ONZE SPONSORS EN  ADVERTEERDERS
                                 N
aar hun website? Klik op de foto !
          NIEUWSBRIEVEN EN SPONSORING
                   Link naar deze informatie.Naar pagina Privé Sponsors &
                  Century Club Members?


◄  Klik op het logo !

Op 1 december 2018  70 jaar getrouwd ! (01-12-2018)

Wij feliciteren George en Ria Wijnand met deze bijzondere mijlpaal.
Oprecht hopen wij SGS-ers dat er nog een flink aantal bovenal gezonde jaren aan toegevoegd zullen worden !

70 jaar getrouwd (01-12-2018)

Vanmorgen met George en Ria gebeld om te feliciteren.
Vanwege zijn gezondheidsproblemen heeft hij het feestelijke gebeuren moeten afzeggen.

Heel jammer. Wij wensen hem langs deze weg een spoedig herstel toe !

Duco Ohm 


ONZE BLOEMENGROETEN (30-11-2018)

Maarten Ingelse verstuurt namens SGS regelmatig bloemen naar leden of hun echtgenotes die extra aandacht verdienen.
Als er dan een dankbare reactie binnenkomt, zoals nu van Martien, beseffen wij eens temeer dat ons SGS toch een warme vriendenclub is.

Maarten Ingelse & Duco Ohm

---------------

" Krommenie, 22 november 2018
  Onderwerp: bloemen

Beste Duco en Maarten,                                        

Blij verrast ben ik dat ik zo’n mooi boeket bloemen van jullie gekregen heb namens S.G.S.
Iemand zal jullie wel verteld hebben dat het helaas te zwaar is om Ferry dag en nacht bij te staan. Het is zo triest dat hij ook niet goed kan communiceren door de afasie. Bewonderenswaardig is het hoe hij zijn best doet om zo veel mogelijk te doen. Hij valt niet zo snel meer in slaap en probeert toch met andere bewoners te communiceren.
Wij hebben enorm geboft dat Ferry hier  - volgens onze zoon – 520 meter van het appartement waar wij wonen in Krommenie, in een vriendelijke zorginstelling woont in een eigen appartementje. Kamer met klein keukentje met magnetron en koelkast, behoorlijke slaapkamer en grote badkamer, 24 uur zorg. Hij moet wel steeds begeleid worden maar zit ook wel alleen op zijn kamer te puzzelen(legpuzzel).
Ja het is af en toe niet leuk om oud te worden.
We hopen dat jullie en jullie echtgenotes het goed maken.

Het zal jullie waarschijnlijk bekend zijn dat Max de Bruin ook een geweldige mantelzorger is. Met Lies heb ik altijd telefonisch contact. Zij blijft ondanks alle tegenslag positief. Het afhankelijk zijn is heel moeilijk zowel voor haar als voor Ferry. We proberen er maar het beste van te maken.

Ferry en ik danken jullie heel hartelijk voor de mooie bloemen en het lieve kaartje en willen jullie goede feestdagen toewensen, vooral gezond blijven. Lieve groeten ook voor jullie vrouwen van Ferry en Martien

Tot  slot het volgende gedichtje
Vriendschap kan een kleinood zijn,       dat je koestert in je handen
Vriendschap kan gigantisch zijn            door de sterkte van de banden
Vriendschap kan een weegschaal zijn,  zuiver wegend kleine wensen
Vriendschap kan heel wankel zijn,         door het onbegrip van mensen
Vriendschap kan heel zwijgzaam zijn,    in het luisteren naar de ander
Vriendschap kan welsprekend zijn,        door te praten met elkander
    "


ZWARTE SCREENS EN WITTE BALLEN (30-11-2018 - vervolg op verder onderstaande berichten).

Zoals eigenlijk te verwachten was komt het bestuur van de KNCB op de ALV van 15 december a.s. met het gewijzigde voorstel om alleen in de hoogste drie klassen de zwarte screens en witte ballen in te voeren. Er wordt gestreefd/voorgesteld de lagere klassen uiterlijk drie jaar later te laten volgen.

