Belangrijke onderscheidingen
In deze rubriek worden belangrijke onderscheidingen gememoreerd vanaf de lancering van de SGS website
(De rubriek sluit met omschrijvingen van de meest gebruikelijke onderscheidigen. In alle gevallen gaat het om grote of zeer grote en langdurige verdiensten).

Donald Noorhoff en Arjen van de Pol benoemd tot Lid van Verdienste  (23-11-2021)

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 23 oktober 2021 zijn twee leden wegens hun grote en langdurige verdiensten door de vergadering benoemd tot Lid van Verdienste. Onderstaand leest u de tekst die bij deze ceremonie is uitgesproken.

ArjenArjen van de Pol

"Arjen heeft het voorzitterschap van de Senioren Onderlinge vanaf het najaar 2015 overgenomen van Satar Alladin. Onvermoeibaar is hij aan de slag gegaan met het aanpassen van de regels om te zorgen dat iedere deelnemer aan de SO-wedstrijden met een tevreden gevoel naar huis gaat. Lukt niet altijd, maar het streven blijft tot op vandaag en verder. Arjen is een verbinder, zorgt als een goede voorzitter dat alle taken (en dat zijn er heel wat) goed verdeeld worden en is altijd bezig met een betere toekomst.

Naast zijn voorzitterschap van de Senioren Onderlinge bemoeit hij zich ook nog met Historie en Archief Commissie, de Commissie Communicatie en Werving, heeft hij zich ingezet voor de Jubileumcommissie en het jubileumboek en last maar zeker niet least heeft hij na het overlijden van Rob de Haas binnen het bestuur de financiën als interim overgenomen.

Het plan om de administratie verder te automatiseren kreeg plotseling een push door ontwikkelingen van een platform bij de KNCB waarop aangesloten kon worden. Arjen met zijn IT-proces ervaring zag meteen de mogelijkheden en is voortvarend aan de slag gegaan. Voorwaar geen sinecure, maar we zijn inmiddels een heel eind gevorderd en we kunnen stellen dat de overgang geslaagd is. Niet alleen dat Hans nu als penningmeester goed verder kan, maar dat volgende stappen zoals vernieuwing van de website via dit nieuwe platform genomen kunnen worden.

In moderne termen zou je Arjen gezien al zijn functies een echte influencer kunnen noemen, maar we weten dat zijn bemoeienissen recht uit het hart komen en dat hij zich graag inzet om het voor iedere SGS er leuker en aangenamer te maken. Arjen heeft voor zijn SO inzet al de prestigieuze Jopie de Bruin prijs ontvangen, maar Ik wil hem voor zijn hele oeuvre namens het bestuur graag voordragen als lid van verdienste en vraag daarvoor uw instemming."  De ledenvergadering benoemde Arjen vervolgens met een met luid applaus.

Donald Noorhoff

We kennen hem als een voetbalkeeper, een Herculaan in hart en nieren, een wicketkeeper met tot op vandaag verbazende reacties, een score van meer dan 300 vangen en meer dan 300 stumpings, onvoorstelbare getallen behalve voor Donald.

Maar we kennen Donald natuurlijk ook en vooral als fotograaf en als verzamelaar van archiefmateriaal.

Zijn jarenlange directe betrokkenheid bij het SGS cricket, bij de organisatie van SGS, maar vooral voor de onwaarschijnlijke hoeveelheid mooie foto’s die hij heeft genomen op en langs de velden en bij heel veel evenementen en nog niet zo lang geleden zijn betrokkenheid bij het ontwerp en de uitvoering van ons jubileumboek ter gelegenheid van 90 jaar SGS.

Voor zijn inzet en bijdrage wil ik namens het bestuur Donald graag voordragen aan de vergadering om hem te benoemen tot lid van verdienste en vraag daarvoor uw instemming. De ledenvergadering benoemde Donald vervolgens met een met luid applaus.

Aansluitend feliciteerden de aanwezigen nieuwe Leden van Verdienste.

SGS feliciteert Rob Kemming met zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau (26-04-2021)

De Gemeente Pijnacker-Nootdorp publiceerde onderstaande gegevens.

De heer R.J. Kemming uit Nootdorp, Ridder in de orde van Oranje-Nassau

De heer Kemming is al ruim 50 jaar actief betrokken bij de cricket sport. Zijn roots liggen bij Sparta Cricket 1888. Hij was lid van de financiële commissie, bestuurslid/penningmeester en redactielid van Sparta Weekly. Nog steeds is hij lid van de scheidsrechters-commissie en stelt hij wekelijks de umpires op en zorgt hij bij afwezigheid voor vervanging. Daarnaast is hij bondsscheidsrechter bij de Nederlandse competitie en de internationale wedstrijden.

In 1998 was hij Liaison voor het Zuid-Afrikaanse cricketteam op tour in Nederland en in 1999 liaison voor het Zuid-Afrikaanse cricketteam tijdens de WK in het Verenigd Koninkrijk.

Hij was lid van het bondsbestuur en managing director van de European Championships gehouden in Nederland in 2004. Van 2006-2010 was hij teammanager van het Nederlands Cricket elftal en in 2010 tournament director van het ICC World Cricket League Division I in Nederland. Nog steeds is hij lid van de financiële-, graspitch- en evenementencommissie. 

