Bestuur en Commissies

Bestuur  (per 25-3-2023)

Bestuurslid Functie jaar van
aftreden
P.F. van der Hammen voorzitter 2024
J.W. Heshusius secretaris & vice voorzitter 2025
H.S. van de Vlekkert penningmeester 2026        
Mw. I. van der Elst wedstrijdsecretaris 2026
A.M. van de Pol lid 2026 Unify Website en Actueel      
C.J. van Kerkwijk lid 2025 ledenadministratie
M.I. Moorjani lid 2025 toercommissie      

Secretariaat
J.W. Heshusius
Wilhelminastraat 26a
2411 CZ Bodegraven
telefoon: 06-30223012
e-mail: secretaris @ sgs-cricket.nl

Ledenadministratie
 
Hans van Kerkwijk
Hobbemalaan 24 / C36
3723 ES  Bilthoven
telefoon: 06-17754269
e-mail: ledenadministratie @ sgs-cricket.nl

Penningmeester
H.S. van de Vlekkert
IBAN bankrek. nr.: NL45ABNA0555069737 t.n.v. penningmeester SGS Cricket Club
telefoon: 06-2809 6366
e-mail: penningmeester @ sgs-cricket.nl


Wedstrijdsecretariaat
 
Mw. I. van der Elst
D.A. Coster
e-mail:   wedstrijdsecretaris @ sgs-cricket.nl

Commissies  (per 25-3-2023)

Commissie Senioren Onderlinge
secretaris e-mail: hnoorhoff @ gmail.com
Aanmelden voor wedstrijden: onderlinge @ sgs-cricket.nl
A.M. van de Pol (voorzitter en bestuursgedelegeerde), H.H.G. Noorhoff (secretaris/opstellingen),
D.A. Coster (penningmeester)

Toercommissie 
e-mail: toercie @ sgs-cricket.nl
J.W. de Vroe (voorzitter), S.L.G.M. Wijffelaars (penningmeester Toercommissie), T.G.J. Straten,
M.I. Moorjani  (bestuursgedelegeerde)

Golfcommissie
e-mail: golfcie @ sgs-cricket.nl
M. Ingelse, P.A.W. van Noord, S. van de Vlekkert (bestuursgedelegeerde)

Contactcommissie
e-mail: contactcie @ sgs-cricket.nl

R.E. Kruijshoop (voorzitter), D.A. Coster, mw. A. van der Starre, W.G. Reman,
P.F. van der Hammen (bestuursgedelegeerde)

Historie- en Archiefcommissie
e-mail: jwheshusius @ kpnplanet.nl

A.M. van  de Pol (voorzitter), J.W. Heshusius (secretaris en bestuursgedelegeerde),
L.W.G. Hartong (archivaris), D.G.F. Noorhoff, R.E. Kruijshoop

Commissie Communicatie en Werving
e-mail: apolmssn @ gmail.com
Vacature (voorzitter), R.E. Kruijshoop (secretaris),  A.M. van Lunszen,
D.G.F. Noorhoff, H.H.G. Noorhoff, A.M. van de Pol  (bestuursgedelegeerde)

Kascommissie

R.W. Herklots (2025),  H.H.G. Noorhoff (2026), Vacature

Website: www.sgs-cricket.nl
e-mail: redactie @ sgs-cricket.nl
 
R.E. van den Berg van Saparoea, R.E. Kruijshoop

R.G. Ingelse's Still Going Strong Stichting voor Gehandicapten (per 23-10-2021)

Bestuursleden

E.D. Ohm (voorzitter), M. Ingelse (secretaris-penningmeester), A.M. van Lunszen (lid)
IBAN bankrekening nummer : NL64ABNA0498651576
Hulp bij verzendingen van goederen
H.H.G. Noorhoff, mw. I. van der Elst