Nogmaals werd benadrukt door de aanwezigen dat spelen met de roze bal en witte kleding met een zwarte screen een goed alternatief is voor de lagere klassen. Het aanschaffen van nieuwe (gekleurde) kleding en legguards is dan overbodig. Vrijheid voor iedere vereniging. Dit wordt nogmaals door het bestuur bestudeerd.

Tot slot kwam er een opmerking over de zwarte (doeken) screens die door de KNCB worden aanbevolen. Door één vereniging werden die al aangeschaft en deze bleken doorschijnend te zijn zodat eigenlijk twee doeken zouden moeten worden opgehangen. De KNCB gaat op onderzoek uit. Even wachten dus met eventueel aanschaffen van de zwarte (doeken) screens via de KNCB.

En nu afwachten wat de ALV op 15 december gaat beslissen.

Duco Ohm

---------------

Onderstaand alle vorige berichten t/m 25-10-2018:

Het onderwerp wordt tijdens de ALV in december weer behandeld.
Dinsdag 23 oktober 2018 was de bijeenkomst op het bondsbureau met inspraak over de zwarte screens en witte ballen.
Aangezien SGS niet deelneemt aan de competitie heb ik mij van commentaar namens SGS onthouden. Als erelid van de KNCB mag ik wel spreken.

Met verve hebben Alex en voorzitter Betty Timmer het voorgenomen bestuursbesluit verdedigd. Van de aanwezigen (bar weinig gezien dit toch belangrijk onderwerp) kwam er veel commentaar en was van een duidelijke instemming met het bestuursvoorstel - per 2019 in alle klassen een zwarte screen, witte bal en gekleurde kleding invoeren - geen sprake.

Met die geluiden tijdens de bijeenkomst heb ik een overgangsperiode voorgesteld: de hoogste drie klassen volgend jaar met de zwarte screens te laten starten en de daaronder liggende klassen over 3 jaar. Dit geeft hen de tijd ook over te schakelen op de zwarte screens en gekleurde kleding die via de sponsor van de KNCB tegen een schappelijke prijs aangeschaft kan worden.

Gevoelsmatig denk ik dit idee door de verenigingen omarmd zal worden. Ik opperde ook het gebruik van de roze ballen als een goed, tijdelijk, alternatief voor lagere teams van verenigingen waarvan de screen permanent zwart geverfd werd.

Uit de hoek van Excelsior kwam, terecht, de opmerking dat ook de jeugd aan de witte bal moet wennen. Als ik de samenstelling van onze jeugd teams bekijk komen jeugdspelers voornamelijk uit verenigingen waarvan het eerste team in een van de hoogste drie klassen speelt. Een zwarte screen is voor hen dus al direct beschikbaar.

Tot slot werd er geadviseerd met zwarte zeilen en een oprol systeem de bestaande screens tijdelijk zwart te kunnen maken maar over 3 jaar zou dat een permanente vorm kunnen hebben. Zwarte verf zou de duurzaamheid van houten screens kunnen aantasten (neemt warmte op) zodat in de toekomst ook aan zwarte kunststof screens gedacht moet worden. Mogelijk nu reeds onderzoeken of dat mogelijk is en wat de prijs zal worden.

30 oktober is er een bestuursvergadering en zal een besluit genomen worden waarover de ALV in December zal oordelen. Wordt vervolgd.

Duco Ohm

---------------
Besluit KNCB Bestuur Gekleurde Kleding Seizoen 2019  wordt vervolgd !!! (10-10-2018)

Gisteravond, 9 oktober 2018, ontvouwde het bestuur van de KNCB de plannen voor de komende jaren.
Bijna 50 aanwezigen luisterden aandachtig. De inspraak was goed. Er was veel commentaar maar met een zeer positieve inbreng !

