ONZE SPONSORS EN  ADVERTEERDERS
                                 N
aar hun website? Klik op de foto !
          NIEUWSBRIEVEN EN SPONSORING
                   Link naar deze informatie.Naar pagina Privé Sponsors &
                  Century Club Members?


◄  Klik op het logo !

Welkom onze nieuwe sponsor  1 Vermogensbeheer (27-10-2018)

Klik op het logo om naar de informatie over deze sponsor te gaan.
Dat geldt voor al onze sponsors !


Er is een nieuwe bijdrage in de  Verhalen uit "De Oude Doos" (12-11-2018). Ga hier naar de pagina.


Dick Zeelenberg overleden 09-04-1944 - 30-10-2018  (01-11-2018) 

Dick kreeg op 31-10-2017 een herseninfarct en is daarna nooit meer de oude geworden en een jaar later aan de gevolgen hiervan overleden. Dick was een goede voetballer en cricketer bij Concordia Delft van 1960 tot 1966. 
Hij heeft toen ook een coachingcursus gevolgd bij de KNCB en heeft oa Maarten Ingelse en Buby Pototsky mogen coachen tijdens de cricketkampen in die tijd. Hij is daarna vele jaren in Suriname gaan wonen en werken.

In 1985 is hij lid geworden van SGS om weer te gaan cricketen maar door wat problemen aan de knieen is dat beperkt gebleven bij 2 wedstrijden. Vanaf 2015 is hij volop gaan  golfen bij SGS en had het daar prima naar zijn zin.

Helaas kwam daar in de 2e helft 2017 een einde aan. Dick rust zacht.

Arthur van Lunszen


Gebeld met Miesje Phijffer (05-11-2018) 

Lang gesproken met Miesje die in december haar 90e verjaardag hoopt te vieren.
Zij klinkt opgewekt en zei dat het goed met haar gaat en dat ze geniet van kontakten met de kinderen en kleinkinderen.
Ook zij merkte op dat de vriendenkring steeds kleiner wordt.

Tijdens ons gesprek hebben wij even stil gestaan bij onze overleden ouderen waaronder natuurlijk veel van haar vrienden en vriendinnen.
Tot haar spijt heeft zij de haring wedstrijd , traditioneel op een donderdag maar dit jaar op een woensdag, gemist. Bij leven en welzijn zal zij zeker op Quick aanwezig zijn en goed in ons 2019 boekje kijken naar de juiste datum.

Met een “hartelijke groet aan allen” en een “tot ziens” werd ons gesprek beëindigd.

Duco Ohm


Ook eens gebeld met Amin Kasam (30-10-2018)

Het seizoen verliep al niet naar wens en vele malen ging hij vroeg retired en dat was niet altijd om andere spelers ook een  batting kans  te geven. Eigenlijk zit hij al vanaf eind juli in de lappenmand met gordelroos en het gaat langzaam en volgens hem veel te langzaam de goede kant op. Optimistisch als altijd verwacht hij wel volgend seizoen weer actief mee te doen bij alle door SGS georganiseerde wedstrijden, incl. die van de SO. Cricket is immers zijn lust en zijn leven.

Gelukkig heeft hij nog een flink aantal maanden eer het seizoen 2019 van start gaat (al vliegt de tijd wel om).
Maar oh die pijnen (die ook  mij bekend zijn).

Duco Ohm


Gebeld met Tine de Ruiter (26-10-2018)

Wij hebben Tine deze zomer weinig op ACC gezien en dus ook haar even gebeld.
"Ik ben de jongste niet meer"– zij wordt 89 eind november – en dat zijn haar woorden.
Het gaat goed met haar al merkt ook zij dat met ouder worden kleine makkes te voorschijn komen.

De band met SGS wil zij niet verliezen en daarom heeft zij zich bij Roelof Kruijshoop aangemeld voor de Hermitage.
Daar kunnen wij weer eens lekker bijpraten. Ook zij verheugt zich daarop !

