Impressie Algemene Ledenvergadering 30 maart 2019 (09-04-2019)

Uw bestuur heeft ten overstaan van 40 leden in Bunnik verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar 2018. Voor deze gelegenheid was uitgeweken naar het filiaal om de hoek van het Wapen van Bunnik, dat een wat ruimere comfortabeler accommodatie bood dan de aloude Kromme Rijn zaal van het Wapen zelf.

Wetende dat hij deze vergadering de voorzittershamer na 20 jaar zal overdragen opent Duco Ohm de vergadering met een lichte melancholie in zijn stem met een hartelijk welkom aan alle leden en met een speciale vermelding van de aanwezige ereleden, dragers van het gouden ereteken en de leden van verdienste.
Wij herdenken staande onze overleden vrienden en vriendinnen waaronder onze oud voorzitter en erelid Klaas Vervelde.
Duco dankt al onze commissieleden die onze vereniging draaiende houden en stelt vast dat er voor het eerst sinds jaren weer sprake is van een groei in het ledental, mede door de acties van onze commissie Werving en Communicatie onder de bezielende leiding van onze penningmeester Rob de Haas.

De notulen worden traditioneel door de secretaris voorgelezen. Onduidelijk of het nu komt dat ze onverstaanbaar waren of geheel voldeden aan de verwachtingen van de aanwezigen, maar zij werden zonder enig commentaar geaccepteerd! De verslagen uit het gedrukte jaarverslag konden uiteraard vooraf en langer bestudeerd worden, maar ook die teksten en verantwoording konden vlotjes instemming vinden.

Het financieel verslag kan natuurlijk voor wat leven in de brouwerij zorgen, maar we kunnen vaststellen dat Rob de Haas alles zo strak en begrijpelijk neerzet dat daar weinig commentaar op te verzinnen valt. Komt natuurlijk ook door onze gezonde kaspositie en dat wij voor dit jaar geen contributieverhoging hoeven te melden. Wel een licht negatief resultaat in de begroting voor het komende jaar vanwege extra activiteiten, waaronder de jubileum viering van ons 90-jarig bestaan 30 augustus op Kampong.
De kascommissie had onder leiding van Arjen van de Pol zijn werk grondig gedaan en zette met een aantal aanbevelingen de puntjes op de i’s. De verantwoording per commissie dient strakker te worden geregeld en verantwoordelijkheden binnen het bestuur mogen beter vastgelegd. Natuurlijk krijgt ook de AVG onze aandacht. Met alle adviezen en aanbevelingen constateert de commissie evenwel dat het werk van de penningmeester grondig en correct is uitgevoerd en het voorstel is dan ook aan de vergadering om zowel penningmeester als bestuur te dechargeren, wat met een instemmend applaus van de vergadering bekrachtigd wordt. Nadat de aftredende Pieter van Noord bij verstek door Duco bedankt wordt stelt de in deze commissie reeds zeer ervaren Aad de Neef zich beschikbaar om Pieter op te volgen.
Nadat de begroting voor 2019 eveneens zonder enig commentaar wordt aangenomen, waarmee onze penningmeester weer een jaar vooruit kan, vraagt Duco aandacht voor een speciaal moment.

Hij stelt de vergadering voor om de helaas verhinderde Frank van der Weijden te benoemen tot lid van verdienste. Frank stond aan de basis van de golf afdeling van SGS en bemoeide zich jarenlang met administratie en organisatie. Maar ook heeft hij zich voor cricket in het algemeen niet alleen lange tijd actief ingezet als umpire en het ondersteunen van clubs als HCC en Bloemendaal, maar ook voor de Flamingo’s waar hij tevens lid van verdienste is. De vergadering gaat met een groot applaus akkoord en wij zullen Frank bij een volgende gelegenheid de bijbehorende oorkonde uitreiken.

Naast zilveren (?) bekers en schalen reikt Duco al een aantal jaren speciaal gegraveerde glazen uit voor opvallende persoonlijke prestaties. Dit jaar had hij een heel servies voor zich staan, wat maar aangeeft dat ietsje ouder en toch nog lekker fanatiek voor velen van ons nog steeds op gaat.
Er waren in 2018 nogal wat centuries te melden. Erik de Jonge had er liefst 3, Roelof Balk had 104 runs tegen Denemarken en Ros Harmer 111 tegen zijn Utrechtse tegenstrevers Hercules.
Amin Kasam kwam 2 keer met 5 wickets uit de bus en dat deed ook, maar dan 1 keer, Doednath Awadhpersad. Marc Koch en Salim Abdul Mohammad hadden beiden 5 slachtoffers in een innings. Ook vanaf deze plaats nog een keer van harte gefeliciteerd met deze prestaties!

