Still Going Strong Cricket Club

Nieuws van de Commissie Senioren-Onderlinge


Training Senioren Onderlinge 2019 (21-02-2019)

Ook niet-SO’ers zijn hartelijk welkom bij deze training in SO-sfeer.

Zondag 7 april hal Quick Nijmegen
Koffie: 12.30 uur
Training: 13 – 15 uur
Opruimen en nazit: 15 – 16 uur

Dinsdag 9 april hal Sparta
Koffie: 10.30 uur
Training: 11 – 14 uur
Opruimen en nazit: 14– 15 uur

Dinsdag 16 april hal Sparta
Koffie: 10.30 uur
Training: 11 – 14 uur
Opruimen en nazit: 14– 15 uur

Dinsdag 23 april hal Sparta
Koffie: 10.30 uur
Training: 11 – 14 uur
Opruimen en nazit: 14– 15 uur

Kosten per training: 7 euro (gepast) incl. 1x koffie/thee/fris
Nazit = eigen rekening


SO Paper (08-02-2019)

Het heeft even geduurd, maar hier weer een SO paper.
Er verschijnt nu regelmatig een SGS NIEUWSBERICHT, maar voor specifiek SO nieuws blijft een SO paper verschijnen.

Wellicht wat kortere inhoud dan voorgaand, omdat het algemene nieuws in het SGS Nieuwsbericht staat.
Maar we houden onze "eigen" communicatie.

Lees hier het SO Paper


SO 2018 in cijfers en beelden (21-12-2018)

Het seizoen 2018 bij Senioren Onderlinge is door Donald Noorhoff, net als in voorgaande jaren, in foto’s en de prestaties samengevat.

Met de link kunt u het boekwerkje downloaden (10MB in PDF-formaat).
Een mooi moment even voor een terugblik met lees- en kijkplezier.

Arjen van de Pol

 

 

Klik op de foto rechts en het bestand wordt geopend in een nieuw venster 
Let op: het is een zeer groot bestand en het downloaden duurt iets langer! 


Verslag van de najaarsbijeenkomst d.d. 20-11-2018 (26-11-2018)

De najaarsbijeenkomst 2018 ligt achter ons. Ondanks een wegopbreking in de buurt waren 33 mannen en vrouwen ruim op tijd aanwezig in de Heeren van Maarssen.
De koffie was niet aan te slepen om 10.30 uur. Gelukkig was ook Aad van Troost aanwezig, die 3 weken terug op de fiets geschept was door een auto.
Na 2 dagen ziekenhuis was hij weer thuis en lijkt het erop dat de auto meer schade heeft dan Aad. 

Hans tijdens het voorlezen van het verslag van de najaarsbijeenkomst 2017 en het jaarverslag 2018.
Arjen keek op eigen wijze met foto's en wat humor terug op het seizoen 2018. De commissie is gewijzigd van samenstelling. Adriaan Poffers heeft voorlopig weinig tot geen tijd en zoals hij al vorig jaar aankondigde, stopt Gerard van Vuuren met het wedstrijdsecretariaat en als lid van de commissie.

Arjen benoemde Gerard onder applaus van de aanwezigen tot Ere Pater Familias van Senioren Onderlinge en sprak de hoop uit, dat we hem en Corrie nog veel bij onze wedstrijden zullen zien.
Hun plaatsen worden ingenomen door Ruud Ackermann en Amin Kasam.
Ruud gaat met Dirk het Wedstrijdprogramma maken naast het scoren en de verslaggeving.
Farouk maakt de opstellingen ondersteund door Dirk en Amin.
De captains mogen de opstellingen niet meer aanpassen, behoudens bij onvoorziene personele problemen op de speeldag. 

Dirk doet verslag over de financiën en het moet er uiteindelijk van komen.
De bijdragen gaan omhoog van 8 en 13 euro tot resp. 13 en 9 euro.
Arjen reikt de Jopie de Bruinprijs 2018 uit aan Ruud Ackermann.
Hij doet dit met citeren uit een mooi positief humoristisch mailtje, dat Gerard van der Meij als oud-verslaggever had toegestuurd aan Ruud.
Hoewel onderstaande foto somber oogt, was dit niet het geval. Zeker weten. En het verdiend applaus kunnen we op de website niet laten horen.

De quiz was niet eenvoudig. Het invullen kostte menig zweetdruppeltje.
Her en der overleg. Roepen om een  betere bril. Enz.
Uiteindelijk 3(1) winnaars. Was hij toch te gemakkelijk?
Volgend jaar dus nog moeilijker en onderscheidend. Het cricketboekje voor de winnaar/winnares ging naar Dirk. De schoorsteenmantel bij de Ackermannen werd anders te vol. 

