Still Going Strong Cricket Club

"Ziekenboeg" van onze club


Actuele berichten over zieke leden

Informatie over zieke - en overleden leden a.u.b. vlot doorgeven aan onze voorzitter en aan onze secretaris, zodat hieraan tijdig de juiste aandacht kan worden gegeven. Stuur een kaartje als teken van belangstelling c.q. medeleven !


Ook eens gebeld met Amin Kasam (30-10-2018)

Het seizoen verliep al niet naar wens en vele malen ging hij vroeg retired en dat was niet altijd om andere spelers ook een  batting kans  te geven. Eigenlijk zit hij al vanaf eind juli in de lappenmand met gordelroos en het gaat langzaam en volgens hem veel te langzaam de goede kant op. Optimistisch als altijd verwacht hij wel volgend seizoen weer actief mee te doen bij alle door SGS georganiseerde wedstrijden, incl. die van de SO. Cricket is immers zijn lust en zijn leven.

Gelukkig heeft hij nog een flink aantal maanden eer het seizoen 2019 van start gaat (al vliegt de tijd wel om).
Maar oh die pijnen (die ook  mij bekend zijn).

Duco Ohm


Wij missen Pieter van Vliet (25-10-2018)

De afgelopen maanden misten wij bij onze wedstrijden in Amsterdam de altijd aanwezige en opgewekte Pieter van Vliet.
Bij navraag bleek dat hij en zijn Miep naar Alkmaar moesten verhuizen waar zij bij een zorgcentrum hun intrek konden nemen.
Via zijn dochter Eva heb ik het nieuwe adres en telefoonnummer kunnen achterhalen en inmiddels een kaart met groeten gestuurd.
Ik vrees dat wij Pieter niet meer bij onze wedstrijden zullen zien tenzij….. hij door een in de buurt van Alkmaar wonende SGS-er eens meegenomen kan worden !

Hopelijk stuurt u Pieter en Miep een kaart om hen duidelijk te maken dat zij wel uit het oog maar niet uit het hart zijn.
SGS stuurt deze week een bloemengroet. 
Adres:   Piet en Miep van Vliet, Zorgcirkel Westerhout, Kamer Elzenhof 1.17
              Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar  (aangevulde postcode)
Telefoon: +31 6 18 80 01 29

Duco Ohm


Gebeld met Rudy Don Griot (update 27-10-2018)

Verdrietig te moeten horen dat dit Lid van Verdienste na een geslaagde chemokuur wel van zijn klachten af is maar nu zo verward is dat hij in een gesloten afdeling van het Slotervaartziekenhuis moest worden opgenomen.
Dit nadat hij daar 2 maanden die chemokuur onderging.

Het is zeker dat hij niet meer naar zijn flat in Amstelveen terug zal keren – zijn neef heeft de verkoop al ingang gezet.
Wij zullen goede herinneringen aan deze toch zo spontane SGS-er bewaren.

Rudy is niet meer in het Slotervaartziekenhuis wegens sluiting ervan.
Een nieuw adres volgt later.

Duco Ohm


Gebeld met Ans van Weelde (24-10-2018)

Ook maar weer eens met de weduwe van ons Erelid Henk van Weelde gebeld.
Zij is inmiddels 88 geworden. Het lichaam laat haar wat in de steek.
Veel rugklachten en het lopen wordt moeilijker maar een rollator helpt veel.

De geest is helder zegt zij en haar belangstelling voor wat er in de wereld gebeurt is groot.
Zij was erg belangstellend naar het wel en wee van vooral de oudere SGS-ers en dus hebben wij even goed ‘bijgepraat’.

Mocht u een kaartje willen sturen dan vindt u achter in het boekje haar adres in Bentveld.

Duco Ohm


Nienke Wittich - update  (20-10-2018)

Nienke is al erg lang en moedig aan het revalideren na de diverse operaties.
Eens in de week mag zij een middag naar huis en dat is voor haar en Pol genieten.
Verder krijgt zij veel fysio oefeningen in Haaksbergen.
Haar conditie en met name het staan vermogen – gaat (te) langzaam maar toch gestaag vooruit.

Haar trouwe Pol is optimistisch en hoopt dat zij – als het op eigen benen staan met rollator verder verbetert - weer naar huis kan.
Uw kaart en belangstelling zal haar goed doen.
Het adres is :     Woongroep De Els
Geukerdijk 14-5
7481 CB Haaksbergen

SGS (Maarten) verzorgde reeds een bloemengroet.

Duco Ohm


  ? P.L.A.T.? Hoe herken je een HERSENINFARCT

Sommigen sterven niet, maar worden invalide; hulpeloos en hopeloos.

Neem even één minuut om het onderstaande tot je te nemen !

Een neuroloog zegt dat als een slachtoffer van een beroerte binnen 3 uur bij hem is dat hij de effecten van een attack volledig ongedaan kan maken.

Volgens hem is de truc om de signalen te herkennen en vast te stellen en dan de patiënt binnen 3 uur de nodige zorg te laten ontvangen.

Soms is het moeilijk om te zien dat het om een hersenaandoening gaat. Helaas, het resultaat is een ramp. Het slachtoffer kan ernstige hersenbeschadiging hebben opgelopen als omstanders niet in staat zijn om de symptomen te herkennen.

Lees dit en leer het van buiten!!

Omstanders kunnen een infarct herkennen door slechts vier simpele opdrachten te geven:

P : Praten; laat de persoon een simpele zin uitspreken
L : Lachen; Vraag het slachtoffer te lachen
A : Armen omhoog; laat de persoon beide armen tegelijk omhoogsteken
T : Tong; vraag om de tong uit te steken.

Als hij of zij moeite heeft met één van deze opdrachten bel dan onmiddellijk 112 en beschrijf de symptomen aan de telefonist(e).

Een cardioloog beweert dat als iedereen die deze e-mail krijgt hem doorstuurt naar 10 andere mensen, je er van uit kunt gaan dat er tenminste een leven is gespaard.