Duco Ohm


Wij missen Pieter van Vliet (25-10-2018)

De afgelopen maanden misten wij bij onze wedstrijden in Amsterdam de altijd aanwezige en opgewekte Pieter van Vliet.
Bij navraag bleek dat hij en zijn Miep naar Alkmaar moesten verhuizen waar zij bij een zorgcentrum hun intrek konden nemen.
Via zijn dochter Eva heb ik het nieuwe adres en telefoonnummer kunnen achterhalen en inmiddels een kaart met groeten gestuurd.
Ik vrees dat wij Pieter niet meer bij onze wedstrijden zullen zien tenzij….. hij door een in de buurt van Alkmaar wonende SGS-er eens meegenomen kan worden !

Hopelijk stuurt u Pieter en Miep een kaart om hen duidelijk te maken dat zij wel uit het oog maar niet uit het hart zijn.
SGS stuurt deze week een bloemengroet. 
Adres:   Piet en Miep van Vliet, Zorgcirkel Westerhout, Kamer Elzenhof 1.17
              Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar  (aangevulde postcode)
Telefoon: +31 6 18 80 01 29

Duco Ohm


Gebeld met Rudy Don Griot (update 27-10-2018)

Verdrietig te moeten horen dat dit Lid van Verdienste na een geslaagde chemokuur wel van zijn klachten af is maar nu zo verward is dat hij in een gesloten afdeling van het Slotervaartziekenhuis moest worden opgenomen.
Dit nadat hij daar 2 maanden die chemokuur onderging.

Het is zeker dat hij niet meer naar zijn flat in Amstelveen terug zal keren – zijn neef heeft de verkoop al ingang gezet.
Wij zullen goede herinneringen aan deze toch zo spontane SGS-er bewaren.

Rudy is niet meer in het Slotervaartziekenhuis wegens sluiting ervan.
Een nieuw adres volgt later.

Duco Ohm


Gebeld met Ans van Weelde (24-10-2018)

Ook maar weer eens met de weduwe van ons Erelid Henk van Weelde gebeld.
Zij is inmiddels 88 geworden. Het lichaam laat haar wat in de steek.
Veel rugklachten en het lopen wordt moeilijker maar een rollator helpt veel.

De geest is helder zegt zij en haar belangstelling voor wat er in de wereld gebeurt is groot.
Zij was erg belangstellend naar het wel en wee van vooral de oudere SGS-ers en dus hebben wij even goed ‘bijgepraat’.

Mocht u een kaartje willen sturen dan vindt u achter in het boekje haar adres in Bentveld.

Duco Ohm


Nienke Wittich - update  (20-10-2018)

Nienke is al erg lang en moedig aan het revalideren na de diverse operaties.
Eens in de week mag zij een middag naar huis en dat is voor haar en Pol genieten.
Verder krijgt zij veel fysio oefeningen in Haaksbergen.
Haar conditie en met name het staan vermogen – gaat (te) langzaam maar toch gestaag vooruit.

Haar trouwe Pol is optimistisch en hoopt dat zij – als het op eigen benen staan met rollator verder verbetert - weer naar huis kan.
Uw kaart en belangstelling zal haar goed doen.

Het adres is :     Woongroep De Els
                          Geukerdijk 14-5
                          7481 CB Haaksbergen

SGS verzorgde reeds een bloemengroet.

Duco Ohm


ZWARTE SCREENS EN WITTE BALLEN (25-10-2018) (vervolg op onderstaande berichten.

Het onderwerp wordt tijdens de ALV in December weer behandeld.
Dinsdag 23 oktober 2018 was de bijeenkomst op het bondsbureau met inspraak over de zwarte screens en witte ballen.
Aangezien SGS niet deelneemt aan de competitie heb ik mij van commentaar namens SGS onthouden. Als erelid van de KNCB mag ik wel spreken.

Met verve hebben Alex en voorzitter Betty Timmer het voorgenomen bestuursbesluit verdedigd. Van de aanwezigen (bar weinig gezien dit toch belangrijk onderwerp) kwam er veel commentaar en was van een duidelijke instemming met het bestuursvoorstel - per 2019 in alle klassen een zwarte screen, witte bal en gekleurde kleding invoeren - geen sprake.

Met die geluiden tijdens de bijeenkomst heb ik een overgangsperiode voorgesteld: de hoogste drie klassen volgend jaar met de zwarte screens te laten starten en de daaronder liggende klassen over 3 jaar. Dit geeft hen de tijd ook over te schakelen op de zwarte screens en gekleurde kleding die via de sponsor van de KNCB tegen een schappelijke prijs aangeschaft kan worden.

