Still Going Strong Cricket Club

Bestuur en commissies


Bestuur   jaar van aftreden
  E.D. Ohm voorzitter 2021
  P.F. van der Hammen secretaris, vicevoorzitter 2019
  R.A. de Haas penningmeester 2021
  S.L.G.M. Wijffelaars wedstrijdsecretaris 2020
  A.M. van Lunszen lid 2019
  T.G.J. Straten lid 2020
  P.G.H.A. van Giezen lid 2020
       
Secretaris    
  P.F. van der Hammen telefoon: 06-53721586  
Lange Hofstraat 10 e-mail: vanderhammen @ axons.nl  
  7201 HV  Zutphen    
 
 
  M. Ingelse (ledenadministrateur) telefoon: 040-2018026  
  Hyacinthlaan 27 e-mail: ledenadministratie @ sgs-cricket.nl  
  5551 AS  Dommelen    
       
Penningmeester    
  R.A. de Haas telefoon: 06-53270814  
  Malvert 51-61 e-mail: penningmeester @ sgs-cricket.nl  
  6538 DT  Nijmegen    
  IBAN bankrekening nummer: NL45ABNA0555069737 t.n.v. penningmeester SGS Cricket Club  
       
Wedstrijdsecretaris    
  S.L.G.M Wijffelaars telefoon: 06-16068175  
    e-mail:   wedstrijdsecretaris @ sgs-cricket.nl  
       
Commissies    
Commissie Senioren Onderlinge
Commissie Senioren Onderlinge
secretaris e-mail: h. noorhoff @ gmail.com
Aanmelden voor wedstrijden: onderlinge @ sgs-cricket.nl
A.M. van de Pol (voorzitter), H.H.G. Noorhoff (secretaris),
M.F. Ayube (opstellingen), D.A. Coster (penningmeester),
R. Ackermann, H.A. Kasam en
P.G.H.A. van Giezen (bestuursgedelegeerde)
 
  Toercommissie
 
e-mail: toercie @ sgs-cricket.nl
J.W. Heshusius (vrz.), D.A. Coster, T.M.J. Huygen, F.A.R. Smit en
T. Straten (bestuursgedelegeerde)
 
  Golfcommissie
e-mail: golfcie @ sgs-cricket.nl
J.W. Gorter (secr.), F.R.M. Braam (golfbanen) en
A.M. van Lunszen (penningmeester en bestuursgedelegeerde)
 
Contactcommissie
e-mail: contactcie @ sgs-cricket.nl
R.E. Kruijshoop (vrz.), G.Th. Burki, D.A. Coster, W.G. Reman en
P.F. van der Hammen (bestuursgedelegeerde)
 
Archivaris
e-mail: lwg.hartong @ home.nl
Drs. L.W.G. Hartong, voor adres zie het jaarboekje
     
  Historiecommissie
e-mail: vanderhammen @ axons.nl
P.F. van der Hammen (vrz.), W.E.P. Neleman, L.W.G. Hartong, R.E. Kruijshoop, J.W. Heshusius, A.M. van de Pol, D.G.F. Noorhoff, A.P. Matthijssen,
Tj.A. Westendorp
  Commissie Werving Nieuwe Leden
e
-mail: robdehaas @ outlook.com
R.A. de Haas (vrz), S.L.M.H. Wijffelaars, H.H.G. Noorhoff, R.E.Kruijshoop,
A.M. van de Pol, J.W. Heshusius
 
  Kascommissie P.A.W. van Noord (2019) en A.M. van de Pol (2020), M. Koch (2021)
     
 

Website: www.sgs-cricket.nl
e-mail: redactie @ sgs-cricket.nl

R.E. Kruijshoop en R.E. van den Berg van Saparoea
 
R.G. Ingelse's Still Going Strong Stichting voor
Gehandicapten
E.D. Ohm (vrz.), M. Ingelse (secretaris-penningmeester),
A.M. van Lunszen (lid)
IBAN bankrekening nummer : NL64ABNA0498651576