SGS feliciteert Wim Molenaar met zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau (26-04-2021)

Willem Molenaar is de 'eminence grise' van het scheidsrechterskorps in Nederland. Hij begon zijn umpire carrière in 1974 en heeft tot nu toe de meeste wedstrijden gestaan in het Nederlandse cricket. Ook was hij in vele internationale wedstrijden als umpire actief. Daarnaast was hij jarenlang lid van de KNCB Scheidsrechterscommissie. Hij leverde tevens elk jaar zijn bijdrage aan de wedstrijd- en competitiereglementen, evenals aan de opleiding van nieuwe umpires als docent van diverse cursussen. In 2019 werd Willem Molenaar door de KNCB benoemd tot erelid. Molenaar is verbonden aan Ajax SC in Oegstgeest. 

De gemeente Leiderdorp publiceerde onderstaande gegevens.

De heer Joseph Pieter Anne Willem Molenaar (Willem)
Voor al zijn verdiensten heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer Molenaar te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Verdiensten:
1976 tot 2019: bondsumpire Koninklijke Nederlandse Cricketbond
1992 tot 2019: opleider umpires, docent, trainer bij KNCB
2008 tot 2019: aanstelling, coördinatie, beoordeling en begeleiding umpires bij KNCB
2008 tot 2019: lid reglementencommissie bij de KNCB

 

SGS feliciteert Steven Lubbers met zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (26-04-2021)

Steven Lubbers maakte als topspeler al vroeg naam in de Nederlandse cricketwereld. Hij leidde het Nederlands elftal naar deelname aan de World Cup in 1996 door als derde te eindigen in de ICC Trophy in 1994. Hij trainde en coachte nationale (jeugd)teams, en was docent bij coaching cursussen van de KNCB. Daarnaast was hij lid van het bondsbestuur, als vicevoorzitter, en was hij een van de drijvende krachten achter de oprichting van de Salland CC in Deventer, waarvan hij nu het (wedstrijd)secretariaat beheert. Momenteel is hij werkzaam voor de KNCB als Region Development Officer voor de regio's Oost en Zuid.

De Gemeente Deventer publiceerde onderstaande gegevens.

De heer S.W. Lubbers is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Steven Lubbers ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:
1972 – 1996      speler en 10 jaar aanvoerder Koninklijke Nederlandse Cricket Bond (KNCB)
1982 – 2001      bondscoach en jeugdcoach KNCB
2005 – 2020      oprichter en jeugd- en senioren coach Salland Cricket Club
2015 – 2018      vicevoorzitter KNCB

 

Georg Hartong onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau  (04-05-2020)

Wij feliciteren natuurlijk ook Georg met zijn welverdiende koninklijke onderscheiding.
Ik citeer een werkelijk indrukwekkende staat van dienst uit de Deventer pers:
 
Deventer Burgemeester Ron König reikte afgelopen vrijdag 14 koninklijke onderscheidingen uit aan mensen die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor onze samenleving.
Onder de gelukkigen was ook Deventenaar Georg Hartong, die sinds 1984 actief is als vrijwilliger bij de Vereniging van Vrienden van de Stads- of Athenaeumbibliotheek.
Georg Hartong werd vrijdag vanwege de coronamaatregelen telefonisch onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Behalve voor de Athenaeumbibliotheek zette hij zich de afgelopen jaren ook in voor onder andere de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis en Museum Geert Groote Huis.
Al meer dan veertig jaar verzamelt Hartong boeken over Overijssel. Sinds 1991 bevindt een groot deel van zijn collectie zich in de Athenaeumbibliotheek.
De afgelopen jaren vulde hij die collectie aan met talrijke schenkingen van bijzondere Overijsselse boeken.
De naar hem vernoemde collectie Hartong telt inmiddels meer dan 2500 titels, waarvan meer dan 500 uniek zijn in Nederlandse openbare collecties.
Museum Geert Groote Huis eerde Hartong vorig jaar nog met een tentoonstelling in zijn naam.
Zijn onderzoek leverde belangrijke aanwinsten op voor hun boekenbezit. Ook wij zijn Hartong dankbaar voor zijn schenkingen en zijn advies.

 
Duco Ohm - 04-05-2020

Marc Asselbergs benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau  (24-04-2020)

Ons lid Marc Asselbergs, die ook erelid is van de KNCB, heeft ter gelegenheid van Koningsdag 2020 de koninklijke onderscheiding "Ridder in de Orde van Oranje Nassau" ontvangen.

Naast het feit dat Marc, eerder al voorzitter van CTC De Flamingo’s, tussen 2006 en 2012 voorzitter was van de KNCB, heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse oogzorgwereld. Hij was o.a. 18 jaar bestuurslid van de NUVO (Nederlandse Unie van Optiekbedrijven) waarvan 11 jaar als voorzitter.

Bij zijn afscheid in 2018 werd hij bij deze brancheorganisatie ook tot erelid benoemd.  

Wij feliciteren Marc hartelijk met deze verdiende koninklijke onderscheiding.

Duco Ohm - 28-04-2020

Jorg Kamerbeek benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau  (24-04-2020) 

Ons Lid van Verdienste Jorg heeft nu ook erkenning van de gemeente Capelle gekregen voor zijn grote verdiensten voor Sparta Cricket en de burgemeester heeft hem telefonisch medegedeeld dat het onze vorst behaagd heeft hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Natuurlijk feliciteren wij Jorg met de koninklijke onderscheiding die ons inziens meer dan verdiend is.  