Gevoelsmatig denk ik dit idee door de verenigingen omarmd zal worden. Ik opperde ook het gebruik van de roze ballen als een goed, tijdelijk, alternatief voor lagere teams van verenigingen waarvan de screen permanent zwart geverfd werd.

Uit de hoek van Excelsior kwam, terecht, de opmerking dat ook de jeugd aan de witte bal moet wennen. Als ik de samenstelling van onze jeugd teams bekijk komen jeugdspelers voornamelijk uit verenigingen waarvan het eerste team in een van de hoogste drie klassen speelt. Een zwarte screen is voor hen dus al direct beschikbaar.

Tot slot werd er geadviseerd met zwarte zeilen en een oprol systeem de bestaande screens tijdelijk zwart te kunnen maken maar over 3 jaar zou dat een permanente vorm kunnen hebben. Zwarte verf zou de duurzaamheid van houten screens kunnen aantasten (neemt warmte op) zodat in de toekomst ook aan zwarte kunststof screens gedacht moet worden. Mogelijk nu reeds onderzoeken of dat mogelijk is en wat de prijs zal worden.

30 oktober is er een bestuursvergadering en zal een besluit genomen worden waarover de ALV in December zal oordelen. Wordt vervolgd.

Duco Ohm

---------------
Besluit KNCB Bestuur Gekleurde Kleding Seizoen 2019  wordt vervolgd !!! (10-10-2018)

Gisteravond, 9 oktober 2018, ontvouwde het bestuur van de KNCB de plannen voor de komende jaren.
Bijna 50 aanwezigen luisterden aandachtig. De inspraak was goed. Er was veel commentaar maar met een zeer positieve inbreng !

Op onderstaande link kunt u lezen wat die plannen zijn: https://kncb.nl/ledenberaad-9-oktober-2018/

Als laatste punt kwamen de witte ballen kort maar toch erg hevig ter sprake !
Het bestuur gaat de 23e luisteren naar het commentaar van de aanwezigen en zal de beslissing (zei voorzitter Betty Timmer, keurig geleerd van Rutte) “heroverwegen op de 30e “.

Op de vraag of het een punt wordt voor de ALV in December werd nogmaals geantwoord dat men na de reacties op de 23e  e.e.a. zal “heroverwegen”.
Ik zal er de 23e bij zijn. Wordt vervolgd.

Duco Ohm   10-10-2018

---------------

Bericht aan de KNCB gestuur door Duco Ohm (08-10-2018)

Ik  heb veel mailtjes ontvangen van verontruste SGS-ers n.a.v. bovenstaande beslissing van het KNCB bestuur (zie de bijlage).

Namens SGS en als Erelid van die KNCB heb ik,  met instemming van het gehele bestuur, onderstaande mail naar de KNCB gestuurd.

Dit ter informatie. 
Groeten,  Duco Ohm
---------------

Geacht bestuur,

Vanuit mijn vereniging, Still Going Strong, komen reacties bij mij binnen.

Nog steeds is men van mening dat de invoering van de witte ballen in alle competities een onnodige verspilling van veel materiaal en dus geld is.
Dat er een gesprek gevoerd kan worden op 23 oktober waarna u een week later een bestuursbesluit zult nemen verdient o.i. geen schoonheidsprijs.

Wij menen dat u voor de bijeenkomst op de 23e uw leden onnodig gaat raadplegen – een ingrijpende zaak zoals deze moet hoog op de agenda van uw ALV in december geplaatst worden. 

Om u op korte termijn een idee van de stemming onder de verenigingen te geven zou een enquête per email geregeld kunnen worden met drie vragen zoals: 

               De reactie van onze vereniging ………………………… (in ons geval Still Going Strong CC). 

 • Onze vereniging staat achter het invoeren van de witte ballen in 2019 in uitsluitend de topklasse
 • Onze vereniging staat achter het invoeren van de witte ballen in 2019 in uitsluitend de top- en hoofdklasse
 • Onze vereniging staat achter het invoeren van de witte ballen in alle klassen

Hiermede zult u een indruk hebben van de te verwachten reacties uit het verenigingsleven waar het onbruikbaar verklaren van witte kleding plus truien en pullovers een ongewenste investering zal vergen. Een investering waartegen veel verenigingen nu reeds in opstand komen. 