De aangekondigde bestuurswisselingen stonden voor de pauze geprogrammeerd. Pieter van der Hammen trad af als secretaris en is opgevolgd door Jan Willem Heshusius. Arthur van Lunszen werd herkozen als bestuurslid en benoemd tot vice voorzitter. De werkeloosheid van Pieter duurde maar kort. Bij gebrek aan tegenkandidaten volgt hij de aftredende Duco op als voorzitter.

Duco wilde zijn vermaarde voorganger Ray Ingelse niet in bestuursjaren voorbijstreven, zodat hij, zoals hij al eerder aankondigde, tussentijds wilde aftreden. Wel zal hij de voor SGS belangrijke bindende sociale taken blijven vervullen en contacten blijven onderhouden met onze oudere leden. Ook met betrekking tot de rubriek op onze website van de Eregalerij "Good Olds” waar wij allen naar streven eens vermeld te mogen worden. Maar ook de helaas onvermijdelijke “In Memorials” zullen bij Duco in zorgzame handen blijven. Ook blijft Lideke nog scoren en zal zij (voorlopig) de statistieken bij blijven houden. Wij zijn Duco en Lideke daarvoor uiteraard zeer dankbaar.

Pieter van der Hammen bedankte Duco Ohm vervolgens met de volgende tekst:

Allereerst bedank ik natuurlijk jou en de vergadering voor het vertrouwen dat mij wordt meegegeven en ik zal daar vanzelfsprekend zeer zorgvuldig mee omgaan. Maar laat mij als eerste daad jou bedanken voor 35 jaar (!!) bestuurlijke inzet, waarvan 20 jaar als voorzitter. Ik heb je in 2017 uitgebreid mogen toespreken en namens de vergadering je het erevoorzitterschap mogen aanbieden. Je hebt gezorgd dat er rust is in de vereniging, dat iedereen zich thuis voelt bij SGS en dat veel mensen zich willen inzetten voor jou en onze club.
Ik wil hier toch nog even jouw palmares benoemen, want die is niet mis:
   in 2001 krijg je het gouden ereteken van SGS,
   in 2004 wordt je lid van verdienste van de KNCB,
   in 2005 wordt je de orde van Oranje Nassau opgespeld door de staatssecretaris van sport,
   in 2007 word je erelid van SGS,
   in 2010 krijg je de Sheperd/Frindall award van de ECB / ACO,
   in 2013 word je erelid van de KNCB,
   in 2017 word je erevoorzitter van SGS,
   in 2018 benoemt de Forty Club je tot Honorary Lifemember
   en naast dit alles staat je monumentale carrière als umpire op het hoogste niveau.
Je bent voor ons een living statue.
Van de 20 jaar voorzitter heb ik er 18 mee mogen maken en heb ik mogen constateren dat je voor ons het veilige anker was waar alles omheen draaide.
Tegelijkertijd gaf je altijd vertrouwen aan de mensen om je heen en dat is waarschijnlijk ook de reden dat zovelen bereid zijn zich in te zetten voor onze club.
Ik kan je daarvoor namens ons allemaal slechts heel heel veel dank zeggen en om dit afscheid een zachte landing te geven nodig ik jou en Lideke graag uit voor een etentje waar ook nog een aantal bestuursleden van de afgelopen jaren bij uitgenodigd mogen worden.
We hopen je nog jaren mee te maken op de voorste rij van deze vergadering en ik maak graag misbruik van je aanbod dat inhoudt dat je nog lang de voor SGS zo belangrijke sociale taken op je wilt nemen. Duco nogmaals bedankt en de bloemen zijn uiteraard voor Lideke.

Waarna we op het terras even bij konden komen met een door het bestuur aangeboden drankje.

Na de pauze komt als eerste de samenstelling van de commissies aan de orde.
In de Toercommissie is nu Warre de Vroe voorzitter en Roelof Balk bestuurslid. De Contactcommissie zoekt uitbreiding uitbreiding en verjonging. Helaas is Georg Reman hopelijk tijdelijk door omstandigheden niet inzetbaar.
Bij de Historiecommissie wordt Donald Noorhoff weer toegevoegd.
De Commissie Werving en Communicatie gaat verder zonder Bas Wijffelaars, die zich terugtrekt vanwege drukke werkzaamheden.

