Still Going Strong Cricket Club

Berichten van het bestuur


Impressie Algemene Ledenvergadering 21 maart 2015    (23 maart 2015)

Nadat de algemene ledenvergadering een week was uitgesteld voelde onze voorzitter zich voldoende hersteld om achter de tafel plaats te nemen en samen met een gezelschap van rond de 30 clubleden kon de agenda afgewerkt worden.

Enige highlights wil ik u beslist niet onthouden. Naast de herbenoeming van Duco Ohm als voorzitter en Carel Hubert als penningmeester voor een volgende termijn, kon ook Raimond van den Berg van Saparoea nu officieel benoemd worden als wedstrijdsecretaris. Duco maakt wel de aantekening dat hij en het bestuur naar een opvolger voor Duco op zoek zullen gaan.

Raimond is vooraf aan zijn benoeming al zeer actief geweest en het wedstrijdprogramma is praktisch in de bekende kannen en kruiken. Dit zal dan ook zeer binnenkort gepresenteerd kunnen worden. Met 39 wedstrijden waarvan 14 tegen clubs, 8 tegen touringsites en 17 inter-SGS hebben we weer een mooi programma af te werken, naast natuurlijk alle wedstrijden van de Senioren Onderlinge die inmiddels op de website staan.

De penningmeester is tevreden over de resultaten en dan zijn wij het natuurlijk ook, maar wilde wel graag zijn gal deponeren over de weinig klantvriendelijke houding van onze banken, die aan een relatief kleine klant als we zijn steeds meer kosten berekenen, terwijl je door de voortschrijdende automatisering steeds meer zelf mag doen………….

Natuurlijk was er weer een mooi fotomoment met de winnaars van de seizoensprijzen  zoals die allen reeds in het jaarverslag waren vermeld. Daarnaast werd Jörg Kamerbeek, die helaas niet aanwezig kon zijn,  door de vergadering benoemd tot lid van verdienste van onze club voor zijn niet aflatende inzet voor cricket in het algemeen, Sparta en SGS in het bijzonder met voor ons het afgelopen jaar een prachtig georganiseerd 4 landen toernooi op datzelfde Sparta.

Roelof Kruijshoop gaf aan dat hoewel er op de winteractiviteiten steeds enthousiast gereageerd wordt, er te vaak de zelfde groep mensen meedoen en dat die groep vervolgens steeds kleiner wordt. De commissie gaat zich dus beraden hoe er aangepast kan worden en vraagt nadrukkelijk om inbreng en suggesties.

Ook nu besteedde Duco Ohm weer aandacht aan de zo noodzakelijke aanwas van nieuwe jonge leden en zoeken we naar mogelijkheden om ook eigen sterke SGS teams tegen sterke (Engelse) tegenstanders te laten spelen. Daarnaast willen we ons inschrijven voor een halve veteranen competitie bij de KNCB, buiten mededinging en met spelers die geen reguliere veteranen competitie spelen.

Misschien wel het belangrijkste onderdeel  van zo’n algemene ledenvergadering is het sociale aspect. We hebben weer een moment dat we elkaar zien en spreken voordat de wedstrijden gespeeld gaan worden. Het Wapen van Bunnik is daarvoor de traditionele en bij uitstek gezellige gelegenheid voor deze voorjaarsvergadering en ik denk dat de foto’s van Donald Noorhoff daar van kunnen getuigen!

Pieter van der Hammen - Secretaris

Klik op de link en de fotopresentatie opent. Foto's Donald Noorhoff

Foto's Algemene Ledenvergadering SGS CC 2015