Op onderstaande link kunt u lezen wat die plannen zijn: https://kncb.nl/ledenberaad-9-oktober-2018/

Als laatste punt kwamen de witte ballen kort maar toch erg hevig ter sprake !
Het bestuur gaat de 23e luisteren naar het commentaar van de aanwezigen en zal de beslissing (zei voorzitter Betty Timmer, keurig geleerd van Rutte) “heroverwegen op de 30e “.

Op de vraag of het een punt wordt voor de ALV in December werd nogmaals geantwoord dat men na de reacties op de 23e  e.e.a. zal “heroverwegen”.
Ik zal er de 23e bij zijn. Wordt vervolgd.

Duco Ohm   10-10-2018

---------------

Bericht aan de KNCB gestuur door Duco Ohm (08-10-2018)

Ik  heb veel mailtjes ontvangen van verontruste SGS-ers n.a.v. bovenstaande beslissing van het KNCB bestuur (zie de bijlage).

Namens SGS en als Erelid van die KNCB heb ik,  met instemming van het gehele bestuur, onderstaande mail naar de KNCB gestuurd.

Dit ter informatie. 
Groeten,  Duco Ohm
---------------

Geacht bestuur,

Vanuit mijn vereniging, Still Going Strong, komen reacties bij mij binnen.

Nog steeds is men van mening dat de invoering van de witte ballen in alle competities een onnodige verspilling van veel materiaal en dus geld is.
Dat er een gesprek gevoerd kan worden op 23 oktober waarna u een week later een bestuursbesluit zult nemen verdient o.i. geen schoonheidsprijs.

Wij menen dat u voor de bijeenkomst op de 23e uw leden onnodig gaat raadplegen – een ingrijpende zaak zoals deze moet hoog op de agenda van uw ALV in december geplaatst worden. 

Om u op korte termijn een idee van de stemming onder de verenigingen te geven zou een enquête per email geregeld kunnen worden met drie vragen zoals: 

               De reactie van onze vereniging ………………………… (in ons geval Still Going Strong CC). 

  • Onze vereniging staat achter het invoeren van de witte ballen in 2019 in uitsluitend de topklasse
  • Onze vereniging staat achter het invoeren van de witte ballen in 2019 in uitsluitend de top- en hoofdklasse
  • Onze vereniging staat achter het invoeren van de witte ballen in alle klassen

Hiermede zult u een indruk hebben van de te verwachten reacties uit het verenigingsleven waar het onbruikbaar verklaren van witte kleding plus truien en pullovers een ongewenste investering zal vergen. Een investering waartegen veel verenigingen nu reeds in opstand komen. 

Ik hoop oprecht dat u uw plannen voor een bijeenkomst op de 23e alsnog wilt herroepen. 

Met een sportieve groet, 

Duco Ohm
Erelid van uw KNCB  en namens Still Going Strong CC

---------------  hier onder de aanleiding  ---------------

Onderwerp: FW: Besluit KNCB Bestuur Gekleurde Kleding Seizoen 2019 (Bericht van de KNCB d.d. 5 oktober 2018)
 
Aan de bij de KNCB aangesloten verenigingen :
Betreft: uitnodiging bijeenkomst “invoering witte ballen”.
 
Geacht bestuur,

Op 20 september jl. hebben we u geïnformeerd over het besluit van het KNCB-bestuur om met ingang van het volgende seizoen definitief over te stappen naar de invoering van de witte bal en gekleurde kleding voor alle door de KNCB georganiseerde competities. Naar aanleiding hiervan hebben we van een aantal verenigingen een reactie mogen ontvangen.

Hoewel het KNCB-bestuur nog steeds hecht aan het in zijn geheel over te gaan naar de invoering van de witte bal willen wij graag gelegenheid geven u bezwaren kenbaar te maken en daarover met elkaar de dialoog aan te gaan. Daartoe nodigen wij u graag uit op dinsdag 23 oktober a.s. om 19:00 uur in het KNCB-Bondsbureau in Nieuwegein. We realiseren ons dat deze datum (voor een deel van het land) in de herfstvakantie valt maar we hopen dat de verenigingen iemand kunnen afvaardigen naar het overleg dan wel e.e.a. met een collega vereniging kunnen afstemmen.

