Still Going Strong Cricket Club

Jubileumviering 75 jaar SGS CC


Het jubileum ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van Still Going Strong Cricketclub werd in drie gedeelten gevierd.

Het eerste gedeelte bestond uit de Inspectie van de Pitch, een feestelijke algemene ledenvergadering op zaterdag 20 maart 2004 in het Wapen van Bunnik te Bunnik gevolgd door een buitengewoon geanimeerde aangeklede borrel.

Het tweede gedeelte de 1e en 2e innings werd gehouden op 20 augustus 2004 op de nieuwe cricketvelden van A.C.C.

Op die dag zouden 5 S.G.S teams strijden: één tegen een elftal van genodigden: twee teams onderling en twee teams van de Senioren-Onderlinge tegen elkaar. Door de hevige regenval moesten de wedstrijden helaas aanzienlijk ingekort worden. De daarna volgende receptie was druk bezocht, gezellig en uitstekend verzorgd door leden van A.C.C. onder leiding van Chris Thompson
De Voorzitter van S.G.S Duco Ohm sprak in zijn openingswoord over de geschiedenis van S.G.S waarbij de nadruk werd gelegd op de vele vriendschappen welke in de loop der tijd tussen de leden zijn ontstaan. Ook wees hij op het belang dat S.G.S hecht aan het onderhouden van de contacten met de echtgenotes van de ons ontvallen leden. Hij bedankte de leden van A.C.C. voor het werk aan deze receptie verricht.

Daarna was het woord aan de voorzitter van de K.N.C.B René van Ierschot. Hij wees op de grote en belangrijke plaats die S.G.S. in de cricketwereld in neemt en met name onze voorzitter. Voor deze belangrijke bijdragen zal Duco in de eerst komende algemene ledenvergadering van de K.N.C.B. voorgedragen worden tot lid van Verdienste van de K.N.C.B.

Vervolgens bood ons Ere-lid tevens lid van de redactie-commissie Willy van Nierop het jubileumboek aan. Een boek waar meer dan vijf jaar aan gewerkt is. Door vriend en vijand gewaardeerd en geprezen. Willy memoreerde nog dat onze Nol Phijffer helaas het resultaat niet meer heeft mogen meemaken.
De receptie werd op voortreffelijke wijze geleid door de Ere- voorzitter van A.C.C. Max de Bruin Sr.
Tijdens de receptie was er nog een komisch optreden van onze Westfries Jan Hoep.

Het derde gedeelte bestond uit de 3e Innings een feestavond in het Mercure Hotel Bunnik te Bunnik. Een buitengewoon geslaagde avond met een geanimeerde borrel, een voortreffelijk warm-en koud buffet, uitstekende muziek en als hoogte punt de benoeming tot lid van Verdienste van S.G.S. van de heren Roelof Kruijshoop en Ruud Don Griot. Tijdens de avond was er een prachtig optreden van Joop van der Lee , als lid van het scheidsrechterscorps, die een zeer humoristisch betoog hield over cricketers in het algemeen en de Onderling in het bijzonder. Daarna behandelde Floris Kappelle op zeer deskundige wijze de aanwezigheid van het nobele onderwerp cricket in de Nederlandse Literatuur.
Link naar de speech van Joop van der Lee: speech 75 jr sgs

Al met al kan S.G.S. terug zien op een geslaagde viering van het jubileum ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan.
Ik dank mijn mede leden in de Jubileumcommissie t.w. Louk Hartong , Duco Ohm, Wim Slendebroek en Dirk Coster hartelijk voor de samenwerking.

Ferry Dukker
Secretaris Jubileumcommissie 75 jarig bestaan