Still Going Strong Cricket Club

Berichten van het bestuur


Impressie Algemene Ledenvergadering 12 april 2014

Eindelijk weer eens een goed bezochte ALV. De gebruikelijke zaal was tot de laatste stoel bezet !

Na de gebruikelijke openingswoorden werd iedereen welkom geheten, buiten ons Erelid Wil van Nierop, de Leden van Verdienste Rudy Don Griot, Gerard van Vuuren en Amin Kasam, de dragers van ons Gouden Ereteken Dirk Coster, Roelof Kruijshoop, Maarten Ingelse en Raimond van den Berg van Saparoea ook Judith en Anja die door de voorzitter waren uitgenodigd om de laatste vergadering van hun echtgenoten bij te wonen.

Na de minuut stilte voor onze overleden vrienden en vriendinnen werd de agenda in rap tempo onder handen genomen en kwamen wij bij agendapunt 7 : de ‘bestuursverkiezing’. Theo Straten en Peter van Giezen werden met applaus in het bestuur begroet en toen kwam het afscheid van Maarten en Raimond aan de orde.

Judith werd met een fraai boeket bloemen door Duco bedankt voor de tijd die zij haar Raimond gegund heeft om aan SGS te besteden. Daarna werd aandacht aan Raimond besteed. Hij kreeg een bierglas aangeboden met daarin gegraveerd ons logo en de jaren 1999-2014. Hij dacht dat het daarmee gedaan was maar Duco vervolgde:

Wij nemen vandaag afscheid van R. v.d.B. van S. oftewel Raimond van den Berg van Saparoea. Hij diende de vereniging meer dan voortreffelijk. Raimond trad aan in 1999 en heeft 15 jaar lang in het bestuur gezeten en voornamelijk deel uitgemaakt van een groot aantal commissies waaronder de contact- en toercommissie.
Raimond is een echte bèta man met een altijd corrigerend oog voor detail , af en toe lastig maar wel erg waardevol……!!
In 2006 werd Raimond al met het Gouden Ereteken onderscheiden. Ook was hij een van onze gerespecteerde webmasters en in noodgevallen stond hij onze wedstrijdsecretaris met raad en daad bij.
Natuurlijk bedanken wij Raimond voor deze jarenlange inzet en het bestuur stelt voor Raimond te benoemen tot Lid Van Verdienste van onze vereniging.

De vergadering stemde met een luid applaus in. 
Toen was het moment er om aandacht aan Maarten te besteden. Zijn Anja werd uitvoerig gekust (moest opnieuw omdat de fotograaf geen goed plaatje had geschoten) en net als Judith bedankt voor de tijd die zij Maarten had gegund om zijn talrijke taken bij SGS te vervullen. Daarna kreeg Maarten  eveneens een bierglas met daarop het logo en de jaren 1996-2014 waarna Duco verder ging:

In 1996 dus 18 jaar geleden trad Maarten aan in ons bestuur waar hij in het begin geen portefeuille had; in 1997 ging hij zich bezighouden met het nieuw leven inblazen van het SGS-Claire Lapierre toernooi. Na enkele jaren dat toernooi gecoördineerd te hebben kwamen andere zware taken op zijn bord.
In 2001 nam hij het penningmeesterschap over van Ferry Dukker.
In 2006, na het overlijden van Jaap van Noortwijk, werd hij onze secretaris. Een voortreffelijke secretaris mag ik wel zeggen !
In dat jaar werd Maarten ook met ons
Gouden Ereteken onderscheiden.
Genoemde arbeidsintensieve banen heeft hij nauwgezet vervuld:
   Zijn notulen en jaarverslagen werden altijd humorvol gepresenteerd en de jaarboekjes waren altijd goed verzorgd en kwamen op tijd.
   Het cijfermateriaal van de SGS historie werd door hem goed bijgewerkt.
   Op ledenbestanden viel niets aan te merken en bij overleden vrienden en vriendinnen verzorgde hij de condoleance brieven en het cijferwerk.
   voor het In Memoriam.
   Ook de bloemstukjes voor begrafenissen en zieken werden vanuit Dommelen geregeld. Aan alles werd gedacht.
Als ledenadministrateur blijft Maarten voor SGS actief en hij zal ongetwijfeld tijd hebben om enkele keren een SGS team aan te voeren.
Ook blijft hij Penningmeester van de R.G. Ingelse’s Still Going Strong Stichting voor Gehandicapten.
Ons bestuur gaat hem missen maar heeft gelukkig een goede opvolger gevonden.
Met deze geweldige staat van dienst meent het Bestuur Maarten te mogen benoemen tot
Erelid van onze vereniging.