Op basis van deze bijeenkomst zal het KNCB-bestuur in haar vergadering van 30 oktober 2018 een definitief besluit nemen.

In verband met de organisatie verzoeken wij u ons uiterlijk vrijdag 19 oktober bij Ingrid van der Elst (ingrid.van.der.elst@kncb.nl) te laten weten of en met hoeveel personen uw vereniging aanwezig zal zijn bij de bijeenkomst op 23 oktober a.s.

Vertrouwende u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.  
Met vriendelijke groet, 
Jaap Wals | Algemeen directeur a.i. 

►►► Link naar het op 20 september 2019 door de KNCB gestuurd pdf-bestand "Beslissing KNCB-bestuur"


De Algemene Ledenvergadering / Jaarvergadering van SGS CC (26-11-2018)

Het bestuur heeft vastgesteld dan deze vergadering zal plaatsvinden op 30 maart 2019.
Zet deze datum s.v.p. nu al in uw agenda zodat u aanwezig kunt zijn.

Pieter van der Hammen
Secretaris


Lees HIER het verslag van de Najaarsbijeenkomst Senioren Onderlinge (26-11-2018)

Tijdens de bijeenkomst is Gerard van Vuuren onder applaus van de aanwezigen benoemd tot Ere Pater Familias van Senioren Onderlinge.
Gerard feliciteren wij van hartye met deze nieuwe onderscheiding. 


Marieke en Ross Harmer (22-11-2018)

Marieke en Ross Harmer meldden de geboorte, op 14 november jl. van hun tweede dochter Eline Johanna Joyce.
SGS wenst hen van harte geluk met deze gezinsuitbreiding en hoopt dat beide dochters t.z.t. hun weg in het Nederlandse dames cricket zullen vinden.

Het onderwerp "Actieve damesleden bij SGS" staat overigens op de agenda van onze ALV in maart a.s.

Duco Ohm


Gebeld met Miesje Phijffer (05-11-2018) 

Lang gesproken met Miesje die in december haar 90e verjaardag hoopt te vieren.
Zij klinkt opgewekt en zei dat het goed met haar gaat en dat ze geniet van kontakten met de kinderen en kleinkinderen.
Ook zij merkte op dat de vriendenkring steeds kleiner wordt.

Tijdens ons gesprek hebben wij even stil gestaan bij onze overleden ouderen waaronder natuurlijk veel van haar vrienden en vriendinnen.
Tot haar spijt heeft zij de haring wedstrijd , traditioneel op een donderdag maar dit jaar op een woensdag, gemist. Bij leven en welzijn zal zij zeker op Quick aanwezig zijn en goed in ons 2019 boekje kijken naar de juiste datum.

Met een “hartelijke groet aan allen” en een “tot ziens” werd ons gesprek beëindigd.

Duco Ohm


Ook eens gebeld met Amin Kasam (30-10-2018)

Het seizoen verliep al niet naar wens en vele malen ging hij vroeg retired en dat was niet altijd om andere spelers ook een  batting kans  te geven. Eigenlijk zit hij al vanaf eind juli in de lappenmand met gordelroos en het gaat langzaam en volgens hem veel te langzaam de goede kant op. Optimistisch als altijd verwacht hij wel volgend seizoen weer actief mee te doen bij alle door SGS georganiseerde wedstrijden, incl. die van de SO. Cricket is immers zijn lust en zijn leven.

Gelukkig heeft hij nog een flink aantal maanden eer het seizoen 2019 van start gaat (al vliegt de tijd wel om).
Maar oh die pijnen (die ook  mij bekend zijn).