Het wedstrijdprogramma werd met ons doorgenomen door Bas Wijffelaars. Hij vraagt speciale aandacht voor de wedstrijd van de nieuwe leden 3 mei op Kampong. Tevens zal er op 14 juni een T20 wedstrijd worden gespeeld op HCC tegen het oud Nederlands elftal uit 2003!
Bij monde van voorzitter Arjen van de Pol vernemen wij dat de Senioren Onderlinge vanaf 30 april weer elke dinsdag los gaan. Om het zover te krijgen worden trainingen georganiseerd op Quick in Nijmegen en Sparta in Capelle a/d IJssel.
Met de aanmeldingen voor het 4-landen toernooi in Neston loopt het nog niet zo hard. Jan Willem Heshusius heeft goede moed dat het allemaal goed gaat komen. We hebben tenslotte nog een paar maanden te gaan.
Diezelfde Jan Willem vertelt ons dat vrijdag 30 augustus een prachtige dag gaat worden op Kampong. Er worden 2 onderlinge wedstrijden gespeeld, uitgebreide lunch en een barbecue na afloop met levende muziek. Voor de dag zal een bijdrage van 25 Euro gevraagd worden.
Wim Neleman roemt namens de Historie Commissie de gastvrijheid van Louk en zijn UD waar de bijeenkomsten voor het jubileumboek hebben plaatsgevonden. Alles ligt strak op schema en het boek zal 30 augustus aan de aanwezige leden worden aangeboden.
De commissie Werving en Communicatie legt via Rob de Haas met banners en beelden uit waar zij allemaal mee bezig zijn om SGS te promoten bij potentiële leden en het imago te verjongen.
Duco Ohm heeft weer graag de eerste prijs gesponsord door SGS op het T20 damestoernooi uitgereikt, ditmaal was dat op Groen Geel aan de dames van VCC. De door ons gesponsorde Fairplay trofee ging naar Salland. Ook dit jaar zullen we beide prijzen sponseren.
Roelof Kruijshoop zoekt nieuwe ideeën en nieuwe leden voor de contactcommissie en geeft aan dat de eerstvolgende bijeenkomst het immer populaire klootschieten zal zijn in de buurt van Lochem.
Bij de Golf staan weer 7 wedstrijden op het programma en kunnen we een lichte groei van deelnemers constateren. Wel geeft Fred Braam aan dat een heel gevecht is om de kosten in de hand te houden. Na voor de golfterreinen moeilijke jaren kunnen zij blijkbaar weer hogere prijzen vragen en dat vergt heel wat onderhandelen.

De jaarlijkse prijzen werden hierna in hoog tempo uitgereikt aan en onder luid applaus opgehaald door:
- De A.J.H.Eijken trofee/allrounders prijs is voor Ferdinand Smit. In 25 wedstrijden pakt hij 32 wickets, 3 vangen en scoort hij 586 runs.
- De Louis de Bruin beker voor de hoogste seizoenscore gaat naar Erik de Jonge vanwege zijn 136 runs tegen VOC.
- De Century Cup gaat ook naar Erik de Jonge want door zijn 3 centuries het afgelopen seizoen staat hij op eenzame hoogte.
- De Offerman beker, dus de bowlersprijs, gaat weer naar Amin Kasam die in 18 wedstrijden 29 wickets nam voor 575 runs in 114.1 over met als beste resultaat een prachtige 5 voor 14.
- De Ingelse beker, de fieldersprijs, gaat naar Farouk Ayube die, ondanks het probleem met zijn oog, toch 8 vangen uit de lucht plukte in 25 wedstrijden.
- De Jaap van Noortwijk-schaal is weer terug bij Donald Noorhoff met 27 slachtoffers in 30 wedstrijden.
- De J.G. de Bruin prijs bij de Senioren Onderlinge werd uitgereikt aan Ruud Ackermann voor zijn werk als trouwe scorer en verslaggever van de Senioren Onderlinge.
- De Frits d’Achard van Enschut bokaal was in 2018 wederom voor Mohammed Nazim voor zijn allround prestatie van 416 runs, 24 wickets en 7 vangen.

Nadat nog een aantal leden gebruik maken van de rondvraag, waaronder een niet onbelangrijk advies om het groene jaarverslag ook digitaal te gaan versturen, en Joep Hesseling het nieuwe bestuur goede wensen meegeeft met het idee dat nieuwe bezems ook een nieuw esprit aan SGS zullen geven, wenst Pieter op zijn beurt alle aanwezige en niet aanwezige leden een fantastisch seizoen met veel cricket en golfplezier met daarbij een meest goede gezondheid.
Waarna de tap openging en nog uitgebreid nagepraat werd aan binnen en buitenbar.
Het seizoen 2019 is geopend!
 

Pieter van der Hammen - Secretaris

Fotoserie ALV2019 30 maart 2019   Foto's Donald Noorhoff
Klik op de link en de fotopresentatie opent. Alle foto's kunnen worden gedownload.