Heugelijk nieuws 2020

Rob de Haas benoemd tot Lid van Verdienste  (05-01-2019)

Gistermiddag is Rob, in het bijzijn van zijn Karin, door onze voorzitter benoemd tot Lid van Verdienste. Een kleine deputatie (Pieter, Arthur en Arjen, resp. voorzitter, vice-voorzitter en voorzitter Senioren Onderlinge) was daarvoor naar Nijmegen afgereisd.
Hierbij de speech van Pieter van der Hammen bij de benoeming.  

"Beste Rob. Toen jou werd gevraagd om Carel op te volgen als penningmeester heb je ons snel in oktober 2017 uit de brand geholpen. Vervolgens heb je met jouw, nu ons bekende, voortvarendheid de boekhouding in Excel overgezet naar het softwarepakket E-boekhouding. Onze financiële administratie werd hiermee nog meer vereenvoudigd.

Toen we in 2018 vonden, dat S.G.S. moest worden wakker geschut en ons ledenbestand uitgebreid met jongere dan wel nieuwe leden, heb jij dit wederom met voortvarendheid aangepakt en veel binnen de club in gang gezet. En wel zodanig, dat we nu als S.G.S. breed aan de gang zijn met imago en communicatie en zien we de resultaten terug in het aantal nieuwe leden en elan binnen de club.

Dat koppelde ook mooi met ons 90-jarig bestaan en onze feestdag op Kampong afgelopen augustus. Voor de viering heb je veel werk verzet. Het succes van de viering, alom onderschreven, was dan ook jouw succes. Het motortje van de werving en communicatie doet het nu. Het zal natuurlijk steeds brandstof nodig hebben, maar het zal blijven werken.

Wees daarvan verzekerd en daar kun jij met recht trots op zijn. Rob, we zijn je zeer dankbaar, dat je dit in zo'n korte tijd voor elkaar hebt gekregen. Daarom wil we namens heel S.G.S. onze dankbaarheid en vriendschap tot uitdrukking brengen door je te benoemen tot Lid van Verdienste van S.G.S. en daar hoort deze oorkonde bij." 

Rob was totaal verrast. Hij had alleen op overdracht van zaken gerekend. (De oorkonde was wederom een mooi stukje huisvlijt door Theo Burki).

De overdracht: vrijdagmiddag waren Karin en zoon naar de berging gestuurd en met behulp van live videobeelden werden door Rob de S.G.S.-zaken aangewezen en boven klaar gezet voor de overdracht. De financiën zijn tot en met 31 december bij. Het boekjaar 2019 is afgesloten en alle bescheiden zijn keurig op orde. Klaar voor de Kascommissie en opname in ons jaarboek 2019. Ook hier bleek maar weer de inzet en nauwkeurigheid van Rob. En Duco kan een grote tas met cricketspullen tegemoet zien voor Suriname.

Er is natuurlijk ook gepraat. Met een lach en een traan. De humor van Rob is nog aanwezig: "Ik heb alvast cake bij de thee en de koffie".

Geen huisbezoek en telefoon is het nadrukkelijke verzoek. Contact alleen via de post, e-mail of whatsapp-bericht. 
Voor de situatie van Rob lees op zijn website. Klik hier.