Still Going Strong Cricket Club

Overlijdensberichten 2005


Op deze pagina de volgende overlijdensberichten (volg de links):

Baai Lubbers overleden op 31 juli 2005

Wat al enige weken gevreesd moest worden, is werkelijkheid geworden: Baai is zondagmorgen vroeg overleden.
Hij was een fitness-freak (en dat is niet denigrerend bedoeld) die tot voor kort voor zijn leeftijd (81) grote inspanningen aankon zowel op de fiets als op de schaats maar ook op het hockey- en cricketveld.
Om bij dat laatste te blijven, zijn hart  was vol van cricket, zowel het spelen ervan als de regels van onze sport. En waar het hart vol van is, loopt de mond van over; dat hebben we allemaal ervaren. Baai kon altijd over cricket praten vooral, maar niet alleen, over het umpiren. Dat was een bezigheid die hij gedreven en voortvarend jarenlang in dienst van de Bond maar ook bij onofficiële wedstrijden uitoefende. In totaal “stond” hij vanaf zijn debuut op 28 mei 1972 (!), bij QuickHg 2 – Rood en Wit 2 in 310 wedstrijden.

  

Als SGS-ers kijken we vooral naar zijn activiteiten voor onze club te velde in de gewone wedstrijden, in de Senioren-Onderlinge maar ook in de wedstrijden tijdens de vele toeren die hij meegemaakt heeft. Er deden altijd heel wat anecdotes de ronde over zijn strapatzen die hij dan soms maakte; men leze nog maar eens het toerverhaal in ons jongste jaarverslag.
Sinds zijn toetreding in 1970, toen hij al 46 jaar was, heeft hij 282 innings gespeeld en als we de “did-not-bats” er bij fantaseren dan heeft hij ruim meer dan 300 partijen voor ons gespeeld. Hij scoorde 2.325 runs, nam 125 wickets en deed 52 vangen terwijl hij honderden snelle kilometers moet hebben afgelegd in het verre veld.
Zo kort na het verscheiden van Gerrit Gordinou de Gouberville, die het lang niet altijd met hem eens was (en andersom) als het over de regels ging, met soms verhitte discussies als gevolg, verliezen we dus alweer een prominent lid; negen SGS-ers verloren we dit jaar al.

 

Gerrit Gordinou de Gouberville overleden op 6 juli 2005

Op  6 juli is Gerrit Gordinou de Gouberville op 71-jarige leeftijd overleden.
Hij was lid sinds 1976 en we kunnen wel zeggen dat hij tot de prominenten in de club behoorde. Hij was een verdienstelijk cricketer die tot en met 1996 ieder jaar wel een aantal partijtjes speelde. In circa 175 wedstrijden speelde hij 154 innings (20 x n.o.) waarin hij 1.755 runs scoorde. Hij deed 55 vangen en stumpte 9 batsmen.
Maar ook kenden wij hem als reglementendeskundige, die menigmaal heeft gewerkt aan onze statuten en het huishoudelijk reglement. Die taak vervulde hij met grote ijver, enthousiasme en uiterste precisie en zijn verhandelingen op onze vergaderingen waren fameus. Als ik zeg dat hij op dat punt een gedreven mens was, is dat nog een understatement.
Even gedreven was hij als umpire, een functie die hij jarenlang op uitstekende wijze in “dienst” van de KNCB vervulde. Zijn spelregelkennis was groot en hij kon als geen ander (Baai Lubbers niet meegerekend) daarover praten, om niet te zeggen doceren. Dat laatste heeft hij ook vaak gedaan en als waardering voor zijn werk en zijn kennis werd hij de eerste “Overseas Instructor” van de Association of Cricket Umpires & Scorers”. Op die benoeming was hij, terecht, "niet weinig trots”.
Als marineman in Den Helder gestationeerd zijnde, was hij in 1966 mede-oprichter van de C.C. Den Helder, één van de clubs in de periferie die helaas niet meer bestaan.
Kortom, een man wiens leven was doortrokken van cricket en aan wie SGS en het Nederlandse cricket in het algemeen veel te danken hebben.
De uitvaart heeft op 11 juli, in aanwezigheid van vele SGS vrienden, plaats gevonden.

Luub Bakker  overleden
Door afwezigheid, wegens vacantie, van onze secretaris kunnen we pas nu melden dat kort geleden Luub Bakker is overleden.
Luub was een plezierig en geestig mens en een levensgenieter. Maar ook een zeer enthousiast cricketer die nog aan de wieg heeft gestaan van de cricketclub Groen Geel. Later werd hij ook lid van C.C.A. in Arnhem.
Hij is 45 jaar lid van onze club geweest en tot en met 1994 speelde hij regelmatig wat partijtjes per jaar mee. Jammer genoeg hebben we hem de laatste jaren, ondanks aanmoedigingen daartoe onzerzijds, niet meer op SGS-evenementen mogen zien verschijnen. Hij was kennelijk nog fit genoeg want hij stierf in Zwitserland tijdens een trektocht door Europa die hij samen met zijn  broer ondernam. Zittend aan tafel met een glas wijn in de hand is hij à bout portant overleden.
Voorzover je de dood met het begrip “mooi” kan associëren, kan je zeggen dat het een mooie dood was, zeker voor een levensgenieter.