Duco Ohm - 24-04-2020

 

Gouden Ereteken toegekend aan Lideke Ohm op Lustrumdag  (01-09-2019)

Voorzitter Pieter van der Hammen riep bij de opening van het 18e Lustrum's een bijzondere ALV op en vroeg de aanwezige leden akkoord te gaan met de uitreiking van het Gouden Ereteken aan Lideke Ohm voor haar jarenlange (scorings)bijdrage aan SGS en het Nederlandse cricket. Een luid applaus verwoordde de instemming, waarna Pieter het Gouden Ereteken opspeldde.

Benoeming Lideke Ohm tijdens het 4-landentoernooi 2019  (28-07-2019)

Lideke Ohm is wegens haar langdurige verdiensten op 27 juli door Dansk XL Club benoemd tot "Honorary Member".

GEFELICITEERD !!!

 
Klik op de foto's om deze groter weer te geven 

Frank van der Weijden benoemd tot Lid van Verdienste van SGS CC  (06-04-2019)

Mijn laatste actie als voorzitter was een benoeming tijdens de ALV:

Wij hebben in ons midden een lid dat vele jaren zeer actief was als wicketkeeper, altijd met de kraag omhoog en in smetteloos wit gekleed.
Voorts was hij een zeer gerespecteerde umpire. Dan hielp hij verenigingen als HCC en Bloemendaal met ontvangen van umpires en gereed maken van het cricketveld. Ik denk dat u al vermoedt welke kant ik op ga……

Wij willen hem in het bijzonder eren omdat hij in 1983, al 36 jaar geleden dus, aan de wieg stond van golf bij SGS en jarenlang de administratie verzorgde en wedstrijden mede-organiseerde.
Wij stellen u voor om Frank van der Weijden, want die bedoel ik, vanwege zijn grote verdiensten voor golf bij SGS en cricket in het algemeen te benoemen tot Lid van Verdienste.

Met een daverend applaus stemde de vergadering in en kon ik Frank later, telefonisch, feliciteren met deze benoeming! Frank, altijd aanwezig bij de vergadering was deze middag helaas verhinderd. De oorkonde zal ik hem binnenkort overhandigen.

Duco Ohm - 31-03-2019

Gerard Inden postuum onderscheiden door de KNCB  (14-12-2017)

Tijdens de ALV van de KNCB werd Gerard Inden postuum, maar oh zo verdiend, tot Lid van Verdienste benoemd.
Wat zou hij daar trots op zijn geweest.

Duco Ohm

Duco Ohm benoemd tot Erevoorzitter van SGS CC  (08-04-2017)

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 8 april 2017 werd Duco Ohm wegens zijn zeer grote en langdurige verdiensten benoemd tot Erevoorzitter van SGS. Secretaris Pieter van der Hammen beschreef in zijn speech uitgebreid deze bijdragen aan onze vereniging. Aan het einde van zijn speech stelde Pieter van der Hammen de vergadering voor om Duco Ohm te benoemen tot Erevoorzitter van SGS. Een zichtbaar geroerde Duco mocht vervolgens de oorkonde en de bijbehorende erevoorzittershamer in ontvangst nemen en na een kort dank jullie wel, was het tijd voor een pauze met een rondje van de penningmeester.

Roelof Kruijshoop

Lees hier de speech van Pieter van der Hammen

Koos Gouka ook Koninklijk onderscheiden (29-04-2016)

Het heeft onze Koning behaagd om, in verband met zijn vele verdiensten voor de gemeenschap, tot Lid in de Orde van Oranje Nassau te benoemen (het kersverse Excelsior EreLid) Koos Gouka!

De motivatie luidde als volgt: "De heer J. Gouka kan worden gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen. Met name op het gebied van sport heeft de heer Gouka zich verdienstelijk gemaakt. In de periode 1968 tot 2014 heeft hij diverse bestuursfuncties bekleed bij RK Sportvereniging Excelsior'20 en heeft met zijn inzet een nadrukkelijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Schiedam tot echte Cricketstad. De laatste tien jaar is hij ook bestuurslid van de Stichting tenniscentrum Kethelhage, Schiedam Noord. Tevens is hij adviseur van de stichting The Rungetters."

Van harte gefeliciteerd met de Koninklijke erkenning Koos!

Koninklijke onderscheiding Bob Commerell   (26-04-2016)

Op 26 april 2016, heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd Bob Commerell te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Bob ontving de onderscheiding tijdens de zogeheten Algemene Gelegenheid, beter bekend als de Lintjesregen, uit handen van burgemeester Van Aartsen van Den Haag (zie de – helaas niet helemaal scherpe – foto).

De onderscheiding is hem toegekend als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet voor o.m. de sportvereniging VUC, de bestuursfuncties die hij heeft bekleed bij de KVLO (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Oefening), de talloze werkzaamheden die hij heeft verricht en nog steeds verricht voor het Huygensmuseum Hofwijck te Voorburg en zijn vele andere activiteiten op maatschappelijk gebied.

De feestelijke uitreikingsbijeenkomst vond plaats in Theater Diligentia te Den Haag

Van harte gefeliciteerd met de Koninklijke erkenning Bob!

Donald Noorhoff ontvangt Kroondas van de KNCB   (16-04-2016)

Donald Noorhoff heeft zaterdag op de Algemene ledenvergadering van de KNCB de KNCB-kroondas ontvangen uit handen van de KNCB-voorzitter Betty Timmer.

Dit voor zijn jarenlang staat van dienst als fotograaf van KNCB-vergaderingen en andere gelegenheden, zijn jarenlange inzet voor de Kleefstra almanak en de opzet en inrichting van het prachtige archief van een van de oudste verenigingen, Hercules.

Een luid applaus was zijn deel.

Donald, hartelijk gefeliciteerd!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 12 april 2014 zijn vijf SGS-leden in het zonnetje gezet.

