A G E N D A  (bijgewerkt op 18-05-2020)

zaterdag
???
Algemene Ledenvergadering SGS CC (was 28 maart j.l.)
DE ALV IS UITGESTELD.
Een nieuwe datum is nog niet bekend

Bestuursbesluit 16 mei 2020:
- alle wedstrijden tot 1 juli komen te vervallen,
- het bestuur tijdig t.a.v. het wel/niet spelen van wedstrijden
  in de periode hierna.


Is afhankelijk van de dan geldende corona-maatregelen.
winterevenementen Fietstocht "Rondje Elburg" (was 18 april) Is uitgesteld. Getracht wordt deze te verplaatsen naar oktober. Is afhankelijk van de dan geldende corona-maatregelen.
alle dinsdagen + Toer Oosten


Wedstrijden van de Senioren Onderlinge


Alle wedstrijden t/m 25 augustus en de Toer in het Oosten (Hengelo) vervallen. Later besluit over de dan resterende wedstrijden.
Is afhankelijk van de dan geldende corona-maatregelen.
jaarlijks gedurende 5 dagen

Vierlandentoernooi 2020 / Quadrangular Tournament 2020
Lees hier de informatie op de pagina van het 4L-toernooi
Het toernooi in La Manga gaat dit jaar niet door en is uitgesteld tot oktober 2021.

Op 1 juli besluit over de speelmogelijkheden voor de rest van dit cricketseizoen  (18-05-2019)

Uw bestuur is op 16 mei j.l. via skype met elkaar in gesprek geweest. Uiteraard om elkaar weer’s te zien en te horen, hoe beperkt ook, maar het is ook hier het motto van beter dit dan helemaal niks. Lijkt ook een beetje het motto van de stand van zaken binnen onze Corona situatie.

De mogelijkheden en ruimte, virtuele en letterlijke, worden sinds kort wat opgerekt. Net als alle andere besturen en organisaties lezen wij de beschikbare regels vele keren en proberen te interpreteren vooral wat kan en wat mag.

Zoals je het ook in de media kunt volgen is het bij ons niet anders. Meningen verschillen op individuele hoogte, maar uiteindelijk moeten we met elkaar een consensus vinden, die recht doet aan onze verantwoording die we met z’n allen dragen. Langs de lijn van RIVM, Veiligheidsregio’s en KNCB worden gedragsregels en -mogelijkheden bepaalt en daar stond zowaar geschreven dat onderlinge partijen op de club mogelijk zijn. Dus S.G.S. speelt onderling en kan dus een wedstrijd organiseren?

Nee dus, want hoofd-en stelregel blijft dat we zo min mogelijk reizen. S.G.S.'ers komen van overal en de opening naar de clubs is lokaal bedoeld. Na overleg met KNCB en clubs hebben wij dan ook besloten niet van deze maas in de regels gebruik te willen maken.

Argumenten die ook meespelen natuurlijk is dat het spelen met allerlei regeltjes wel erg veel beperkingen oplegt, kantines en kleedgelegenheden gesloten blijven en we zo’n bouwtoilet langs de kant moeten plaatsen (?!). Los daarvan zijn we, puur statistisch en niet stigmatisch, een vatbare doelgroep. Bovendien is de sociale close distance voor ons van groot belang en is op deze wijze letterlijk ver te zoeken.

De overheersende gedachte is dat we tot 1 september helemaal niets meer kunnen, maar tot nu toe hebben we steeds deze coronawedstrijd run voor run gespeeld en heeft ons doen besluiten de situatie per 1 juli weer te bekijken om de mogelijkheden voor juli en augustus te bezien.

Eensgezind zijn we in ons optimisme dat we in september in ieder geval nog wedstrijden kunnen regelen en een commissie is dan ook alvast begonnen met het voorbereiden van een wedstrijd van een S.G.S.-elftal tegen een Oud Nederlands Elftal, dat eerder in juni gespeeld zou worden.

Enfin hoop doet leven is het gezegde en dat geldt ook voor het cricket van S.G.S..  We houden contact op digitale afstand en intussen: blijf vooral gezond!

Met een hartelijke groet,
Pieter van der Hammen.