Met een geweldig applaus werd ook dit voorstel ondersteund !

Via het accepteren van een geringe verhoging van de contributie en wedstrijdgelden kwamen wij bij punt 12 : de “bijzondere mededeling van het bestuur” – dit werden drie mededelingen……… 

De eerste:

Voor de tweede keer in onze geschiedenis (Koos Oosterholt ging hem voor) willen wij iemand onderscheiden die veel voor cricket in Nederland betekend heeft en nog betekent zonder in het bestuur of in één van onze commissies te hebben gezeten.
Jarenlang was Brinio Kleefstra de man achter de cijfertjes en prestaties van de spelers en de grondlegger van de naar hem genoemde Almanak.
Dit werk werd overgenomen door een van onze leden die inmiddels het levende naslagwerk voor veel verenigingen is geworden en onmisbaar blijkt bij het schrijven van jubileumboeken.
Ook wij maken vaak gebruik van zijn diensten en met name bij het uitvissen van persoonlijke prestaties.
Bij onze wedstrijden zien wij hem niet al te vaak maar bij onze winterevenementen is hij met zijn echtgenote een trouwe deelnemer.
Het bestuur stelt voor hem – en ik spreek natuurlijk over Wim Neleman – tot Lid van Verdienste van onze vereniging te benoemen.

Dit voorstel werd met luid applaus ondersteund. 

Dan de tweede:

Sinds 1990 is iemand actief als commissielid maar bovenal als de man die handmatig stuk voor stuk de oorkondes vervaardigt. Niet met de PC want dat levert nimmer een fraai resultaat op, nee gewoon handmatig en als het fout gaat maar weer opnieuw beginnen. Voor jou Theo Burki, want natuurlijk spreek ik over jou, heb ik een fraaie, nog nieuwe, kalligrafeerkist. Deze stond bij ons thuis en Lideke meende dat jij die goed kan gebruiken. Veel succes ermee.  Theo blijf nog even staan want het bestuur meent jou voor jouw bijna 25 jaar trouwe dienst te mogen en moeten onderscheiden met ons welverdiende Gouden Ereteken dat ik je nu wil opspelden.

Dat het bestuur een goede beslissing had genomen liet de vergadering overduidelijk blijken. 

De derde en dat werd een afscheid waaraan separaat op onze site ook nog aandacht besteed zal worden:

Frans Houben die na 31 jaar actief cricket bij SGS moest stoppen. Aan alles komt een eind. Zijn conditie laat het spelen van 40 over wedstrijden helaas niet langer toe. Frans speelde in 2013 zijn laatste wedstrijd voor een SGS team. Aan een geweldige carrière bij SGS is nu een eind gekomen.  Wat hebben wij kunnen genieten van zijn batten toen een jonge Frans in 1982 bij SGS aantrad. Veel, heel veel; runs kwamen er van zijn bat en de boundery vieren en zessen waren talloos. Achter de palen stond Frans zijn mannetje en ook bij de drielandentoernooien hadden de tegenstanders veel respect voor zijn aanvallend batten. Cijfers zeggen niet alles want als wij de programma’s van ‘toen en nu’ met elkaar vergelijken heeft Frans veel gespeeld maar niet zoveel als de spelers van de laatste jaren die van een langer seizoen met veel meer wedstrijden konden profiteren. Frans zal nu zijn tijd aan MOP besteden (waar zijn zonen cricketen) en aan zijn grote liefde bridge. Wij hopen hem nog vaak langs de cricketvelden te zien. Mogelijk kan en wil hij hen bij SGS aanmelden !  Frans, als herinnering aan al die jaren cricket bij SGS bied ik je graag een gegraveerd bierglas aan met daarop vermeld 1982-2013, de jaren waarin jij bij ons actief was. Hopelijk kan je er nog vele jaren gebruik van kunnen maken. Jouw kreet ‘mokeren’ zullen wij zeker gaan missen !

Ook hierop volgde een applaus uit de zaal waarna de vergadering voor een drankpauze werd geschorst en het vijftal de hand kon worden geschud.

Na de pauze kregen de diverse woordvoerders van onze commissies en het woord en konden zij hun plannen voor het komend seizoen ontvouwen.  Nadat de vergadering gesloten werd, bleven de aanwezigen nog napraten met een lekker drankje en hopelijk is iedereen veilig thuis gekomen. 

Duco Ohm en Maarten Ingelse - 14.04.2014

 

Klik op de link en de fotopresentatie opent. Foto's Donald Noorhoff

Foto's Algemene Ledenvergadering SGS CC 2014