Maarten Ingelse is benoemd tot Erelid
Raimond van den Berg van Saparoea is benoemd tot Lid van Verdienste
Wim Neleman is benoemd tot Lid van Verdienste
Theo Burki is onderscheiden met het Gouden Ereteken
Frans Houben stopt na 31 jaaractief cricket bij SGS

Zie de informatie bij Jaarvergadering 2014

Duco Ohm benoemd tot Erelid van de KNCB   (12-12-2003)

Klik op de foto en deze opent groot

Hierbij de speech die Jacques Mulders hield tijdens de Algemene Ledenvergadering van de KNCB

Meer dan 50 jaar is hij een van de bezielende krachten in de Nederlandse cricketwereld. Wie kent hem niet ! Naast zijn actieve loopbaan als cricketer, waarin hij het hoogste niveau in de Nederlandse competitie heeft bereikt, startte hij wel een heel bijzondere carrière. Op de eerste plaats als umpire. In totaal heeft hij nu 681 wedstrijden geleid en tot voor kort ook allemaal op het hoogste niveau.
Het was op 25 juni 1978 toen hij voor de eerste keer de witte jas aandeed en zijn eerste wedstrijd leidde tussen VUC en Ajax. Een indrukwekkende carrière volgde.
Zo heeft hij 83 internationale wedstrijden geumpired en in toernooien gestaan in Kenia, Maleisië en Namibië. Zo gaf hij in 2002 nog leiding aan de wedstrijd Zimbabwe – Sr Lanka. Kom daar maar eens om. En nu na 35 jaar is hij er nog. Door iedereen gerespecteerd en geliefd. De witte jas is inmiddels verruild voor een wat meer elegante uitstraling en hij staat er nog steeds. Deskundig, groot, begenadigd en aimabel. Ik mag verklappen dat het voor een aankomende umpire een feest is om met Duco te mogen staan. Ja, ik heb het hier over Duco Ohm. Zoals wellicht bekend worden umpires beoordeeld door de captains. En die geven ook cijfers voor de geleverde prestaties. Nu als je als rooky met Duco stond dan werden je cijfers automatisch hoger dan je gewoonlijk mocht ontvangen en dat opende weer perspectieven voor een stapje hoger op de umpireladder.

Je zou zeggen dat als iemand gedurende 35 jaar gemiddeld 20 wedstrijden per jaar staat, dat er niet veel tijd over blijft voor andere activiteiten. Bij Duco is het tegendeel het geval. Duco was en is ook heel erg bestuurlijk actief in de cricketwereld.

Sinds 1984 is hij bestuurslid van SGS, waar hij als actief speler in 1977 lid van werd. Duco was niet zo maar bestuurslid, nee hij werd in 1992 naast het bestuurslidmaatschap tevens wedstrijdsecretaris. Hij hield dat vol tot en met 1998 en sinds 1999 is hij de voorzitter. Duco heeft altijd het sociaal aspect van SGS belangrijk gevonden en heeft daar veel aandacht aan besteed. Veel oog hebbend voor de zieken, ouderen en weduwen van overleden clubgenoten is hij een bindende factor binnen zijn vereniging.
Zijn sociale instelling komt ook tot uitdrukking in het bestuurslidmaatschap en later voorzitterschap van onafhankelijke stichting R.G. Ingelse Still going strong Stichting voor gehandicapten.

Duco zet ook zijn niet geringe bestuurlijke kwaliteiten in voor de SRC. Trad in 2001 toe tot de commissie, deed ruim 6 jaar (samen met Lideke) de aanstellingen van de umpires en toen ik afscheid nam als voorzitter van de SRC, omdat ik voor iets anders werd geroepen, was hij niet te beroerd om het roer over te nemen.

En of dat nog niet genoeg was, nam Duco het initiatief voor de oprichting van de accommodatiecommissie, waar hij thans zich een zeer actief secretaris toont.

De verdiensten van Duco zijn kolosaal te noemen. Dat hebben velen hem ook laten weten.
Duco is wellicht een van de meest onderscheiden cricketers van Nederland.
Zo is hij:
-  Lid van verdienste van de KNCB
-  Drager van de Kroondas van de KNCB
-  Erelid van Still Going Strong
-  Drager van het Gouden ereteken van SGS
-  Honorary member van de Deense forty club
-  Is hij in het bezit van de prestigieuze Shepherd-Frindall prijs voor zijn life time achievement in cricket.
-  En last but not least ontving Duco het lidmaatschap in de orde van Oranje Nassau

Duco heeft te kennen gegeven het wat rustiger aan te willen doen en is bezig zijn bestuurlijke functies af te bouwen. Alle reden voor het bestuur van de KNCB om hem te danken door Duco Ohm aan de Leden van de Algemene Vergadering voor te dragen als Erelid van de KNCB.
In de ogen van het bestuur komt hem dat meer dan toe.

De Algemene Vergadering van de KNCB benoemde hierna met applaus Duco Ohm tot Erelid van de KNCB.

(dank aan Ernst-Pieter Knüpfer voor de speech en Donald Noorhoff voor de foto)


Reactie van Duco Ohm:

Beste vrienden & vriendinnen,

Ik ben beduusd van de vele mailtjes, telefoontjes en kaarten die ik mocht ontvangen n.a.v. mijn benoeming tot Erelid van de KNCB.

Ik stel het ook erg op prijs dat mijn Lideke hierbij betrokken werd.

