Still Going Strong Cricket Club

Overlijdensberichten 2015


Op deze pagina de volgende overlijdensberichten (volg de links):

In Memoriam Joop van der Lee  (21-7-1937 - 23-11-2015) lid sedert 1990

Onze vriend Joop van der Lee is op 78-jarige leeftijd overleden. Een Schiedammer van geboorte die later naar Arnhem zou verhuizen waar hij bij CCA nog actief was als cricketer en bestuurder.

Wij hebben Joop, buiten de competitie in de zestiger en zeventiger jaren, vooral bij de Senioren Onderlinge actief meegemaakt. Hij was een gezelligheidsdier, één van de humoristen die SGS rijk was en een begenadigd voordrachtkunstenaar.

Joop speelde sinds hij in 1990 lid werd van SGS 52 wedstrijden voor ons, waarin hij 552 runs scoorde, 39 wickets nam en 5 vangen vasthield.

Joop raakte met zijn verhuizing naar Arnhem enigszins uit het oog maar zeker niet uit het hart. Als wij elkaar spraken moest hij toch altijd fijntjes memoreren dat hij, lang geleden, door mij met een korte bal, die via zijn hoofd in het wicket ging, naar een ziekenhuis in Hilversum moest om hechtingen geplaatst te krijgen. In 2004, op onze feestavond in Bunnik, hield hij als bondsumpire een geweldige voordracht. Daarin werd dat voorval gememoreerd en werd ook deze foto genomen.

Op onze website moet u in de linker kolom Historie SGS eens aanklikken en daarna, bovenin, staat de speech: echt humor van de bovenste plank. Gelukkig is deze voordracht op papier bewaard gebleven. Een blijvende herinnering aan een voor veel cricketers goede vriend, één die wij niet snel zullen vergeten.

Rust zacht Joop

Duco Ohm 25 november 2015

Er is geen foto beschikbaar

Coby Priessen overleden (echtgenote van Gerry)

Een van onze leden meldde ons het overlijden van Coby.
Langs deze weg condoleren wij Ger en zijn zoon  met dit verlies. Coby was in het verleden regelmatig aanwezig bij de wedstrijden en winterevenementen maar de laatste jaren was haar belangstelling helaas verdwenen.
Het afscheid vond op 14 oktober in besloten kring plaats.

Bestuur Still Going Strong CC

Er is geen foto beschikbaar

Cora Swinkels overleden op 22 september 2015 (echtgenote van Jan Swinkels)

Tot onze spijt moeten wij u berichten dat Cora na een kortstondige ziekte is overleden.
Ons medeleven gaat uit naar Jan, de kinderen en kleinkinderen en wij condoleren hen met dit grote verlies.
De crematieplechtigheid vond in besloten kring plaats.  

Bestuur Still Going Strong CC

In Memoriam Bram Deutz Ebeling (17-12-1925 – 15-09-02015) lid sedert 1972

Met het overlijden van ‘onze’ Bram wordt weer een stuk cricket geschiedenis afgesloten.

Enige maanden geleden bezochten Lideke en ik hem nog in Ootmarsum waar hij zo goed verzorgd werd. Hij liet direct gebak en koffie op zijn kamer brengen en de gehele middag hebben wij verhalen uit die goede oude tijd opgehaald. Herinneringen die wij koesteren nu hij er niet meer is.

Met ACC gingen wij jaarlijks op toer naar PW, speelden er onze wedstrijden en genoten van de gastvrijheid, want na afloop moest er bij Welmoet en Bram een drankje genuttigd worden. Dat wist hij nog allemaal glashelder en met details voor namen zoals die van Hans Schooneveldt, de broertjes Hans, Ferry en Rob Dukker, Max de Bruin, Hans Honsdrecht en Henk Kappelhoff met hun echtgenotes. Dat zijn PW niet langer bestond betreurde hij ten zeerste.

Bram was ook een zeer geziene bondsumpire. In mijn Hilversum tijd ‘stond’ hij vaak bij ons en zijn ‘not out’ met zijn karakteristieke stem was landelijk bekend. Later hebben wij samen de nodige wedstrijden geleid en hij wist nog dat ik hem met een zonnesteek van het veld in Nijmegen naar de kleedkamer gedragen heb en dat is heel wat jaren geleden.

Bram had een prachtige kamer in Ootmarsum waarin nog wat meubels uit zijn vorige huis een plaats hadden gevonden. Een foto van Welmoet stond vlak voor hem op een bijzettafel. Ik mis haar nog steeds liet hij zich ontvallen. Toen wij afscheid wilden nemen om voor donker in Doetinchem te zijn waar wij logeerden was dat niet aan de orde….. ik ben veel te blij met jullie bezoek en heerlijk dat wij nog eens over het verleden kunnen praten. Uiteindelijk gingen wij anderhalf uur later dan gepland naar Doetinchem: blij dat wij met hem een fijne middag hebben gehad. In het donker werd Doetinchem bereikt. Later heb ik Bram nog één keer aan de telefoon gehad en vreesde hij dat het de laatste keer zou zijn dat wij elkaar zouden spreken. Het werd inderdaad een afscheidsgesprek.

