Spirit of Cricket

Naast de Laws die door de MCC zijn opgesteld kent cricket van oudsher ook veel ongeschreven regels.
Deze zijn in de late 1990 vastgelegd onder de noemer ‘Spirit of Cricket’.
Dit begrip herinnert spelers aan de verantwoordelijkheden om de sport cricket altijd sportief te spelen en ook als zodanig uit te dragen.
De Spirit of Cricket is nu een belangrijk onderdeel van de cricketsport.
Ook dit jaar hebben alle captains van de alle clubs in Topklasse en Hoofdklasse het Spirit of Cricket Akkoord ondertekend waarin ze aangeven zich te houden aan de Spirit of Cricket.

Specifiek voor Still Going Strong Cricket Club hebben we gedragsregels afgeleid van de Spirit of Cricket.

Wij vinden het belangrijk dat wij als SGS CC in alle opzichten een sportieve en gastvrije club zijn.
Lees de stukken door (het is niet veel en allemaal heel logisch), houd het in gedachten, én: handel ernaar.

Het Bestuur.


Spirit of Cricket in English

Next to the official Laws of Cricket by the MCC, cricket also contains many unwritten rules of old.
These have been transformed into the 'Spirit of Cricket' in the late '90's.
This reminds players of the responsibility to always play cricket in a sportsmanlike way, and to also propagate cricket as such.
The 'Spirit of Cricket' nowadays plays an important part in the sport.

Also this year all captains of the Top- and Hoofdklasse have signed the Spirit of Cricket Agreement, in which they promise to abide by it.
Specifically for Still Going Stron Cricket Club we drafted a policy of conduct which has been taken out of the Spirit of Cricket.

We think it is important that we as SGS CC are a sportsmanlike and welcoming club to all visitors.
Please read the Spirit of Cricket and the guidelines (it's not that much and very logical) and: please act according to this.

The board


Open hier het bestand met de Gedragsregels SGS Cricket Club 2019