Ik hoop oprecht dat u uw plannen voor een bijeenkomst op de 23e alsnog wilt herroepen. 

Met een sportieve groet, 

Duco Ohm
Erelid van uw KNCB  en namens Still Going Strong CC

---------------  hier onder de aanleiding  ---------------

Onderwerp: FW: Besluit KNCB Bestuur Gekleurde Kleding Seizoen 2019 (Bericht van de KNCB d.d. 5 oktober 2018)
 
Aan de bij de KNCB aangesloten verenigingen :
Betreft: uitnodiging bijeenkomst “invoering witte ballen”.
 
Geacht bestuur,

Op 20 september jl. hebben we u geïnformeerd over het besluit van het KNCB-bestuur om met ingang van het volgende seizoen definitief over te stappen naar de invoering van de witte bal en gekleurde kleding voor alle door de KNCB georganiseerde competities. Naar aanleiding hiervan hebben we van een aantal verenigingen een reactie mogen ontvangen.

Hoewel het KNCB-bestuur nog steeds hecht aan het in zijn geheel over te gaan naar de invoering van de witte bal willen wij graag gelegenheid geven u bezwaren kenbaar te maken en daarover met elkaar de dialoog aan te gaan. Daartoe nodigen wij u graag uit op dinsdag 23 oktober a.s. om 19:00 uur in het KNCB-Bondsbureau in Nieuwegein. We realiseren ons dat deze datum (voor een deel van het land) in de herfstvakantie valt maar we hopen dat de verenigingen iemand kunnen afvaardigen naar het overleg dan wel e.e.a. met een collega vereniging kunnen afstemmen.

Op basis van deze bijeenkomst zal het KNCB-bestuur in haar vergadering van 30 oktober 2018 een definitief besluit nemen.

In verband met de organisatie verzoeken wij u ons uiterlijk vrijdag 19 oktober bij Ingrid van der Elst (ingrid.van.der.elst@kncb.nl) te laten weten of en met hoeveel personen uw vereniging aanwezig zal zijn bij de bijeenkomst op 23 oktober a.s.

Vertrouwende u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.  
Met vriendelijke groet, 
Jaap Wals | Algemeen directeur a.i. 

                 ►►► Link naar het op 20 september 2019 door de KNCB gestuurd pdf-bestand "Beslissing KNCB-bestuur"


Honorary Life Members Forty Club (24-10-2018)

Duco Ohm is apetrots nu officieel op de lijst te zijn vermeld en wat een gezelschap !

Hun Honorary Life Members zijn nu:

DK Gaekwad JR Reid OBE RB Simpson MJK Smith OBE
R Illingworth CBE JT Murray MBE DL Underwood MBE Sir Richard Hadlee MBE
R Subba Row CBE MJ Stewart OBE Sir Garfield Sobers Group Captain GP Carson
Lord McLaurin of Knebworth DL ED Ohm    


SGS WEDSTRIJDKLEDING (15-10-2018)

Het seizoen is nu echt afgelopen en de laatste wedstrijd werd op 12 oktober op Quick in Nijmegen gespeeld waar vele SGS'ers voor waren uitgenodigd. Wij allen kunnen nu onze spullen wassen en opbergen of hebben dat reeds gedaan.

Voor volgend jaar, ons jubileumjaar 2019, heeft het bestuur één grote wens t.w.:
alle spelers te zien in witte shirts met het SGS embleem en niet langer in vreemde kleuren, al dan niet voorzien van een sponsornaam.
Mocht u (nog) geen shirt hebben dan kunt u bij Theo Straten terecht die voor een snelle levering zorg kan dragen.
Wij hopen van harte dat er aan deze oproep ruim gehoor zal worden gegeven.

