Still Going Strong Cricket Club

Berichten van het bestuur


Impressie Algemene Ledenvergadering 7 april 2018 (01-05-2018)

In een langzamerhand traditionele setting van een zonnig Bunnik en een gezellig druk Wapen van Bunnik, konden we met 40 leden net in onze bekende zaal. Met alle wervingsactiviteiten die gaande zijn verwachten we volgend jaar op zijn minst 60 leden en zullen daarvoor nu al vast op zoek gaan naar een ruimere accommodatie. Maar dat is toekomst, eerst een indruk van deze vergadering………

Duco memoreerde in zijn opening nog maar ’s aan onze zorgen dat wij qua leeftijd te ruim vertegenwoordigd raken in de oudere categorie der senioren en dat er een commissie doende is met plannen en actie om leden te werven in de categorie van 35 tot 50 jaar.

Uiteraard werden onze vrienden en vriendinnen herdacht die het afgelopen jaar zijn overleden, waarna het jaarverslag door uw secretaris werd voorgelezen. Hierin kunnen we vaststellen dat we ondanks enige zorgen over onze toekomst we toch weer een florissant jaar achter de rug hebben met leuke en/of spannende wedstrijden bij zowel de gewone (wat heet?) SGS wedstrijden als bij de Senioren Onderlinge (zo’n 60 wedstrijden!), internationale toernooien, een actieve golfafdeling, bezoeken aan mooie en interessante locaties tijdens de winterpauze en commissies die al het mogelijke doen om het ons naar de zin te maken.

De financiën werden de afgelopen 10 jaren op een perfecte manier gemanaged door Carel Hubert. Hij heeft gedurende die periode onze boekhouding verder gestroomlijnd en meer binnen de  huidige mogelijkheden van de computeradministratie gebracht. Carel was aftredend en voor zijn inspanningen heeft de vergadering middels voorzitter Duco Ohm hem beloond met het gouden ereteken van SGS. Welverdiend Carel. Duco ging vervolgens door met de uitreiking van eenzelfde gouden speld aan uw secretaris, die zo verrast was dat hij door alle emotie prompt vergeten is voor welke goede zaken hij dat wel verdiend heeft.

Carel moest zich nog wel verantwoorden voor de afgelopen periode, maar daar was hij volgens de vergadering en controlerende kascommissie ruimschoots in geslaagd. Omdat Carel aftredend was, heeft het bestuur een nieuwe penningmeester gezocht en gevonden in de persoon van Rob de Haas, die de laatste maanden al in het bestuur heeft meegelopen zodat hij zaken van Carel kon overnemen. Het budget voor het nieuwe jaar heeft Rob dan ook mogen samenstellen en hij liet ons weten dat we een lichte verhoging van de contributie dienen te accepteren om zowel gestegen als extra kosten te kunnen dekken. Hij wist dat zodanig te presenteren dat de vergadering zonder morren akkoord ging, zodat hij de ruimte heeft en krijgt om onze cijfers binnen de lijntjes te houden. Wim Neleman was aan de beurt om af te treden binnen de kascommissie en nadat Duco hem bedankt had voor zijn nauwgezette controleactiviteiten was het Marc Koch die hem de komende periode gaat vervangen.

Als vermeld is Carel opgevolgd door Rob de Haas en Raimond van der Berg van Saparoea is nu formeel opgevolgd door Bas Wijffelaars, die een seizoen heeft warmgedraaid en dit misschien wel  belangrijkste werk binnen SGS nu geheel zelfstandig gaat uitvoeren. Bas heel veel succes en hopelijk weinig afgelastingen en afzeggingen. Duco bevestigt nog eens dat zijn termijn tot 2020 loopt, maar graag voor het einde van deze termijn zal willen plaatsmaken voor een geschikte jongere kandidaat.

Binnen de personele bezettingen van onze commissies weinig veranderingen. Tijl Huygen trad onlangs terug bij de toercommissie en Adriaan Poffers heeft zich al tijdens de jaarlijkse bijeenkomst bij de SO commissie aangesloten.

Uiteraard werden door alle commissies hun geplande activiteiten voor dit jaar nog toegelicht en mochten de prijswinnaars, zover aanwezig, uit handen van Duco bekers, glazen en het beeld van de Eyken trofee fysiek of virtueel in ontvangst nemen. Duco sprak heel terecht nog Amin Kasam toe, die in de SGS statistieken de beide Offermannen heeft gepasseerd en nu fier de bowlerslijst met 778 wickets aanvoert! Overigens staat Amin met 366 vangen ook ruim bovenaan de fielderslijst.

SGS is twee nieuwe commissies rijker. De Historie commissie heeft inmiddels een aanloop genomen naar het 100-jarig bestaan in 2029 en heeft daarvoor een hoeveelheid interviews bij onze leden afgenomen. Vorm en inhoud worden op een later tijdstip bepaald, maar zeker is dat we niet wachten tot 2029 en ook ten tijde van de tussenliggende lustra zullen publiceren. De andere commissie houdt zich met nieuwe ledenwerving bezig. Geheel in lijn met de maatschappelijke ontwikkelingen vergrijst SGS en wordt het aandeel leden boven de 60 jaar in rap tempo groter. De focus ligt dan ook bij de doelgroep van 35 tot 50 jaar. Met Rob de Haas als kopman zijn er inmiddels allerlei concrete voorstellen in ontwikkeling, die hij tijdens de vergadering mondeling en op scherm presenteerde. Het moet voor de jongere senioren, die ook nog bij hun club actief zijn, duidelijk worden dat SGS daarnaast mooie wedstrijden kan bieden in een sterke, soms internationale, maar altijd vriendschappelijke setting. Wij en onze nationale cricketwereld gaan daar binnenkort meer van horen!

Na nog enige goede suggesties tijdens de rondvraag kon Duco weer afsluiten met zijn goede wensen. Uiteraard voor goed zomerweer, maar ook hoge scores, veel wickets, vangen en stumpings en voor de golfers lage scores en wellicht een hole in one! Het fraaie lenteweer gaf ons de gelegenheid om op het terras nog na te praten en ons cricketgeestelijk voor te bereiden op een, naar wij allemaal hopen, een prachtig seizoen!

Pieter van der Hammen - Secretaris

Fotoserie ALV2018 7 april 2018   Foto's Donald Noorhoff en Duco Ohm
Klik op de link en de fotopresentatie opent. Alle foto's kunnen worden gedownload.