertig SGS'ers naar de vergadering gekomen.

Maarten Ingelse leest de notulen voor van de vergadering van 2008. De vertegenwoordigster van Cricket Magazine, Ingrid van der Elst, is aanwezig.

 

De Penningmeester, Carel Hubert, licht de jaarcijfers toe.
Roelof Kruijshoop voert het woord namens de Kascommissie. Carel en het gehele bestuur hebben uitstekend werk geleverd en de vergadering dechargeert het bestuur.

Gerard van Vuuren van de Senioren Onderlinge wordt benoemd tot Lid van Verdienste voor zijn vele goede werk. Dirk Coster krijgt het Gouden Ereteken opgespeld voor zijn uitstekende werk voor o.a. de Toercommissie en de Contactcommissie.

  Na de pauze, waarin iedereen een drankje kreeg aangeboden door Joep Hesseling kwamen de commissies aan het woord en werden de programma's toegelicht. Wij gaan zeker weer een fijn seizoen in en de zaken zijn goed georganiseerd. Ook het Cler Lapierre Jeugdtoernooi zal in 2009 weer worden gespeeld!

Hierna het prijzenfestival:
A.J.H. Eyken-trofee - allround prijs:
     Raymond v.d. Berg v. Saparoea
Louis de Bruin-beker - hoogste seizoenscore:
     Erik de Jonge
Century-cup : Gerard Linkerhof
Offerman-beker - bowlersprijs:
     Amin Kasam
R.G. Ingelse fielders-cup : Amin Kasam
Jaap van Noortwijk-schaal - keepersprijs:
     Donald Noorhoff
Dirk Coster viel twee keer in de prijzen.

 

 

Maarten Ingelse reikte een speciaal aandenken uit aan Joep Hesseling. Dit was de bal van zijn laatste wedstrijd bij ACC.

Ingrid van der Elst overhandigde het Bestuur het SGS-bat dat zij heeft veiliggesteld, nu bij Hippo niet meer kan worden gespeeld omdat alle velden kunstgras hockeyvelden zijn geworden.

Het was een uitstekende vergadering!
Charles Verheyen dankt het bestuur namens de vergadering en wenst ze veel succes in 2009