Namens het bestuur,
Pieter van der Hammen


SCOREN EN UMPIREN (15-10-2018)

Wij zijn verwend met het scoren van Ruud, Albert, Anny en Lideke maar zullen de komende jaren toch echt meer scorers (m/v) nodig hebben.
Daarom een oproep aan de spelers om volgend seizoen tijdens de wedstrijd eens naast de scorer te gaan zitten om te zien wat er allemaal met een gebowlde bal in het boek gebeurt. Ik verwacht dat dit viertal bij leven en welzijn nog een jaartje doorgaat maar opvolgers moeten klaar staan en weten wat hen te doen staat.

Ook zal het helpen als de umpires hun signalen beter en vooral sneller doorgeven. Dat maakt het voor de scorer eenvoudiger !

Een voorbeeld:  Als een bal langs de wicketkeeper gaat zijn er een aantal mogelijkheden:
-  er wordt niets aangegeven dus runs voor de batsman   ---   maarrrrrrr de umpire reageert laat en geeft dan plots nog aan,
-  een bye of
-  een leg bye of
-  een wide of
-  een no-ball

Als er iets te signaleren valt moet de umpire met een iets uitgestoken arm/hand te kennen geven dat er een signaal gaat komen als de bal dood is.
De scorer wacht dan het signaal af en blijft naar de umpire kijken en zit niet reeds in het boek te schrijven en runs(s) in te vullen.
Hij geeft dan aan wat er gebeurd is en wacht totdat de scorer aangeeft dat het genoteerd is.
Dan pas kan de  volgende bal pas gebowld worden en is de scorer er klaar voor.

Kleinigheden die het scoren aangenamer maken !

Duco Ohm


Nieuws van de Senioren OnderlingeNieuws van de Senioren Onderlinge (22-09-2018)

Onze najaarsbijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 20 november a.s.
Wederom doen wij dit in de Heeren van Maarssen te Maarssen.
Vanaf 10.30 uur koffie e.d. Aanvang van de bijeenkomst om 11 uur. Lunch ergens rond 13 uur.
Einde van de bijeenkomst om 15 uur. Uw eigen bijdrage is € 15 per persoon.

Hans Noorhoff


Advertentie uit 1959 ! (09-10-2018)

Van dhr Hulsinga kreeg SGS een legaat ! Tot nu toe eenmaal gebeurd in onze 90 jarige geschiedenis - heel bijzonder.
Wie volgt ? !

Duco Ohm


Forty Club Cricket Tour to Dubai Jan-Feb 2019 (02-09-2018)

Attached is the itinerary for the annual Forty Club Tour to Dubai to escape the cold winter climes for a little bit of sunshine at the back end of January.

Anybody wishing to extend there stay can do so if booked in advance at a cost of £100.00 B/B per room per night.

Regards Rob Nelson (Mobile +44 7710 602866)

Klik op de foto en het pdf-bestand met alle gegevens opent in een nieuwe pagina


Welkom nieuwe leden van SGS CC ! (bijgewerkt 16-08-2018)

Wij verwelkomen met plezier nieuwe leden in de SGS-familie.
Jullie kunnen nu meespelen in de wedstrijden en naast het spelen van cricket meedoen met alle andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld de Winterevenementen, die altijd worden georganiseerd in de winterperiode. Ook het spelen van Golf is mogelijk.

Zet je beste beentje voor en help mee goede wedstrijdresultaten te realiseren. Daarnaast  kan je vriendschap sluiten met anderen, die veelal een levenlang blijven bestaan.

Mede naar aanleiding van de ledenwervingsactie (zie voor die actie verder op de website) hebben wij tot nu toe hebben kunnen inschrijven:

 • Rik Snooy
 • Guido Cramer
 • Derk van Maanen
 • Taco Kramer
 • Antoine Dielissen
 • Barend Rigbers
 • Marc Meinema
 • Wijnand van Huut
 • Dinesh Jharap
 • Hans van Kerkwijk
 • Aernout Cohen Tervaert
 • Fox Doodnath
 • Ulco Umans

Graag tot ziens op het cricketveld!


