Algemene informatie

SGS CC is opgericht in 1929 en is een bloeiende vereniging.

Kom eens naar een van onze wedstrijden om te kijken of hoe leuk dat is en praat met de mensen langs de boundary.
Wij willen het aantal jonge cricketers laten groeien en streven naar sterke elftallen voor de "grote" wedstrijden en ook naar meer recreatieve spelers. Wil je weten waar die wedstrijden zijn bezoek dan de pagina "cricketwedstrijden".

Cricketwedstrijden
SGS organiseert circa 40 cricketwedstrijden tegen clubs in Nederland, België en tegen ons bezoekende verenigingen uit, Duitsland, Denemarken, Engeland, Zuid Afrika, Australië en Nieuw Zeeland.
Inschrijven bij onze wedstrijdsecretaris Bas Wijffelaars; e-mail: wedstrijdsecretaris @ sgs-cricket.nl

Cricket Senioren Onderlinge
De Senioren Onderlinge van S.G.S. laat met name oudere leden de cricketsport spelen in een sportieve en sociale sfeer met partners en dat ongeacht niveau en fysieke gesteldheid: Still Going Strong bij uitstek! Dinsdag is de vaste speeldag. Week in, week uit. Van mei tot en met september. Het wedstrijdprogramma staat op de pagina Senioren Onderlinge weergegeven. Iedere cricketer doet actief mee door een klein aantal wedstrijdafspraken als wijziging op de normaal geldende wedstrijdregels. Essentieel is, dat iedereen aan bat komt tijdens de innings.

Golfwedstrijden
De golfers van SGS spelen elk jaar circa 8 wedstrijden, waarvan één tweedaagse wedstrijd in Duitsland.
Inschrijven bij Jan Willem Gorter; e-mail jwgorter @ ziggo.nl

Crickettoers
SGS gaat regelmatig internationaal op crickettoer. De toeragenda wordt regelmatig geactualiseerd.
Inlichtingen bij de toercommissie. Inschrijven bij de secretaris van de toercommissie; e-mail :  toercie @ sgs-cricket.nl

Winterevenementen
In de periode dat er niet wordt gespeeld organiseert de Contactcommissie een aantal zgn. "Winterevenementen". Dat zijn bijeenkomsten waarop de SGS'ers elkaar ook in de winterperiode kunnen ontmoeten. Sommige sportief, zoals fietsen, wandelen of bijv. klootschieten en andere informatief en cultureel, zoals museumbezoek, stadswandelingen, vaartochten, enz..
Alle leden ontvangen hierover informatie in september en updates gedurende de winterperiode.

LET OP: op de hele website geldt dat u voor en achter het @-teken de spaties verwijderen als U het e-mail adres wilt gebruiken

SGS Cricketclub; méér cricketwedstrijden spelen dan alleen je eigen wedstrijd op zaterdag of zondag.

SGS is een actieve cricket vereniging voor spelers vanaf 35 jaar, zonder eigen veld of clubhuis. Wij spelen zo’n zestig wedstrijden per seizoen, door geheel Nederland en zijn dan te gast bij de cricketclubs. De wedstrijden spelen wij 's middags op doordeweekse dagen.
Als lid van SGS kan je inschrijven op wedstrijden, die je zelf uitkiest. Het is dus een prima uitbreiding van de wedstrijden , die je in het weekend bij je club speelt. Of een mooi alternatief wanneer je graag je weekend vrij wilt houden voor andere dingen.

Naast wedstrijden tegen cricketclubs in en buiten Nederland spelen wij ook regelmatig onderlinge wedstrijden, waaronder ook speciale voor 55+.
Verder gaan wij regelmatig op crickettoer naar het buitenland en ieder jaar doet SGS mee aan het Vierlandentoernooi met vergelijkbare clubs uit Engeland, Denemarken en Spanje.

Voorts heeft SGS een bloeiende golf afdeling en in de wintermaanden organiseert onze contactcommissie uitstapjes als fietstochten, stadswandelingen, boottochten, bezoeken aan musea en de nieuwjaarsreceptie (“meet-and-greet”).

In 2019 bestaat SGS 90 jaar, dat o.a. wordt gevierd met een feestelijke ledendag op 30 augustus en op 14 juni een wedstrijd tegen het Ned.XI tal van 2003.
SGS leeft en groeit en staat open voor nieuwe leden !

Wil je meer weten of al aanmelden?

- Download de folder

- Kijk op de website www.sgs-cricket.nl/

- Of bel met Maarten Ingelse 040-2018026, of Jan Willem Heshusius 0348-562695 of 06-30223012

Welkom bij Still Going Strong !

 Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt voort uit de Europese regelgeving General Data Protection Regulation (GDPR) en vervangt sinds 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. Binnen de Europese Unie is met de GDPR één privacywet van kracht.

Dit betekent dat de gegevens van de leden van S.G.S. beschermd opgeslagen dienen te worden en dat we het hoe en waarom moeten kunnen uitleggen of moeten kunnen laten zien.
Tot leden wordt in dit geval ook gerekend niet-leden, waarvan S.G.S. persoonsgegevens registreert.

De gegevens van leden zijn in bewaring bij de secretaris/ledenadministrateur, die deze gegevens vastlegt op een Excel sheet, dat is opgeslagen op zijn beveiligde privé-computer.

Zowel voor inning van contributie, het SGS-ledenboekje als voor SGS-mailingen of -correspondenties kunnen de penningmeester en andere commissies (commissieleden) gebruik maken van deze lijst in een beveiligde omgeving. De gegevens worden uitsluitend en vertrouwelijk gebruikt voor de activiteiten van en binnen SGS.

Gemaakte foto’s van leden tijdens wedstrijden en andere evenementen van S.G.S., die op onze site worden gepubliceerd, kunnen eventueel onder de AVG-regelgeving vallen. Daar zijn sinds de invoering van de AVG verschillende uitspraken over.

S.G.S. plaatst foto’s op haar website bij wedstrijdverslagen en evenementen om haar leden te informeren en om beelden met elkaar te delen.
Wel geldt heel duidelijk, dat als u bezwaar heeft tegen de wijze, waarop uw gegevens worden opgeslagen en gepubliceerd, en dat geldt dus ook voor foto’s of video’s,
u dit aan ons kunt melden.
Wij zullen dan uw gegevens in overleg met u op een andere meer afgeschermde wijze opslaan, dan wel foto’s of video’s verwijderen waarop uw beeltenis zichtbaar is.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact op te nemen met de secretaris via mailadres secretaris @ sgs-cricket.nl  (spaties verwijderen)

 Reglementen

Link naar de Statuten (pdf-document)
Link naar het Huishoudelijk Reglement (pdf-document)
Link naar gedragsregels SGS Cricket Club (in het Nederlands en in het Engels)

 Aanmeldingsformulier nieuwe leden

Zie hetgeen vermeld is op het aanmeldingsformulier.

Link naar aanmeldingsformulier als pdf-document
Link naar aanmeldingsformulier als Word-document

 Automatische incasso contributies en wedstrijdgelden

Maak het uw penningmeester en uzelf makkelijk en geef toestemming voor automatische incasso van de verschuldigde contributie en/of wedstrijdgelden.

Link naar Autom.Incasso - Acrobat pdf-formulier
Link naar Autom.Incasso - Word-formulier

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Rob de Haas, Penningmeester SGS CC