Natuurlijk ben ik apetrots op deze benoeming waarmee ik één van de acht SGS-ers werd van de nu nog negen in leven zijnde Ereleden van de KNCB!

Langs deze weg wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie belangstelling.

Duco Ohm-  12.12.2013

SGS'ers kom je in allerlei functies tegen (26-01-2012)

Het is bekend dat SGS'ers hun activiteiten vaak niet alleen beperken tot Still Going Strong CC.
Veel SGS'ers zijn ook actief als bondsumpire maar ook in K.N.C.B. Bestuur en de vele K.N.C.B.-commissies kom je ze tegen.

Op 26 januari 2012 werd afscheid genomen van drie zeer actieve leden van de Tuchtcommissie.

Shyam Tewarie was erg lang voorzitter en vervulde deze functie op uitstekende wijze. Naast zijn drukke internationale werkkring wist hij altijd voldoende tijd vrij te maken voor het werk van de tuchtcommissie. Veel moeilijke beslissingen nam hij als voorzitter en hij kon uitstekend omgaan met emoties tijdens de zittingen. Natuurlijk overwicht en een heldere kijk op belangrijke zaken leidden ertoe dat hij groot respect verwierf binnen de Nederlandse cricketwereld. Na een periode van 9 jaar bleef Shyam op verzoek van de overige commissieleden nog een jaartje aan, maar toen was het echt afscheid nemen.

Roelof Kruijshoop moest in zijn eerste jaren vanuit Hengelo Ov., vlak bij de Duitse grens, vaak naar Den Haag reizen om de zittingen bij te wonen, die toen plaatsvonden in het clubhuis van HCC. Hij moest nog veel leren op het gebied van juridische zaken. Nadat de uitstekende secretaris Robert Vermeulen afscheid had genomen en de nieuwe secretaris vaak niet aanwezig kon zijn, vervulde hij de functie van plaatsvervangend secretaris en nam hij de regie over van het maken van de uitspraken en de organisatie van de zittingen. Ook was Roelof actief bij het verbeteren van de organisatie binnen de tuchtcommissie en het verbeteren van het Tuchtreglement, daarbij geholpen door W.P. Boers, Roeland Buijze en de andere commissieleden. Na zes jaar vond Roelof het lang genoeg en was de organisatie binnen de tuchtcommissie goed gestructureerd.

Jeroen Oskam, de zoon van ons oud-lid Cor Oskam, heeft in de tuchtcommissie gezeten van 2007 t/m 2010. Hij was een goede jurist en kon zich goed inleven in de zaken. Ook kon Jeroen goed "helicopteren", waardoor de uitspraken in kwaliteit wonnen. Hij stopt na het cricketseizoen 2011.

 

Het afscheid was door Duco Ohm georganiseerd bij het bekende "Wapen van Bunnik". Als dank ontvingen beide heren een prachtig KNCB-horloge dat hun werd aangeboden door Ton van Huut (uitstekende speech) en de nieuwe voorzitter van de Tuchtcommisse, Gir Jairam.
Natuurlijk werd er ook uitstekend gedineerd.

Jeroen Oskam kon helaas op deze avond niet komen. Ook Jeroen bedankt!

Jan Timmermans, ons nieuwe Lid van Verdienste  (05-04-2012)

Tijdens de laatste ALV in Bunnik werd de aftredende voorzitter van de Senioren Onderlinge, Jan Timmermans, benoemd tot Lid van Verdienste.

Gedurende een elftal jaren heeft hij, met geweldige ondersteuning van wijlen Henk de Groot en de nog immer actieve Gerard van Vuuren onze Senioren Onderlinge (S0) geleid en tot een afdeling binnen SGS gebracht die er zijn mag. Onze oudere en nog actieve leden vinden daar de ruimte om wekelijks te spelen.

Iedere dinsdag wordt er ‘ergens’ in het land gespeeld en komen een dertigtal mannen , veelal met hun dames, een gezellige middag in een onderlinge wedstrijd cricketen die altijd met een gezellige derde innings wordt afgesloten.

Jan heeft zijn voorzitterschap overgedragen aan Gerard van Vuuren die het op zijn beurt voor het komende seizoen aan Satar Alladin overdroeg.

Bij de opening van het seizoen, 8 mei op Quick Nijmegen, zal ik hem de oorkonde overhandigen.

Wij hopen Jan nog vele jaren op de dinsdagen in ons midden te hebben.

Duco Ohm

Ron Rishworth benoemd tot Lid van Verdienste (19 maart 2011)

Jarenlang was hij op hoofdklasse niveau bij zijn HBS een taaie, goede opener. Ook de organisator van o.a. de helaas ter zielen gegane Commonwealth CC,  al heel veel jaren een goede, betrouwbare en graag geziene umpire, een fanatiek golfer en bestuurder.

Het deed het bestuur van SGS veel genoegen hem jl. zaterdag tijdens de ALV  het Lidmaatschap van Verdienste toe te kennen voor zijn inzet voor cricket in het algemeen en ons SGS in het bijzonder. Namens ons allen gefeliciteerd met deze onderscheiding.

Jammer dat hij niet aanwezig was maar de drie interland rugbywedstrijden (ook een grote liefde) op de TV kregen zijn voorkeur. Toen ik hem aan de telefoon kreeg en hem deze onderscheiding mededeelde was hij even sprakeloos en toen erg verheugd.

Duco Ohm  21.03.2011

Duco Ohm wins European regional Shepherd-Frindall award

A stalwart of the Dutch cricketing scene for more than fifty years, umpire Duco Ohm has been announced as the European regional winner in the Lifetime Achiever category in this year’s Shepherd-Frindall Awards, organised by the ECB.