KAMPIOENEN 2018 (09-09-2018)

SGS feliciteert:

VOC met het landskampioenschap in de Topklasse
VRA met het landskampioenschap van hun Dames team
VCC met het kampioenschap van de Hoofdklasse en hun promotie naar de Topklasse
Ghausia met het kampioenschap van de 1ste Klasse en hun promotie naar de Hoofdklasse
VRA2 met het kampioenschap van de Overgangsklasse A en de promotie naar de 1e klasse
HMS met het kampioenschap van de Overgangsklasse B en de promotie naar de 1e klasse
VVV 3 met het kampioenschap van Klasse 2A en de promotie naar de Overgangsklasse
HENGELO met het kampioenschap van Klasse 2B en de promotie naar de Overgangsklasse
Sparta 3 met het kampioenschap van Klasse 3A en de promotie naar de 2e Klasse
Ghausia 3 met het behalen van de tweede plaats in Klasse 3A en de daaraan verbonden promotie naar de 2e Klasse
MOP 2 met het kampioenschap van Klasse 3B en de promotie naar de 2e Klasse
PSV 2 met het behalen van de tweede plaats in Klasse 3B en de daaraan verbonden promotie naar de 2e Klasse
Bloemendaal 2 met het kampioenschap van Klasse 3C en de promotie naar de 2e Klasse
Ajax 2 met het behalen van de tweede plaats in Klasse 3C en de daaraan verbonden promotie naar de 2e Klasse
HBS met het winnen van de finale T20
VCC met het winnen van de dames finale T20

HET RECORD UIT 1989 (!) VAN FRANS HOUBEN (64,00 GEM.) IS GESNEUVELD - laatste update ! (29-09-2018)

Onderstaande is nu zijn ‘record oogst’ in 2018 waarmee hij de top 10 in één seizoen aanvoert.

 40 wedstrijden  38 innings  16 keer not out  1434 runs  hoogste score 136  gem.:  65,18

Duco Ohm

Dit is de link naar een korte fotoserie van de prestatie die je hebt geleverd : Erik de Jonge bereikt clubrecord van het seizoen batten

 

 

 

 

 

 

 

 


2018 : TOP 10 “HITLIJST” MET SEIZOEN PRESTATIES

Totaal Jaartal Naam batsman innings Not Out Gem.
Nr. 01 1434 runs in 2018 Erik de Jonge 38 16 65,18
Nr. 02 1248 runs in 2003 Amin  Kasam 43 9 36,71
Nr. 03 1236 runs in 2003 Satar  Alladin 36 3 37,45
Nr. 04 1102 runs in 2002 Satar  Alladin 35 2 33,39
Nr. 05 1051 runs in 2002 Amin  Kasam 35 3 32,84
Nr. 06 961 runs in 1996 Azeez  Doekhie 27 5 38,44
Nr. 07 960 runs in 1989 Frans  Houben 18 3 64,00
Nr. 08 943 runs in 1995 Frans  Houben 26 6 47,15
Nr. 09 927 runs in 2011 Amin  Kasam 31 8 40,30
Nr. 10 844 runs in 2008 Satar  Alladin 36 2 24,82

Duco Ohm


2018 : Het jaar van de centuries - vangen en wickets - de eindstand

Ik kan mij niet herinneren wanneer ik zoveel centuries in één seizoen heb gezien.

Erik de Jonge is de koploper met 136 op 16 juni tegen V.O.C.
en 106 op 18 juli tegen de Domstad selectie
en 119 n.o. op 26 juli tegen de Forty Club in Køge
Gevolgd door  Roelof Balk 104 op 23 juli tegen Denemarken in Køge
En recentelijk Ross Harmer 111 n.o. op 1 augustus tegen Hercules

Bovendien passeerde Erik de Jonge op 3 augustus de grens van 1000 runs.

4 vangen of 4 wickets (of meer) in één wedstrijd (2018):

Amin Kasam 4-34 op  2 mei
Walter Prescod 4-38 op 23 mei
Amin Kasam 5-14 op 25 mei
Amin Kasam 5-37 op 6 juni
Mans de Rooij 4-36 op 6 juni
Amin Kasam 4-22 op 13 juni
Rob Macefield 4-36 op 26 juli
Doednath Awadhpersad 5-17 op  3 aug
Ferdinand Smit 4-27 op 10aug
Marc Koch 4 vangen en 1 stumping . op 30 mei
Salim Abdul Mohammad 3 vangen en 2 stumpings op 11 aug

Altijd leuk om in de boeken te snuffelen.

Toeschouwer