Ledenwerving en Sponsoring

Waarom je als cricketer boven de 35 lid van SGS moet worden....!!

In 2018 is een actie gestart om meer jongere leden te werven (18-05-2018)

Door het Bestuur werd terugloop van het aantal jongere leden binnen SGS vastgesteld. Van de ca. 400 leden is 5% (20) jonger dan 50 jaar. Het Bestuur wil maatregelen nemen om deze trend te stoppen en maatregelen nemen tot het aantrekken van meer jeugdiger leden, die ook actief wedstrijden spelen en het spelniveau omhoog brengen. Hiertoe is een commissie samengesteld, die een plan van aanpak heeft opgesteld, dat erop gericht is speciaal in de leeftijdscategorie 35-50 jaar nieuwe leden aan te trekken.

Hier vindt u het Actieplan SGS Werving Jongere Leden

Zelf nieuwe leden werven !

Hier vindt u een goede folder daarvoor. Even downloaden en afdrukken dan kan je ermee verder.

Reclame maken voor SGS op je eigen club of op de cricketclubs die je bezoekt !
Hier is de prima bruikbare SGS Poster. Even downloaden en afdrukken dan kan je ermee verder.
Ook hebben wij voor u een prima bruikbare SGS-banner

Aanmeldingsformulieren
Hier vindt u de aanmeldingsformulieren als Word-document en als Pdf-document. Even downloaden en invullen.
Dan alleen nog maar even opsturen.

Gedrukte folders en posters en de banner zijn aan te vragen bij het bestuur.

 SPONSORING (06-06-2018)

Teneinde ruimere financiën te hebben voor extra activiteiten, is een sponsorplan opgesteld.
Sponsoring staat open voor leden en bedrijven. De leden worden dan lid van de SGS CENTURY CLUB.
Nadere informatie is te vinden in bijgaande folder SGS SPONSORPLAN.

Aanmeldingsformulieren
Hier vindt u de aanmeldingsformulieren sponsoring als Word-document en als Pdf-document . Even downloaden en invullen.
Dan alleen nog maar even opsturen.

HET IS NU OOK MOGELIJK OM IN 4 KWARTAALTERMIJNEN VAN € 25,00 TE BETALEN 
Door een van onze leden werd de mogelijkheid geopperd om deelname aan de CENTURYCLUB ook betaalbaar te stellen in 4 kwartaal termijnen van € 25,00.
Graag nemen we die suggestie over en we hebben het aanmeldingsformulier er op aangepast.
Wat houdt je nu nog tegen....???

Start van SGS Campagne ledenwerving en sponsoring op ACC was een groot succes (19-05-2018)

Fotoserie aftrap SGS Campagne ledenwerving & sponsoring 18 mei 2018   Foto's Donald Noorhoff
Klik op de link en de fotopresentatie opent. Alle foto's kunnen worden gedownload.