Still Going Strong Cricket Club

Bestuur en commissies


Bestuur   jaar van aftreden
  E.D. Ohm voorzitter 2018
  P.F. van der Hammen secretaris, vicevoorzitter 2019
  C.A. Hubert penningmeester 2018
  R.E. van den Berg van Saparoea wedstrijdsecretaris 2020
  S.L.G.M. Wijffelaars wedstrijdsecretaris 2020
  A.M. van Lunszen lid 2019
  T.G.J. Straten lid 2020
  P.G.H.A. van Giezen lid 2020
       
Secretaris    
  P.F. van der Hammen telefoon: 06-53721586  
Lange Hofstraat 10 e-mail: vanderhammen @ axons.nl  
  7201 HV  Zutphen    
 
 
  M. Ingelse (ledenadministrateur) telefoon: 040-2018026  
  Hyacinthlaan 27 e-mail: ledenadministratie @ sgs-cricket.nl  
  5551 AS  Dommelen    
       
Penningmeester    
  C.A. Hubert telefoon: 076-5417598  
  Haverdijk 24 e-mail: penningmeester @ sgs-cricket.nl  
  4841 AR  Prinsenbeek    
  IBAN bankrekening nummer: NL45ABNA0555069737 t.n.v. penningmeester SGS Cricket Club  
       
Wedstrijdsecretaris    
  R.E. van den Berg van Saparoea telefoon: 055-5409664 / mobiel: 06-24515236  
  Chopinlaan 43 e-mail:   wedstrijdsecretaris @ sgs-cricket.nl  
  7333 GB  Apeldoorn    
       
Commissies    
  Commissie Senioren Onderlinge
wedstrijdsecretaris e-mail: onderlinge @ sgs-cricket.nl
secretaris e-mail: h.noorhoff @ gmail.com
A.M. van de Pol (vrz.), H.H.G. Noorhoff (secr.),  G. van Vuuren (wedstrijdsecr.),
D. Coster (penningm.), M.F. Ayube (lid) , A.A. Poffers (opstellingen, aan- en afmeldingen) en P.G.H.A. van Giezen (bestuursgedelegeerde)
 
  Toercommissie
e-mail: toercie @ sgs-cricket.nl
J.W. Heshusius (vrz.), D.A. Coster, T.M.J. Huygen, F.A.R. Smit en
T. Straten (bestuursgedelegeerde)
 
  Golfcommissie
e-mail: golfcie @ sgs-cricket.nl
J.W. Gorter (secr.), F.R.M. Braam (golfbanen) en
A.M. van Lunszen (penningmeester en bestuursgedelegeerde)
 
Contactcommissie
e-mail: contactcie @ sgs-cricket.nl
R.E. Kruijshoop (vrz.), G.Th. Burki, D.A. Coster, W.G. Reman en
P.F. van der Hammen (bestuursgedelegeerde)
 
  Archivaris
e-mail: lwg.hartong @ home.nl
Drs. L.W.G. Hartong, Wetermansweg 2-4, 7414 KP  Deventer
 
  Kascommissie W.E.P. Neleman (2018), P.A.W. van Noord (2019) en A.M. van de Pol (2020)
     
 

Website: www.sgs-cricket.nl

e-mail: redactie @ sgs-cricket.nl

R.E. Kruijshoop en R.E. v.d. Berg v. Saparoea
 
R.G. Ingelse's Still Going Strong Stichting voor
Gehandicapten
E.D. Ohm (vrz.), M. Ingelse (secretaris-penningmeester),
A.M. van Lunszen (lid)
IBAN bankrekening nummer : NL64ABNA0498651576