Still Going Strong Cricket Club

Berichten van het bestuur


Still Going Strong nu open voor 35 plussers

SGS Cricket Club heeft tijdens de voorjaarsvergadering de grote beslissing genomen om lidmaatschap voor spelers van 35 jaar en ouder open te stellen. 35 jaar is al lang de norm voor het veteranencricket in ons land en SGS hoopt dat vele jonge veteranen zich ‘oud’ genoeg voelen om zich bij onze vereniging aan te sluiten.

SGS is een actieve vereniging met een zestigtal wedstrijden per seizoen. De meeste wedstrijden spelen wij 's middags op door de weekse dagen. Wij beginnen om 13.00 uur. Het veteranencricket op de zaterdagen lopen wij niet voor de voeten !

Naast de wedstrijden tegen cricketclubs in Nederland spelen wij ook regelmatig onderlinge wedstrijden waarbij regionaal gedacht wordt bijv. Amsterdam - Rotterdam, Noord Holland - Zuid Holland, Schiedam tegen de rest van Nederland, Oost tegen West Nederland, enz..

Ook gaan wij regelmatig op crickettoer naar het buitenland. Meestal zoeken wij dan de warme landen op en maken er een leuke vakantie van.

Voorts heeft SGS een bloeiende golf afdeling en in de wintermaanden organiseert onze contactcommissie voor jong en oud en met de kinderen er bij fietstochten, stadswandelingen, boottochten, bezoeken aan musea en onze nieuwjaarsreceptie.

SGS leeft en is er gelukkig in geslaagd van het ‘oude mannen imago’ af te komen.

Tot slot is de financiële kant van een lidmaatschap niet verontrustend:

  • - Entreegeld € 20,00 (hiervoor krijgt u wel de clubdas),

  • - Lidmaatschap € 24,00 per jaar indien een automatisch incasso is gegeven,

  • - Matchfee € 4,50 per gespeelde wedstrijd.

Heeft u belangstelling dan is een telefoontje naar Maarten Ingelse 040-2018026, Duco Ohm 035-5388168 of Jan Willem Heshusius 030-2612213 genoeg om uw aanmelding, ondertekend door twee SGS-ers, in gang te zetten.

Welkom bij Still Going Strong !


Impressie Algemene Ledenvergadering 23 maart 2013

Op een kille zaterdagmiddag kwamen ruim 20 SGS-ers naar Bunnik voor de jaarlijkse ledenvergadering.
De vergadering werd door voorzitter Ohm geopend en hij stelde vast dat het vereiste quorum niet aanwezig was om over de geagendeerde statutenwijzigingen een rechtsgeldig besluit te kunnen nemen .Hij sloot daarop de vergadering om na ca. 15 minuten de tweede vergadering te openen en de agenda af te werken.

De gebruikelijke agendapunten kwamen aan de orde, waarvan de belangrijkste, het financieel verslag, de begroting 2013 en de bestuursverkiezing met applaus werden goedgekeurd. Ook het verslag van de kascommissie en de daarin voorgestelde decharge van penningmeester en bestuur werd door de vergadering goedgekeurd.

Bij punt 11.a van de agenda – het voorstel tot wijziging van de toetredingsleeftijd van 40 naar 35 jaar en de daaraan verbonden statutenwijzing van Art.4 lid 1– ontstond een levendige discussie. Zowel de voorstanders als de tegenstanders deden hun zegje en lieten horen dat het bestuursvoorstel niet per definitie tot meer leden zal leiden, omdat cricket in Nederland nu eenmaal geen groeicurve laat zien.
Het voorstel werd na hoofdelijke stemming aangenomen; 14 stemmen voor er waren 2 tegenstemmers en 3 onthoudingen.

Punt 11.b – voorstel tot wijziging van Art.12 lid 5 sub a van de statuten – werd zonder tegenstemmen aangenomen.
Dit betekent dat het bestuur zonder toestemming van de ALV gerechtigd is rechtshandelingen aan te gaan en investeringen te verrichten die een bedrag van € 3.000 (drieduizend) niet te boven gaan. Dit betekent dat uw secretaris naar de notaris kan gaan om de wijziging te effecturen.

Na de pauze zijn de verschillende commissies opnieuw benoemd – alleen de toercommissie in een gewijzigde samenstelling: Erik Booij nam afscheid en werd door zijn opvolger Jan Willem Heshusius toegesproken en bedankt met een presentje.

Vervolgens hebben de commissies hun plannen voor 2013 toegelicht.

Na de uitreiking van de jaarlijkse prijzen aan de terechte winnaars en de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering met zijn traditionele woorden: Mooi weer, veel runs ,veel wickets, mooie vangen en voor de golfers het zelfde mooie weer, lage scores en als het even kan een hole-in-one!

En het bleef nog even gezellig onrustig in de prachtig verbouwde barruimte van Het Wapen van Bunnik.

Maarten Ingelse
26 maart 2013

Klik op de link en de fotopresentatie opent. Foto's Donald Noorhoff

Foto's Algemene Ledenvergadering SGS CC 2013