Georg Hartong onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau  (04-05-2020)

Wij feliciteren natuurlijk ook Georg met zijn welverdiende koninklijke onderscheiding.
Ik citeer een werkelijk indrukwekkende staat van dienst uit de Deventer pers:
 
Deventer Burgemeester Ron König reikte afgelopen vrijdag 14 koninklijke onderscheidingen uit aan mensen die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor onze samenleving.
Onder de gelukkigen was ook Deventenaar Georg Hartong, die sinds 1984 actief is als vrijwilliger bij de Vereniging van Vrienden van de Stads- of Athenaeumbibliotheek.
Georg Hartong werd vrijdag vanwege de coronamaatregelen telefonisch onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Behalve voor de Athenaeumbibliotheek zette hij zich de afgelopen jaren ook in voor onder andere de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis en Museum Geert Groote Huis.
Al meer dan veertig jaar verzamelt Hartong boeken over Overijssel. Sinds 1991 bevindt een groot deel van zijn collectie zich in de Athenaeumbibliotheek.
De afgelopen jaren vulde hij die collectie aan met talrijke schenkingen van bijzondere Overijsselse boeken.
De naar hem vernoemde collectie Hartong telt inmiddels meer dan 2500 titels, waarvan meer dan 500 uniek zijn in Nederlandse openbare collecties.
Museum Geert Groote Huis eerde Hartong vorig jaar nog met een tentoonstelling in zijn naam.
Zijn onderzoek leverde belangrijke aanwinsten op voor hun boekenbezit. Ook wij zijn Hartong dankbaar voor zijn schenkingen en zijn advies.

 
Duco Ohm - 04-05-2020

ONZE SPONSORS en ADVERTEERDERS
The Travel Club
Cyber Management Holding
1 één vermogensbeheer
►  Privé Sponsors en
Century Club Members

Marc Asselbergs benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau   (24-04-2020)

Ons lid Marc Asselbergs, die ook erelid is van de KNCB, heeft ter gelegenheid van Koningsdag 2020 de koninklijke onderscheiding "Ridder in de Orde van Oranje Nassau" ontvangen.

Naast het feit dat Marc, eerder al voorzitter van CTC De Flamingo’s, tussen 2006 en 2012 voorzitter was van de KNCB, heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse oogzorgwereld. Hij was o.a. 18 jaar bestuurslid van de NUVO (Nederlandse Unie van Optiekbedrijven) waarvan 11 jaar als voorzitter.

Bij zijn afscheid in 2018 werd hij bij deze brancheorganisatie ook tot erelid benoemd.  

Wij feliciteren Marc hartelijk met deze verdiende koninklijke onderscheiding.

Duco Ohm - 28-04-2020

Jorg Kamerbeek benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau   (24-04-2020) 

Ons Lid van Verdienste Jorg Kamerbeek heeft nu ook erkenning van de gemeente Capelle gekregen voor zijn grote verdiensten voor Sparta Cricket en de burgemeester heeft hem telefonisch medegedeeld dat het onze vorst behaagd heeft hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Natuurlijk feliciteren wij Jorg met de koninklijke onderscheiding die ons inziens meer dan verdiend is.  

Duco Ohm - 24-04-2020

Het gaat goed met George Reman - hij is uit de "Ziekenboeg" ontslagen  (30-04-2020)

Ik heb vandaag uitgebreid met George getelefoneerd. Het gaat prima met hem en hij is "terug van weg geweest".

George blijft lid van de Contactcommissie en neemt deel aan het opstellen van het komende programma van de Winterevenementen van Still Going Strong. De volgende stap is het weer zelf organiseren van  evenementen.

SGS is blij dat hij weer actief deel gaat nemen aan de SGS bijeenkomsten, enz.. Wij hopen er op dat hij weer blijvend ons kan helpen met de Winterevenementen.

Roelof Kruijshoop - 30-04-2020

Helaas heeft Gonnie ernstige gezondheidsproblemen  (01-05-2020)

Nieuws uit Loosdrecht Ik heb contact gehad met de familie Reman in Loosdrecht en te horen gekregen dat het met George gelukkig erg goed gaat maar dat zijn Gonny met ernstige gezondheidsproblemen te kampen heeft.

SGS heeft haar een bloemetje gestuurd en beterschap gewenst..

Duco Ohm 01-05-2020

Hoe gaan wij straks met elkaar cricket spelen?  ! fake news !     (25-04-2020)

Duco Ohm kreeg een stukje Engelse humor door van onze vriend Colin! (Pdf-bestand)

Gents,

Got to have something to smile about bearing in mind that the ECB have said no pro cricket until at least 1/7
These rules sound like 70s cricket.
 