The awards are made annually in memory of two of the most charismatic figures in the world of cricket, the umpire David Shepherd and the scorer-statistician Bill Frindall.

Duco Ohm is a long-time member of ACC, for whom he took 58 wickets in Hoofdklasse matches between 1954 and 1964, and is a pillar of Still Going Strong (the Dutch 40 Club).

But he is best known as an umpire, having stood in more than 650 domestic and international games, including matches at three ICC Trophy tournaments.

He also occupies a variety of administrative posts on KNCB committees, including the Umpires’ and Accommodation committees, and has been chairman of Still Going Strong since 1999.

It was announced at the same time that Wraye Wenigmann, who is a prominent figure in German cricket as a scorer, administrator and proponent of women’s cricket, has won the European regional award in the Behind the Scenes category.

The European winners will receive from the ECB ACO a 'Reward and Recognition' prize of a ticket for the England v Pakistan ODI at Lord’s on 20 September, with flights and accommodation supplied by ICC Europe.

The two regional winners also go forward to the ECB ACO Awards Committee to be considered for the overall national winner. Welcoming the recognition of Ohm’s contribution to the Dutch game, KNCB CEO Richard Cox said on Tuesday: ‘This is an outstanding achievement for an outstanding person. ‘

The KNCB has been delighted to formally nominate Duco for this award in the light of his 60 years' service to cricket.

We wish him a wonderful experience at the awards ceremony and further recognition amongst the ECB ACO awards'.

Rod Lyall - 18 August 2010

Amin Kasam benoemd tot Lid van Verdienste van SGS CC

Het bestuur van SGS stelde, na het slot van de door SGS gewonnen wedstrijd SGS- Forty Club, voor Amin Kasam te benoemen tot Lid van Verdienste van onze vereniging. De voorzitter polste, vooraf, de 54 aanwezige SGS allen persoonlijk en zij stonden unaniem achter het bestuursvoorstel.

In een korte toesprak tot de ontroerde Amin benadrukte de voorzitter Amin’s jarenlange tomeloze inzet voor SGS: niet alleen scoort hij vaak en veel, pakt hij vangen en neemt hij de nodige wickets, nee wij moeten ook vermelden dat als een team één of meerdere spelers tekort komt Amin bellen meestal uitkomst biedt (dus niet even Apeldoorn bellen maar gewoon Amin !). Een geweldig clubmens.

Ook stellen wij de sponsoring die Amin verzorgd namens Yacht, Tempo Team en Randstad zeer op prijs. Tijdens het drielandentoernooi waren de door de sponsors beschikbaar gestelde shirts vrolijk en leuk opgesmukt door Theo Straten en zijn vrouw.

Tijdens de voorjaarsvergadering van 2011 zal Amin de oorkonde worden uitgereikt.

Duco Ohm

KNCB reikte op 8 april 2010 vijf ICC Centenary Medailles uit

De KNCB heeft op de voorjaarsvergadering op 8 april 2010 in Nieuwegein aan vijf exceptionele vrijwilligers de "ICC Centenary Medal" uitgereikt.

Het zijn: Klaas Vervelde, Steven van Hoogstraten, Rene van Ierschot, Betty Timmer en Satar Alladin.

In het kader van het 100-jarig bestaan van de ICC konden alle 104 bij de ICC aangesloten landen dit jaar kandidaten voordragen voor een ‘ICC Centenary Medal’. Deze onderscheiding is bedoeld voor vrijwilligers die wel heel buitengewone verdiensten voor het cricket in het betreffende land hebben (gehad). In totaal zijn er duizend van deze medailles te verdelen.

De KNCB eert bovengenoemde vijf vrijwilligers, die vooral veel voor de internationale betrekkingen en status van het Nederlandse cricket hebben betekend, en nog betekenen: oud-KNCB voorzitters Steven van Hoogstraten en René van Ierschot (tevens oud-ICC bestuurslid), oud-KNCB bestuurslid en huidige voorzitter van de damescommissie van de ICC Betty Timmer, Satar Alladin die al seizoenenlang betrokken is bij de organisatie van internationale wedstrijden en toernooien in Nederland, en de onvermoeibare tourorganisator uit de jaren zeventig en tachtig Klaas Vervelde, die met deze crickettrips Oranje op de cricket wereldkaart zette. Laatstgenoemde is net als Van Ierschot en Van Hoogstraten Erelid van de KNCB, Betty Timmer en Satar Alladin zijn Lid van Verdienste. René van Ierschot en Klaas Vervelde konden helaas niet aanwezig zijn.

Klik op de foto's en deze worden groot geopend in een nieuw venster. Foto's Donald Noorhoff


De  ‘BBALV' , de Bijzonder Buitengewone Algemene Ledenvergadering d.d. 29 augustus 2009

Na een kort welkomstwoord, gericht aan de aanwezige SGS-ers en ACC-ers en ons Erelid Willy van Nierop, memoreerde de voorzitter de moeilijkheden die Satar ondervindt bij het zoeken van tegenstanders en het opstellen/completeren van de SGS teams. Ook werd even stil gestaan bij de activiteiten van de golf- en contactcommissie en de Senioren Onderlinge.