Duco Ohm


Gebeld met Tine de Ruiter (26-10-2018)

Wij hebben Tine deze zomer weinig op ACC gezien en dus ook haar even gebeld.
"Ik ben de jongste niet meer"– zij wordt 89 eind november – en dat zijn haar woorden.
Het gaat goed met haar al merkt ook zij dat met ouder worden kleine makkes te voorschijn komen.

De band met SGS wil zij niet verliezen en daarom heeft zij zich bij Roelof Kruijshoop aangemeld voor de Hermitage.
Daar kunnen wij weer eens lekker bijpraten. Ook zij verheugt zich daarop !

Duco Ohm


Wij missen Pieter van Vliet (25-10-2018)

De afgelopen maanden misten wij bij onze wedstrijden in Amsterdam de altijd aanwezige en opgewekte Pieter van Vliet.
Bij navraag bleek dat hij en zijn Miep naar Alkmaar moesten verhuizen waar zij bij een zorgcentrum hun intrek konden nemen.
Via zijn dochter Eva heb ik het nieuwe adres en telefoonnummer kunnen achterhalen en inmiddels een kaart met groeten gestuurd.
Ik vrees dat wij Pieter niet meer bij onze wedstrijden zullen zien tenzij….. hij door een in de buurt van Alkmaar wonende SGS-er eens meegenomen kan worden !

Hopelijk stuurt u Pieter en Miep een kaart om hen duidelijk te maken dat zij wel uit het oog maar niet uit het hart zijn.
SGS stuurt deze week een bloemengroet. 
Adres:   Piet en Miep van Vliet, Zorgcirkel Westerhout, Kamer Elzenhof 1.17
              Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar  (aangevulde postcode)
Telefoon: +31 6 18 80 01 29

Duco Ohm


Gebeld met Rudy Don Griot (update 27-10-2018)

Verdrietig te moeten horen dat dit Lid van Verdienste na een geslaagde chemokuur wel van zijn klachten af is maar nu zo verward is dat hij in een gesloten afdeling van het Slotervaartziekenhuis moest worden opgenomen.
Dit nadat hij daar 2 maanden die chemokuur onderging.

Het is zeker dat hij niet meer naar zijn flat in Amstelveen terug zal keren – zijn neef heeft de verkoop al ingang gezet.
Wij zullen goede herinneringen aan deze toch zo spontane SGS-er bewaren.

Rudy is niet meer in het Slotervaartziekenhuis wegens sluiting ervan.
Een nieuw adres volgt later.

Duco Ohm


Gebeld met Ans van Weelde (24-10-2018)

Ook maar weer eens met de weduwe van ons Erelid Henk van Weelde gebeld.
Zij is inmiddels 88 geworden. Het lichaam laat haar wat in de steek.
Veel rugklachten en het lopen wordt moeilijker maar een rollator helpt veel.

De geest is helder zegt zij en haar belangstelling voor wat er in de wereld gebeurt is groot.
Zij was erg belangstellend naar het wel en wee van vooral de oudere SGS-ers en dus hebben wij even goed ‘bijgepraat’.

Mocht u een kaartje willen sturen dan vindt u achter in het boekje haar adres in Bentveld.

Duco Ohm


Nienke Wittich - update  (20-10-2018)

Nienke is al erg lang en moedig aan het revalideren na de diverse operaties.
Eens in de week mag zij een middag naar huis en dat is voor haar en Pol genieten.
Verder krijgt zij veel fysio oefeningen in Haaksbergen.
Haar conditie en met name het staan vermogen – gaat (te) langzaam maar toch gestaag vooruit.

Haar trouwe Pol is optimistisch en hoopt dat zij – als het op eigen benen staan met rollator verder verbetert - weer naar huis kan.
Uw kaart en belangstelling zal haar goed doen.

Het adres is :     Woongroep De Els
                          Geukerdijk 14-5
                          7481 CB Haaksbergen

SGS verzorgde reeds een bloemengroet.