Het wedstrijdprogramma 2019 begint in april met training.
De 1ste match is op 30 april en in september gaan we gezien het mooie weer ook spelen.
Trainingen op dinsdag 10, 17 en 24 september.
Na de vakantie van Roelof is de toer naar het Oosten op 15 - 18 juli.
Dinsdag  23 juli is een vrije dag!

Bij de wedstrijdafspraken wordt na uitgebreid hoor en wederwoord democratisch voor gestemd voor een proef van 3 wedstrijden met het bowlen van 5 overs van 1 kant.
Hierna volgt evaluatie en een finale beslissing.

Tijdens de rondvraag stelt Rob de Haas voor, dat SO een boekje gaat maken bij het 90 jarig bestaan van SGS in 2019 met van iedere SO'er een (kleine) anekdote of hoogtepunt (liefst met foto('s)) uit zijn cricketcarrière.
Natuurlijk wel eerst publicatie in de paper.
Een applaus was het positieve besluit van de aanwezigen.
Dus...... tijdens de donkere dagen actie.
En mocht u twijfelen aan uw schrijfvaardigheid net als vroeger op school.
Rob en Arjen kunnen uw geschrift desgewenst "leesbaar" maken.

Zoals gebruikelijk was het laatste woord aan Duco.
Naast zijn aankondiging van zijn terugtreden in het voorjaar 2019 verwachtte hij, dat wij wel zwarte screens bij sommige clubs zien verschijnen, maar dat wij in het wit blijven spelen met een roze bal.

Klokke 15 uur was het einde daar.

Hans Noorhoff 

Fotoserie Sen.Ond. Najaarsbijeenkomst 2018  Foto's Donald Noorhoff 
Klik op de link en de fotopresentatie opent. Alle foto's kunnen worden gedownload.


Nieuws van de Senioren Onderlinge (22-09-2018)

Onze najaarsbijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 20 november a.s.

Wederom doen wij dit in de Heeren van Maarssen te Maarssen.
Vanaf 10.30 uur koffie e.d. Aanvang van de bijeenkomst om 11 uur.
Lunch ergens rond 13 uur.
Einde van de bijeenkomst om 15 uur. Uw eigen bijdrage is € 15 per persoon.

Hans Noorhoff


Ga hier naar het overzicht van de uitreikingen  jaarlijkse prijzen Senioren Onderlinge (1982 tot en met 28-11-2017)


 Prijzen van de Senioren-Onderlinge

De prijzen van de Senioren Onderlinge die jaarlijks worden uitgereikt zijn:


  
J.G de Bruin Prijs
(Jopie de Bruin Prijs)
voor verdiensten ten behoeve
van de Senioren Onderlinge
  

F. d'Achard v. Enschut Prijs
(Good Old Frits d'Achard van Enschut Memorial)
voor beste cricketprestaties
bij de Senioren Onderlinge
1982
1983
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
F.G.E. Kramer
W.N.D. Elgershuizen
W.F. Kruyff
W.J. Geertsema
J.G. de Bruin
P.J. Freni
J. Smit
B. Hagendijk
F. d' Achard v. Enschut
Koos Oosterholt
W. Hordijk
H. van Bethem
J.G. Sauveplanne
Manus Stolk
J.G. Knebel
H. Kuylman
Johan v.d. Gaag
Pieter van Vliet
Hans en Toos Ligthelm
Frans de Leede en Niek Schepman
Jan Smit
Piet van 't Noordende
Bob van Keulen
Henk de Groot
Gerard van Vuuren
Gerard van der Meij
Donald Noorhoff
Anton Distelbrink
Gerard van Vuuren
Heleen Bax - scoorster
Jan Timmermans
G.H. Kamerbeek
Albert van Nierop
Ruud Ackermann
Roelof Kruijshoop
Gerard van der Meij
Gerard van Vuuren
Ruud Ackermann
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Henk de Ruiter
Henk de Groot
Bas Hagendijk
Hans Ligthelm
Gerard van Krevelen
Molly Distelbrink en Charry van Leeuwen
Gerard van Vuuren
Hans van Leeuwen
Geerta Alladin, Heleen Bax, Alma Noorhoff en LidekeOhm
Satar Alladin
Donald Noorhoff
Hans Vlietman
Rob Schamper  (gegraveerd is 2008)
Mans de Rooij
Georg Rijken
Dirk Coster
Hans Noorhoff
Walter Prescod
Farouk Ayube
Mans de Rooij
Mohammad Nazim
Mohammad Nazim