Rust zacht Bram!

Duco Ohm, 19.9.2015

In Memoriam Jan Branger lid sedert 1988

Van Marjan Branger kregen wij vandaag een mailtje met het overlijdensbericht van haar echtgenoot Jan. Zij woonden al geruime tijd in België en hij is daar op 29 juni j.l. overleden. 

De laatste keer dat ik hen ontmoette was tijdens de receptie op ACC in 2004 – daarna zijn de contacten helaas verwaterd. De foto werd bij die gelegenheid genomen.

Jan werd lid van SGS in 1988 en was in die tijd één van onze trouwe spelers. De etentjes na de jaarlijkse wedstrijden tegen Royal Brussels CC zijn voor velen een speciale herinnering.

Zijn cijfers bij SGS luiden:
Batten Innings    n.o.      h.s.      totaal     gem.    Bowlen   overs    mdns   runs    wickets  gem.
              115       26        52       1.288     14,47                  1085      123    3.817    179      21.32

Fijne herinneringen aan een goede sportsman zullen wij koesteren. 

Rust zacht Jan ! 

Duco Ohm, 2.7.2015

Er is geen foto beschikbaar

In Memoriam Marcel (Mark) van Beusekom (24-04-1923 - 14-04-2015)  lid sedert 1960 !

Tot onze spijt moeten wij u berichten dat een van onze oudere leden op bijna 92 jarige leeftijd is overleden.

Hij werd in 1960 op 38-jarige leeftijd van SGS en zou dus dit jaar 55 jaar lid geweest zijn. Hij speelde in 1961 en 1962 in totaal 4 wedstrijden voor SGS : 3 innings waarin hij 23 runs scoorde, 3 overs bowlde waarvan 2 maidens, maar geen wicket nam.

Bij HENGELO was hij actiever en zo vermeldt Roelof Kruijshoop. "Mark" - zo noemden wij hem- van Beusekom was een van de oprichters van de Mixed Hockey en Cricketclub "HENGELO" - afdeling cricket. Dit is later de Mixed Cricket Club "HENGELO" geworden toen de hockey- en cricketclubs van elkaar moesten scheiden wegens de komst van hockeykunstgras. Hij was 3 jaar bestuurslid : van 1 mei 1954 t/m 19 december 1957. Hierna tot en met 1960 gewoon lid.
Er zijn een paar prijzen door hem ter beschikking gesteld en naar hem vernoemd:
- de "Van Beusekom Beker" uitgereikt vanaf 1959 voor het lid dat in het afgelopen jaar de grootste verdienste heeft gehad voor de club,
- de "Van Beusekom Jeugdbeker" uitgereikt vanaf 1984 voor het jeugdlid dat de geest van cricket als goede allrounder het meest heeft uitgedragen.”

De crematie heeft reeds in besloten kring plaatsgevonden.
Wij condoleren zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen met het verlies van hun echtgenoot, vader, resp. grootvader.

Het Bestuur

In Memoriam Hanny van der Loos

Op 9 maart j.l. is ons lid Hanny van der Loos op 81-jarige leeftijd overleden. Hij was vanaf 1976 SGS lid maar speelde in al die jaren geen enkele wedstrijd. Hij speelde tot ca. 1970 voor het Haagse VUC zowel voetbal als cricket . Hij verbleef langdurig voor zijn werkgever in het buitenland, één van de redenen voor zijn passieve lidmaatschap. Later was het de slechte conditie van zijn knieën  die hem langs de kant hield. Zijn jongere broer, Wim, speelt al jaren wekelijks met de SGS Onderlingen terwijl zijn zoon René pas enkele jaren geleden via de club van oud-VUC’ers VSOP, de charme van de cricketsport heeft ontdekt en thans ook bij de Onderlingen actief is.

Wij wensen Hanny’s vrouw Henny en de overige familieleden veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Ruud Ackermann - 09.03.2015         

In Memoriam Hans Knebel  (01-01-1916 - 27-01-2015)  lid sedert 1961 !

Op 1 januari kon ik hem feliciteren met de behaalde mijlpaal van 99 not out maar Hans insisteerde dat het bereiken van het 100e  levensjaar beter klonk. En nu, slechts vier weken later, moeten wij , toch nog onverwacht, afscheid nemen van ons oudste lid.

