Still Going Strong Cricket Club

Algemene informatie


SGS CC is opgericht in 1929 en is een bloeiende vereniging.

Kom eens naar een van onze wedstrijden om te kijken of hoe leuk dat is en praat met de mensen langs de boundary.
Wij willen het aantal jonge cricketers laten groeien en streven naar sterke elftallen voor de "grote" wedstrijden en ook naar meer recreatieve spelers. Wil je weten waar die wedstrijden zijn bezoek dan de pagina "cricketwedstrijden".

Cricketwedstrijden
SGS organiseert circa 40 cricketwedstrijden tegen clubs in Nederland, België en tegen ons bezoekende verenigingen uit, Duitsland, Denemarken, Engeland, Zuid Afrika, Australië en Nieuw Zeeland.
Inschrijven bij onze wedstrijdsecretaris Bas Wijffelaars; e-mail:
wedstrijdsecretaris @ sgs-cricket.nl

Cricket Senioren Onderlinge
De Senioren Onderlinge biedt oudere leden de mogelijkheid om in onderlinge wedstrijden (ca. 20 per jaar) bij gastverenigingen in Nederland de cricketsport te blijven spelen in een sportieve en sociale sfeer met partners en ongeacht niveau en fysieke gesteldheid.
Inschrijven bij de secretaris Hans Noorhoff: onderlinge @ sgs-cricket.nl (spaties verwijderen).

Golfwedstrijden
De golfers van SGS spelen elk jaar circa 8 wedstrijden, waarvan één tweedaagse wedstrijd in Duitsland.
Inschrijven bij Jan Willem Gorter; e-mail jwgorter @ ziggo.nl

Crickettoers
SGS gaat regelmatig internationaal op crickettoer. De toeragenda wordt regelmatig geactualiseerd.
Inlichtingen bij de toercommissie. Inschrijven bij de secretaris van de toercommissie; e-mail :  toercie @ sgs-cricket.nl

Winterevenementen
In de periode dat er niet wordt gespeeld organiseert de Contactcommissie een aantal zgn. "Winterevenementen". Dat zijn bijeenkomsten waarop de SGS'ers elkaar ook in de winterperiode kunnen ontmoeten. Sommige sportief, zoals fietsen, wandelen of bijv. klootschieten en andere informatief en cultureel, zoals museumbezoek, stadswandelingen, vaartochten, enz..
Alle leden ontvangen hierover informatie in september en updates gedurende de winterperiode.

LET OP: voor en achter het @-teken de spaties verwijderen als U het e-mail adres wilt gebruiken.


Still Going Strong open voor 35 plussers

SGS Cricket Club heeft tijdens de voorjaarsvergadering op 23 maart 2013 de grote beslissing genomen om lidmaatschap voor spelers van 35 jaar en ouder open te stellen. 35 jaar is al lang de norm voor het veteranencricket in ons land en SGS hoopt dat vele jonge veteranen zich ‘oud’ genoeg voelen om zich bij onze vereniging aan te sluiten.

SGS is een actieve vereniging met een zestigtal wedstrijden per seizoen. De meeste wedstrijden spelen wij 's middags op door de weekse dagen.
Wij beginnen om 13.00 uur. Het veteranencricket op de zaterdagen lopen wij niet voor de voeten ! Naast de wedstrijden tegen cricketclubs in Nederland spelen wij ook regelmatig onderlinge wedstrijden waarbij regionaal gedacht wordt bijv. Amsterdam - Rotterdam, Noord Holland - Zuid Holland, Schiedam tegen de rest van Nederland, Oost tegen West Nederland, enz..

Ook gaan wij regelmatig op crickettoer naar het buitenland. Meestal zoeken wij dan de warme landen op en maken er een leuke vakantie van.

Voorts heeft SGS een bloeiende golf afdeling en in de wintermaanden organiseert onze contactcommissie voor jong en oud en met de kinderen er bij fietstochten, stadswandelingen, boottochten, bezoeken aan musea en onze nieuwjaarsreceptie.

SGS leeft en is er gelukkig in geslaagd van het ‘oude mannen imago’ af te komen.

Tot slot is de financiële kant van een lidmaatschap niet verontrustend:

- Entreegeld € 20,00 (u ontvangt hiervoor dan wel een SGS-shirt.)
- Lidmaatschap € 35,00 per jaar; korting € 5,00 bij betaling met automatische incasso,
- Matchfee € 5,00 per gespeelde wedstrijd.

Heeft u belangstelling dan is een telefoontje naar Maarten Ingelse 040-2018026, Duco Ohm 035-5388168 of Jan Willem Heshusius 0348-562695 of 06-30223012  genoeg om uw aanmelding in gang te zetten.

Welkom bij Still Going Strong !


Reglementen

Link naar de Statuten (pdf-document)
Link naar het Huishoudelijk Reglement (pdf-document)


Aanmeldingsformulier nieuwe leden

Zie hetgeen vermeld is op het aanmeldingsformulier.

Link naar aanmeldingsformulier als pdf-document
Link naar aanmeldingsformulier als Word-document


Automatische incasso contributies en wedstrijdgelden

Maak het uw penningmeester en uzelf makkelijk en geef toestemming voor automatische incasso van de verschuldigde contributie en/of wedstrijdgelden.

Link naar Autom.Incasso - Acrobat pdf-formulier
Link naar Autom.Incasso - Word-formulier

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Rob de Haas, Penningmeester SGS CC