Keep safe and well. 
Regards, 
Colin 

Klik op de foto en het pdf document opent in een nieuw venster ►

Wat is mijn SGS toch een geweldige vereniging !  (29-03-2020)

Daar zit je dan, helemaal alleen in een groot huis.

Wat geweldig dat de telefoon geregeld overgaat en SGS-ers mij bellen om te vragen hoe het met mij gaat ! Ook het aantal ‘appies’ en
e-mailtjes is enorm. Ik hoop dat ook andere SGS-ers dit mogen ondervinden.

Langs deze weg wil ik jullie hier allemaal voor bedanken en de hoop uitspreken dat wij elkaar weer – gezond – op een cricketveld kunnen ontmoeten, maar of dat al in mei zal begin ik te betwijfelen.

Warme groeten uit Laren en blijf gezond  !

Duco Ohm

 

 

 

 

 

De nieuwste bijdragen in de rubriek "Verhalen uit de Oude Doos"   (02-05-2020)

02-05-2020 Roelof Kruijshoop SGS hockeyt in en tegen de Mixed Hockey Club "HENGELO" in september 1992   Ga hier naar het artikel
14-04-2020 Herman van der Horst LAZA coach bij de Nederlandse Cricket Bond in 1956   Ga hier naar het artikel
05-04-2020 Duco Ohm UD 1 (cricket) kam[pioenskandidaat door overwinning op PW 2 in Enschede en verslag UD tegen Flamingo's Ga hier naar het artikel
29-03-2020 Duco Ohm Prachtig verslag over de crickettoer naar Schotland in 1980 geschreven door Daan Ingelse
          ►► Op 2 april toegevoegd het programma boekje met alle gegevens !
Ga hier naar het artikel
08-03-2020 Duco Ohm Winterprogramma Contactcommissie 1988-1989 Ga hier naar het artikel

Beste SGS'ers,

Nu wij, noodgedwongen, thuis moeten zitten is het een goede gelegenheid om eens in de pen te klimmen.
Een artikel schrijven over jullie cricket verleden (hoogtepunten, toeren, speciale voorvallen of fijne herinneringen) zal een goede afleiding zijn.
Misschien vinden jullie ook nog enkele bijzondere foto’s.

Wij zien uit naar jullie inbreng.
Duco Ohm

Spirit of Cricket in onze S.G.S. Cricket Club  (02-04-2019)

Naast de Laws die door de MCC zijn opgesteld kent cricket van oudsher ook veel ongeschreven regels.
Deze zijn in de late 1990 vastgelegd onder de noemer ‘Spirit of Cricket’.
Dit begrip herinnert spelers aan de verantwoordelijkheden om de sport cricket altijd sportief te spelen en ook als zodanig uit te dragen.
De Spirit of Cricket is nu een belangrijk onderdeel van de cricketsport.
Ook dit jaar hebben alle captains van de alle clubs in Topklasse en Hoofdklasse het Spirit of Cricket Akkoord ondertekend waarin ze aangeven zich te houden aan de Spirit of Cricket.
Specifiek voor Still Going Strong Cricket Club hebben we gedragsregels afgeleid van de Spirit of Cricket.
Wij vinden het belangrijk dat wij als SGS CC in alle opzichten een sportieve en gastvrije club zijn.
Lees a.u.b. bijgaand document met de gedragsregels door (het is niet veel en allemaal heel logisch), houd het in gedachten en: handel ernaar.
Het Bestuur.


Spirit of Cricket in English
Next to the official Laws of Cricket by the MCC, cricket also contains many unwritten rules of old.
These have been transformed into the 'Spirit of Cricket' in the late '90's.
This reminds players of the responsibility to always play cricket in a sportsmanlike way, and to also propagate cricket as such.
The 'Spirit of Cricket' nowadays plays an important part in the sport.
Also this year all captains of the Top- and Hoofdklasse have signed the Spirit of Cricket Agreement, in which they promise to abide by it.
Specifically for Still Going Strong Cricket Club we drafted a policy of conduct which has been taken out of the Spirit of Cricket.
We think it is important that we as SGS CC are a sportsmanlike and welcoming club to all visitors.
Please read the Spirit of Cricket and the guidelines (it's not that much and very logical) and: please act accordingly.
The board

Link naar het de pagina met "Gedragsregels SGS Cricket Club 2019"  (in het Nederlands en in het Engels)