Still Going Strong Cricket Club

Berichten van het bestuur


Impressie Algemene Ledenvergadering 2012 (24 maart 2011)

Op de zeer zonnige zaterdagmiddag van 24 maart jl. vond in Het Wapen van Bunnik onze jaarlijkse ALV plaats.

Vanwege hartklachten moest voorzitter Ohm verstek laten gaan, maar ook wedstrijdsecretaris Tijs Linders moest wegens ziekte verstek laten gaan.
Arthur van Lunszen en Pieter van der Hammen genoten van vakantie en daarmee zat er achter de bestuurstafel slechts een driemanschap bestaande uit Carel Hubert, Maarten Ingelse en Raimond van den Berg van Saparoea, die de vergadering leidde aan de hand van het protocol dat de voorzitter al had voorbereid.
De bezetting achter de tafel was dus mager, maar ook in de zaal waren er meer stoelen leeg dan bezet. Een zeer groot aantal afmeldingen voor deze ALV waaronder veel trouwe bezoekers - had tot gevolg dat er slechts 14 leden hun naam op de presentielijst noteerden - voor iedereen een teleurstelling en wat mij betreft een absoluut dieptepunt. Misschien had het toch met het mooie weer te maken?!

Zoals elk jaar kwamen de gebruikelijke punten aan de orde die de van de vergadering soms na het stellen van een enkele vraag de goedkeuring kregen.

Ondanks zijn afwezigheid werd Duco Ohm als voorzitter herkozen met een luid instemmend applaus; datzelfde gold voor de wel aanwezige Carel Hubert die ook de komende 3 jaar op onze centjes zal letten. Carel kreeg volop steun voor zijn jaarcijfers over 2011 en de begroting van 2012.
De pluim die hij kreeg van de kascommissie was ook geheel verdiend. Jan Willem Heshusius verliet de kascommissie met dank van vergadering en bestuur; Arjen van de Pol stelde zich beschikbaar op de open plaats in te nemen. Jan Willem heeft vorig jaar achter de schermen zijn werk voor de tourcommissie verricht, maar is nu officieel weer helemaal terug in die commissie.
Wat altijd een hoogtepunt is in een ALV is het in het zonnetje zetten van mensen die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt: de hulde was er voor Jan Timmermans, die een tiental jaren voorzitter van de Senioren-Onderlinge was. Het bestuursvoorstel om hem te benoemen tot Lid van Verdienste werd met applaus begroet. Helaas was Jan niet aanwezig om de bijbehorende oorkonde in ontvangst te nemen. Inmiddels is daarvoor de datum geprikt bij de openingswedstrijd van de Onderlinge op 8 mei bij Quick 1888 te Nijmegen.

Na de pauze werden de diverse programma bekend gemaakt en waar nodig toegelicht. Door afwezigheid van Tijs Linders moeten we helaas nog even wachten op het cricketprogramma, maar zoals ik begrepen heb is dat al bijna helemaal klaar.
Met dank aan alle aanwezigen voor hun bijdragen wordt de vergadering gesloten door Raimond, die vervolgens door Maarten bedankt wordt voor het leiden van deze ALV.

Maarten Ingelse

Klik op de link en de fotopresentatie opent. Foto's Donald Noorhoff en Roelof Kruijshoop

Foto's Algemene Ledenvergadering SGS CC 2012