Duco stelde vast dat SGS bloeit en is ervan overtuigd dat de ‘century’ gemaakt zal worden. Om 19.30 uur opende hij de BBALV .
Het Bestuur stelde voor de wedstrijdsecretaris Satar Alladin met het Gouden Ereteken te onderscheiden voor het  jarenlang verzorgen van de wedstrijden en de teams van SGS. Deze taak zal hij in de voorjaarsvergadering van 2010 neerleggen en het Bestuur was van mening dat wij hem moesten onderscheiden te midden van 73 actieve  SGS-ers en niet tijdens die ALV waar meestal een 25/30 leden aanwezig zijn.
Een daverend applaus in het ACC clubhuis gaf extra kleur aan dit voor Satar zeer verrassende moment. Geerta, die Satar veel ondersteunde bij zijn activiteiten, kreeg een boeket bloemen. Een zichtbaar ontroerde Satar sprak zijn dank uit en betrok daarin ook zijn Geerta.

Toen werd aandacht gevraagd voor de activiteiten van Roelof Kruijshoop: altijd alert bij voorvallen binnen SGS die hij trouw en zonder vertraging op onze website plaatst of per email naar die leden stuurt die hun e-mailadres bij het secretariaat aangemeld hebben. Ook stond  Duco even stil bij het vele werk dat Roelof en zijn evenementencommissie tijdens het najaar en de winter verricht. Het Bestuur stelde voor ook Roelof het Gouden Ereteken uit te reiken.  Een wederom daverend applaus uit het clubhuis ondersteunde dit voorstel.
Nadat ook Aly een boeket bloemen had ontvangen dankte Roelof voor zijn onderscheiding en zegde ons toe ‘nog vele jaren door te gaan’ met zijn werk binnen SGS!

Tot slot werd de ACC-crew  onder bezielende leiding van Jana Vervelde bedankt voor de goede zorgen: alles was tot in de puntjes verzorgd.
Met een prachtig (gratis) vuurwerk aan de hemel konden wij naar huis gaan en op een geslaagde jubileumdag terug zien.

Maarten Ingelse/Duco Ohm 29-8-2009

Klik op de foto en deze wordt groot geopend in een nieuw venster. Foto's Donald Noorhoff

Roelof Kruijshoop op 10 maart 2007 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau


Kruijshoop met echtgenote en burgemeester Kerckhaert
foto Erik Schaddelee

Met veel genoegen delen wij u mede dat ons Lid van Verdienste , Roelof Kruijshoop, op 10 maart 2007 benoemd is tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  SGS feliciteert  Roelof en zijn familie natuurlijk van harte met deze, zeer verdiende, Koninklijke Onderscheiding. 

Op onze jaarvergadering zullen wij bijzondere aandacht schenken aan zijn onderscheiding die werd uitgereikt door burgemeester F. Kerckhaert in bijzijn van de familie van Kruijshoop.

Duco Ohm

--------------- 

 Lintje voor cricketman Roelof Kruijshoop (62)  (12-3-2007 Twentsche Courant TCTubantia)

HENGELO Bij de Mixed Cricket Club Hengelo kreeg Roelof Kruijshoop (62) een lintje. Hij is al veertig jaar bestuurslid. Daarnaast is hij jeugdleider, webmaster, uitgever van het clubblad en lid van meerdere commissies. In het verleden deed hij nog meer taken. Daarnaast vervulde hij bij de Cricketbond en bij meerdere stichtingen uiteenlopende functies.

In 2002 kreeg Kruijshoop al de Sportvrijwilligersprijs van de gemeente Hengelo. Zaterdag werd hij door burgemeester Kerckhaert benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Kruijshoop keek verbaasd op toen tijdens de ledenvergadering ineens familie en vrienden binnenvielen. Toen even later burgemeester Kerckhaert, zogenaamd aanwezig om over kunstgras te praten, zijn ambtsketen omhing, begon er bij hem een lichtje te branden. Kerckhaert bouwde de spanning wat op met een algemeen verhaal over sportverenigingen.

„Een vereniging kan alleen maar sterk zijn door de aanwezigheid van sterke mensen. Er is niets wat Kruijshoop niet heeft gedaan voor deze vereniging. Roelof Kruijshoop heeft de 'X-factor' binnen de cricketsport." Een zichtbaar geëmotioneerde Kruijshoop ontving vervolgens onder luid applaus de onderscheiding. Koninklijke onderscheiding bij Mixed Cricked Club Hengelo.

Koninklijke onderscheiding voor Duco Ohm zaterdag, 30 april 2005

SGS wenst Duco Ohm van harte geluk met de welverdiende koninklijke onderscheiding die hem door de staatssecretaris van Sport mevrouw Clemence Ross is opgespeld.

Uit de toespraak van de staatssecretaris: Voetbal, volleybal, korfbal; ik ben bij cricket aanbeland. En wie cricket zegt, zegt meneer Duco Ohm! Meneer Ohm, ik geloof dat ik gerust mag zeggen dat cricket sinds jaar en dag uw grote passie is. Niettemin bent u ook druk geweest met voetbal, hockey en basketbal.

Vijftig jaar geleden was u begeleider van het jeugdteam bij A.F.C. te Amsterdam, één van de oudste voetbalverenigingen in Nederland. Dat u daar begeleider was, heeft tot mooie dingen geleid. Niet alleen in actieve, maar ook in emotionele zin.

Dankzij uw inspirerende enthousiasme kunnen de jongens van de jeugdteams van toen met plezier terugkijken op een fijne tijd bij de voetbalclub van hun jonge jaren. Fijne jeugdherinneringen zijn onbetaalbaar, die vergeet je je leven lang niet meer. Op zijn minst leidt het tot een levenslange liefde voor de grasmat.
Ook basketbal mocht zich in uw belangstelling verheugen. En in de jaren '80 omarmde u de hockeysport. Alweer als begeleider. Ook uw scheidsrechterlijke capaciteiten heeft u daar met overtuiging ingezet.