Ik bezocht hem, mijn dorpsgenoot, trouw iedere maandagmiddag maar moest gisteren overslaan i.v.m. de crematie van Gertjan Groot. Vanmorgen was de deur van zijn kamer afgesloten en kreeg ik te horen dat hij vroeg in de ochtend was overleden. Zijn laatste wens, zijn dochter Madelon nog één keer zien, werd hem niet gegund. Zij landde kort na de middag op Schiphol.

Na mijn laatste bezoek aan Hans in het Larense Theodotion heeft hij eigenlijk al afscheid van mij  genomen. Hij had noch de kracht noch de motivatie om door te gaan. “Duco het is mooi geweest , het hoeft niet meer, ik ben moe” waren zijn afscheidswoorden toen ik hem de laatste keer verliet.

Zijn laatste jaren zijn niet eenvoudig geweest. Veel kleine en grotere kwaaltjes kluisterden hem aan een rolstoel en noopten ook tot regelmatige ziekenhuisopnames. Zijn gehoor- en zichtvermogen gingen achteruit en Hans leefde eigenlijk alleen op als er bezoek kwam en hij kon praten over Ajax, HVV en HCC, de Hilversumsche CC, SGS en de bijeenkomsten van de oudere SGS-ers in Bunnik met een etentje na, de spoorweg in Birma waaraan hij als krijgsgevangene gewerkt heeft (ook dat hij over die periode nooit soldij heeft ontvangen !) en zijn tijd bij de cavalerie in Nederlandsch Oost Indië (Indonesië kon hij niet uit zijn mond krijgen en Nederlandsch moest echt met ‘sch’ op het eind net als bij de Hilversumsche CC !). Hij was tot aan zijn dood glashelder en herinnerde zich namen beter dan ik….. Klagen deed hij niet. Integendeel hij was dankbaar voor de uitstekende zorg die hij in Theodotion kreeg : niets was er de verpleegsters teveel en hij kende hen allemaal bij hun voornaam !  Ook kreeg hij trouw bezoek van zijn neef Hans en de dames Joke Lookman en Marja Stuyt die alles voor hem deden en hem echt verwenden.

Zijn dochter Madelon die in Zuid Amerika woont en waar Hans vroeger vaak overwinterde belde mij ooit op om zijn verhuizing van een werkelijk prachtige verzorgingsappartement in Bussum naar een akelig kille kamer in Laren te melden. In die kamer is hij nooit echt gelukkig geworden maar leefde op toen hij in augustus een ruimere en lichtere kamer kon betrekken. Die had hij eerder kunnen krijgen maar hij wilde eigenlijk niet meer verkassen.

Hans was een fanatiek Hilversum lid, speelde daar tot op hoge leeftijd bij de veteranen en toen hij stopte eiste hij de witte jas op en ging  umpiren. Toen hij ook dat niet meer kon was hij een van de trouwe leden die zaterdag en zondag naar een team van zijn Hilversumsche kwamen kijken. Het huidige, sterk verjongde, Hilversumsche zal hem, hun erelid,  mogelijk niet eens kennen.

In de winter had Hans , toen hij nog mobiel was, twee hobby’s : Ajax bezoeken als het thuis speelde en zeer trouw de winterevenementen van SGS bijwonen, waarbij hij jarenlang door de te vroeg overleden Jan Kappelle of Jan Smit vergezeld werd. Met de jaren raakte hij ook deze hobby’s kwijt en Ajax volgde hij nog op de TV.

Ik, en velen met mij  zullen deze sympathieke man missen en zeker niet snel vergeten.

Hans, rust nu maar zacht, je hebt het meer dan verdiend.  
Duco Ohm 27-01-2015

In Memoriam Gertjan Groot (13-12-1935 - 18-01-2015)

Helaas moeten wij afscheid nemen van Dr. Gertjan Groot, lid sedert 1991. Bij SGS was hij geen actief deelnemer. Zijn belangstelling lag naast cricket (VRA) vooral bij voetbal. Hij was jarenlang de clubarts van Ajax. Als ik op VRA moest umpiren was hij er altijd en kon je hem zien genieten als zijn zoon Tjade er weer een hoofdrol opeiste of ‘zijn’ VRA goed presteerde.

De laatste jaren zagen wij hem wegkwijnen en zich moeilijk verplaatsen maar als wij elkaar begroetten zag je toch een twinkeling in zijn ogen en konden wij even bijpraten. Dat kan nu niet meer en onze vrienden van VRA verliezen, zo kort na het overlijden van Corrie Mulder, nu alweer een trouwe clubgenoot. Velen zullen goede herinneringen aan deze bijzondere man bewaren.

Rust zacht Gertjan.
Duco Ohm - 23-01-2015

Lees hier het In Memoriam op de website van VRA


Overzicht 2015

Dr. G. Groot
M.A.M.G van Beusekom
mw. C. Swinkels
J.G. Knebel 
Drs. J.D. Branger
mw. C. Priessen
H. van der Loos
A. Deutz Ebeling
J.W.A. van der Lee