Duco Ohm


KAMPIOENEN KNCB-competities in het seizoen 2018 (09-09-2018)

SGS feliciteert:

VOC met het landskampioenschap in de Topklasse
VRA met het landskampioenschap van hun Dames team
VCC met het kampioenschap van de Hoofdklasse en hun promotie naar de Topklasse
Ghausia met het kampioenschap van de 1ste Klasse en hun promotie naar de Hoofdklasse
VRA2 met het kampioenschap van de Overgangsklasse A en de promotie naar de 1e klasse
HMS met het kampioenschap van de Overgangsklasse B en de promotie naar de 1e klasse
VVV 3 met het kampioenschap van Klasse 2A en de promotie naar de Overgangsklasse
HENGELO met het kampioenschap van Klasse 2B en de promotie naar de Overgangsklasse
Sparta 3 met het kampioenschap van Klasse 3A en de promotie naar de 2e Klasse
Ghausia 3 met het behalen van de tweede plaats in Klasse 3A en de daaraan verbonden promotie naar de 2e Klasse
MOP 2 met het kampioenschap van Klasse 3B en de promotie naar de 2e Klasse
PSV 2 met het behalen van de tweede plaats in Klasse 3B en de daaraan verbonden promotie naar de 2e Klasse
Bloemendaal 2 met het kampioenschap van Klasse 3C en de promotie naar de 2e Klasse
Ajax 2 met het behalen van de tweede plaats in Klasse 3C en de daaraan verbonden promotie naar de 2e Klasse
HBS met het winnen van de finale T20
VCC met het winnen van de dames finale T20

HET RECORD UIT 1989 (!) VAN FRANS HOUBEN (64,00 GEM.) IS GESNEUVELD (29-09-2018)

Onderstaand de top 10 lijst van meeste gescoorde runs.

Totaal Jaartal Naam batsman innings Not Out Gem.
Nr. 01 1434 runs in 2018 Erik de Jonge 38 16 65,18
Nr. 02 1248 runs in 2003 Amin  Kasam 43 9 36,71
Nr. 03 1236 runs in 2003 Satar  Alladin 36 3 37,45
Nr. 04 1102 runs in 2002 Satar  Alladin 35 2 33,39
Nr. 05 1051 runs in 2002 Amin  Kasam 35 3 32,84
Nr. 06 961 runs in 1996 Azeez  Doekhie 27 5 38,44
Nr. 07 960 runs in 1989 Frans  Houben 18 3 64,00
Nr. 08 943 runs in 1995 Frans  Houben 26 6 47,15
Nr. 09 927 runs in 2011 Amin  Kasam 31 8 40,30
Nr. 10 844 runs in 2008 Satar  Alladin 36 2 24,82

Duco Ohm


2018 : Het jaar van de centuries - vangen en wickets - de eindstand

Ik kan mij niet herinneren wanneer ik zoveel centuries in één seizoen heb gezien.

Erik de Jonge is de koploper met 136 op 16 juni tegen V.O.C.
en 106 op 18 juli tegen de Domstad selectie
en 119 n.o. op 26 juli tegen de Forty Club in Køge
Gevolgd door  Roelof Balk 104 op 23 juli tegen Denemarken in Køge
En recentelijk Ross Harmer 111 n.o. op 1 augustus tegen Hercules

Bovendien passeerde Erik de Jonge op 3 augustus de grens van 1000 runs.

4 vangen of 4 wickets (of meer) in één wedstrijd (2018):

Amin Kasam 4-34 op  2 mei
Walter Prescod 4-38 op 23 mei
Amin Kasam 5-14 op 25 mei
Amin Kasam 5-37 op 6 juni
Mans de Rooij 4-36 op 6 juni
Amin Kasam 4-22 op 13 juni
Rob Macefield 4-36 op 26 juli
Doednath Awadhpersad 5-17 op  3 aug
Ferdinand Smit 4-27 op 10aug
Marc Koch 4 vangen en 1 stumping . op 30 mei
Salim Abdul Mohammad 3 vangen en 2 stumpings op 11 aug

Altijd leuk om in de boeken te snuffelen.

Toeschouwer