Maar onder het kopje Cricket schrijft het Kapittel voor de Civiele Orden: '1965 tot heden'. Even voor de duidelijkheid: cricket, dames en heren, is een spel zonder spelregels. Echter, om te voorkomen dat het een rommeltje wordt daar op dat vierkante veld, speelt men het spel aan de hand van 42 wetten. U begrijpt, dat spreekt mij als staatssecretaris wel aan. 'En', lees ik verder, 'de wetten zijn oersimpel, met uitzondering van de uitzonderingen.' Meneer Ohm, u ontplooide een glanzende carrière tussen de jongens en mannen met het wilgenhouten slaghout. U heeft zich die 42 wetten inclusief de uitzonderingen eigen gemaakt en wel op een dusdanig grondige manier dat u er tot op het hoogste niveau wedstrijden mee kon leiden. Het bracht u op exotische plaatsen op de wereldbol, zoals daar zijn Kenia, Namibië en Maleisië. Maar ook bij de cricketvereniging Still Going Strong. Een vereniging waar u goed op uw plaats bent. 's Zomers bent u verantwoordelijk voor de organisatie van 70 wedstrijden. U investeert verder in een goede verstandhouding met de Pakistaanse cricketers en daartoe treffen uw en hun spelers elkaar twee maal per jaar op het veld. Verder onderscheidt u zich op het emotioneel/menselijke vlak, doordat u zich inspant voor het behoud van de contacten met weduwen van overleden cricketers.
Heel goed dat u hen bij S.G.S. betrokken houdt.

Meneer Ohm, voor al uw verdiensten heeft het Hare Majesteit behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

EERVOLLE ONDERSCHEIDING VOOR ONZE VOORZITTER - Duco Ohm Lid van Verdienste van de K.N.C.B. op 27 november 2004

Op de K.N.C.B.-ledenvergadering van 27 november j.l. is onze Duco Ohm benoemd tot lid van verdienste van de K.N.C.B., dit naar aanleiding van zijn grote verdiensten voor het Nederlandse cricket waarbij we toch in de eerste plaats moeten denken aan zijn langjarig functioneren op het hoogste plan als bondsumpire en zijn werk als lid van de scheidsrechterscommissie, waarin hij onder meer een aantal jaren was belast met een weinig begerenswaardige taak :De wekelijkse aanstelling van de umpires.

Hij “floot” bijna 500 nationale en internationale wedstrijden en hij gaat in elk geval door totdat hij die mijlpaal ook heeft bereikt.

S.G.S. is trots op deze benoeming ook al heeft het er zelf niets aan bijgedragen en de club feliciteert “the Duke of Laren” dan ook van harte met zijn welverdiende onderscheiding.

Clubonderscheidingen 2004

Het feestdiner te gelegenheid van ons 75-jarig bestaan werd zaterdag 9 oktober 2004 om 21.00 uur onderbroken voor een “zeer bijzondere extra algemene vergadering” waarin voorzitter Duco Ohm de benoeming van 2 nieuwe leden van verdienste aankondigde, een plan waarmee de aanwezigen van harte instemden. De laureaten waren:

Roelof E. Kruijshoop, S.G.S.-er sinds 1985 en vanaf 1993 deel uitmakend van de contactcommissie waarvan hij de laatste 9 jaar een zeer enthousiaste en volijverige voorzitter was. Verder heeft hij de KNCB gediend als umpire terwijl hij vooral ook heel veel werk heeft verzet voor het instandhouden en waar mogelijk uitbouwen van cricket in de regio van Groot-Hengelo.

Rudy W.M. Don Griot, lid sinds 1976. Hij was en is nog steeds aanwezig bij vrijwel alle belangrijke SGS-manifestaties zoals wedstrijden, buitenlandse toeren, in ons land georganiseerde toernooien, vergaderingen, winterevenementen enzovoorts. Maar hij was niet alleen aanwezig; hij was zeer dienstbaar aan de organisatoren, de teams, de dames, de gasten enz. en hij stak altijd ongevraagd en zonder veel ophef de handen uit de mouwen bij alle bovengenoemde gebeurtenissen. Hij is daarbij een zeer waardevolle kracht voor onze club.

Beide heren mochten van de meer dan honderd aanwezigen de welgemeende gelukwensen in ontvangst nemen.

Clubonderscheidingen Still Going Strong CC

-  Erevoorzitter,
-  Erelid,
-  Lid van Verdienste,
-  Drager van het Gouden Ereteken

Ereleden, dragers van het Gouden Ereteken en leden van verdienste worden benoemd door de
algemene vergadering op voordracht van het bestuur of van tien (10) leden.

Koninklijke onderscheidingen in de Orde van Oranje Nassau die wij meestal zien bij de "lintjesregen"

-   Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De meeste aanvragen voor Koninklijke onderscheidingen leiden tot een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
    Het gaat in de regel om vrijwilligers met zeer grote verdiensten die opereren op lokaal niveau.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau is de vijfde graad in de orde. Bij personen die worden benoemd tot Ridder gaat het doorgaans om verdiensten met een
   regionale of zelfs landelijke uitstraling en betekenis.

 Officier in de Orde van Oranje-Nassau is de vierde graad in de orde. Personen die benoemd worden tot Officier hebben met hun bijzondere verdiensten vaak een
   landelijke of zelfs internationale uitstraling of betekenis.