Guus Hees overleden op 20 april 2005
Ons heeft het bericht bereikt dat Guus Hees op 20 april is overleden op 83-jarige leeftijd. Gedurende een lange periode was hij een belangrijke man voor VUC en daar heeft hij verscheidene bestuursfuncties bekleed. Hij was helaas al geruime tijd ziek. Er waren enige SGS'ers aanwezig op zijn begrafenis.
Moge hij rusten in vrede.

P. van der Wolf overleden op 13 april 2005
Juist toen de secretaris, na allerlei navragingen, niet neer wist waar te zoeken las hij bij toeval in een dagblad het overlijdensbericht van de heer Van der Wolf. De overledene “vierde” dit jaar zijn 55-jarig lidmaatschapsjubileum en hij was daarmee ook in lidmaatschapsjaren onze oudste. Hij is 94 jaar geworden maar hij is al heel lang niet meer in contact geweest met SGS waarvoor hij slechts in de zestiger jaren een aantal wedstrijden heeft gespeeld. Ons oudste lid in lidmaatschapsjaren is nu Frans Konert wiens “loopbaan” in cricket te lezen is in ons jubileumboek.

 

Guido Abbenhuis overleden op 16 februari 2005

Nieuw onheil heeft onze club getroffen.
Op woensdag 16 februari overleed, geheel onverwacht, Guido Abbenhuis, lid sinds 1977 en lid van verdienste sinds 2000. Guido was een SGS-er in hart en nieren en hij speelde in de eerste 20 jaar van zijn lidmaatschap vaak en met succes voor ons.
Zijn grote liefde was “De Onderlinge” van welke sectie hij een reeks van jaren een enthousiast en dynamisch voorzitter was. Guido heeft ook grote verdiensten gehad als umpire voor de KNCB die hem vaak liet “staan” bij “moeilijke” wedstrijden omdat hij door zijn charmante maar besliste wijze van optreden veel respect afdwong bij de cricketers uit andere streken.
Hij was een blijmoedig en geestig mens met wie men graag speelde of anderszins verkeerde. Zijn heengaan is een groot verlies voor SGS maar verreweg het grootste verlies hebben zijn vrouw Els en hun kinderen te dragen.
Wij betuigen hen onze diepe deelneming en wensen hen veel sterkte toe in de tijd die voor hen ligt.
Moge Guido rusten in vrede.

Hanjo Braakman overleden op 25 januari 2005 
Totaal onverwacht overleed op 60-jarige leeftijd Hanjo Braakman, lid van S.G.S. sinds 1989.
Aanvankelijk kwam hij een aantal malen voor ons in het veld maar vanwege diverse verhuizingen en een verblijf in het buitenland was dat al enige tijd niet meer gebeurd. Nadat hij zich in Gelderland had gevestigd had hij het voornemen om weer actief te worden.  Het mocht er niet meer van komen.
Hij ruste in vrede.

Jan Wilts overleden op 20 januari 2005

De regels het eerste sterfgeval in 2005 waren nauwelijks geschreven of een nieuwe onheilstijding bereikte ons: JAN WILTS was gestorven.
Was er in het vorige bericht nog sprake van een “stil” lid, dat kon van Jan niet gezegd worden. Zijn leven was doortrokken van cricket en overal waar op dat terrein iets gebeurde was Jan duidelijk aanwezig.
Hij was eigenzinnig, vaak zelfs lastig, had altijd een mening klaar en de toon waarop hij die uitte maakte hem bij uitstek ongeschikt voor de diplomatieke dienst. Maar als je daarop even ongepolijst reageerde, kon hij dat uitstekend hebben en hij kon er dan ook wel om lachen waarmee de kou dan weer uit de lucht was.En wat heeft hij veel voor de cricketsport gedaan!

Hij was lange tijd een uitstekend umpire en later als voorzitter van de scheidsrechterscommissie het boegbeeld van de umpires-groep.Maar ook op andere terreinen heeft hij heel wat zaken georganiseerd, zowel voor de bond als daarbuiten. Hij werd niet voor niets in 2002 tot erelid van de K.N.C.B. benoemd. Kortom we hebben een markante man verloren met zeer grote verdiensten voor ons cricket. Misschien niet bij S.G.S., maar daar had hij waarschijnlijk te weinig tijd voor. Dat zij hem vergeven, daarvoor heeft te veel goede dingen elders gedaan.

H. van Beusekom overleden in januari 2005
Het jaar is nog maar pas begonnen maar op 6 januari 2005 ontvingen wij alweer het eerste bericht van overlijden en wel van H. van Beusekom die al in 1965 tot S.G.S. was toegetreden maar altijd één van onze “stille” leden is gebleven. Slechts in 1966 is hij een keer voor ons in het veld gekomen en of hij bij andere gelegenheden nog wel eens kwam is niet te achterhalen.
Hij ruste in vrede.

Overzicht 2005

H. van Beusekom J. Wilts H. Braakman
G. Abbenhuis P. van der Wolf G. Hees
L.M.A. Bakker G.I. Gordinou de Gouberville B.J. Lubbers Sr.
. . .